logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta z 2018 rokuTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF80.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 1/18 w spr. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r02.01.2018 09:27140
.PDF519.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 2/18 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 11.01.2018 14:34382
.PDF154.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 3/18 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego11.01.2018 14:3517
.PDF632.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 5/18 w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownik15.01.2018 09:5458
.PDF296.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 6/18 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację18.01.2018 07:59178
.PDF273.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 8/18 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 31.01.2018 14:1355
.PDF265.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 7/18 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym31.01.2018 14:1581
.PDF109.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 9/18 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego01.02.2018 14:4217
.PDF514 KB POBIERZZarządzenie Nr 11/18 w spr. zmiany wysokości opłat za korzystanie z samorządowyc06.02.2018 14:3142
.PDF741.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 10/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok16.02.2018 11:2426
.PDF325.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 12/18 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do Komisji Konkursowej 23.02.2018 09:4228
.PDF281.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 15/18 w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty01.03.2018 14:5823
.PDF271.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 16/18 w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty01.03.2018 14:5936
.PDF220.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 14/18 w spr. ustalenia wykazu nieruchomości będących we władaniu 06.03.2018 11:4533
.PDF329.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 17/18 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia12.03.2018 14:1726
.PDF382 KB POBIERZZarządzenie Nr 19/18 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego20.03.2018 07:2623
.PDF717.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 4/18 w spr.zmian w budżecie gminy na 2018 rok20.03.2018 08:1217
.PDF321.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 13/18 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego20.03.2018 14:4313
.PDF910.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 20/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok23.03.2018 10:1414
.PDF4406 KB POBIERZZarządzenie Nr 21/18 w spr. zmian WPF23.03.2018 10:1521
.PDF1207.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 22/18 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert29.03.2018 10:2123
.PDF1205.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 23/18 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert29.03.2018 12:0828
.PDF671.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 25/18 zmieniające Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki 04.04.2018 07:2229
.PDF697.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 26/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona04.04.2018 07:2822
.PDF831.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 27/18 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 04.04.2018 07:2927
.PDF2883.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 28/18 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 04.04.2018 07:3141
.PDF5871.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 24/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia 05.04.2018 09:1824
.PDF685.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 29/18 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do Komitetu Organizacyj10.04.2018 12:5131
.PDF770.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 30/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy10.04.2018 14:5647
.PDF186 KB POBIERZZarządzenie Nr 31/18 w spr. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 201813.04.2018 14:3636
.PDF714.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 18/18 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konku18.04.2018 14:0023
.PDF195.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 32/18 w spr. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społ20.04.2018 14:0634
.PDF275.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 36/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gosp08.05.2018 11:3624
.PDF696.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 34/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona08.05.2018 11:4819
.PDF893.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 35/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok08.05.2018 11:5020
.PDF196.7 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 37/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględ24.05.2018 13:4019
.PDF197.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 38/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględz24.05.2018 13:4119
.PDF625.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 41/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy25.05.2018 13:3381
.PDF790.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 39/18 w spr. wprowadzenia zmian w przyjętych Zasadach (polityce) 28.05.2018 09:2729
.PDF935.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 40/18 w spr. przekazania sprawozdania finansowego jednostki samor28.05.2018 09:2819
.PDF737.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 42/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok04.06.2018 11:0811
.PDF1045.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 43/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji04.06.2018 11:0947
.PDF189.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 44/18 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej położonej08.06.2018 12:3924
.PDF193.2 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 46/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu13.06.2018 10:1026
.PDF205.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 47/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy14.06.2018 08:4735
.PDF199.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 48/18 w spr. upoważnienia Kierownika GOPS15.06.2018 11:0924
.PDF194.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 49/18 w spr. upoważnienia pracowników GOPS15.06.2018 11:2732
.PDF994.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 50/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok18.06.2018 11:4518
.PDF955.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 51/18 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP27.06.2018 11:5814
.PDF891.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 52/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok29.06.2018 07:3316
.PDF4359.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 53/18 w spr. zmian w WPF29.06.2018 07:3416
.PDF193.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 54/18 w spr. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy09.07.2018 09:3336
.PDF193.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 55/18 w spr. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy09.07.2018 09:3430
.PDF400.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 56/18 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela10.07.2018 08:5125
.PDF1358.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 57/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok12.07.2018 11:3017
.PDF190 KB POBIERZZarządzenie Nr 58/18 w spr. wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej13.07.2018 08:3734
.PDF831.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 59/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona24.07.2018 15:0619
.PDF1064.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 60/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok26.07.2018 12:0210
.PDF286.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 61/18 w spr. ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy07.08.2018 12:4760
.PDF191.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 62/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu09.08.2018 07:2939
.PDF517.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 63/18 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 10.08.2018 21:1733
.PDF630.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 64/18 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora16.08.2018 08:2437
.PDF629.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 65/18 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora16.08.2018 08:2531
.PDF207.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 68/18 w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych17.08.2018 11:0019
.PDF193.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 66/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu21.08.2018 07:058
.PDF1453.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 67/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok21.08.2018 07:0611
.PDF187.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 70/18 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej położonej24.08.2018 08:5522
.PDF188.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 71/18 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej położonej24.08.2018 08:5514
.PDF987.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 72/18 w spr. zmieniające Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy28.08.2018 13:3629
.PDF2184.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 73/18 w spr. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 04.09.2018 11:0810
.PDF1195.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 74/18 w spr. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy04.09.2018 11:1022
.PDF222.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 79/18 w spr. powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powsz04.09.2018 12:1744
.PDF206.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 78/18 w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Olszewie-Bor04.09.2018 13:3641
.PDF1077.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 81/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok10.09.2018 10:369
.PDF626.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 75/18 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora12.09.2018 07:4931
.PDF628.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 76/18 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora12.09.2018 07:5331
.PDF629.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 77/18 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora17.09.2018 10:4524
.PDF192.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 33/18 w spr.zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowoś17.09.2018 14:4628
.PDF207.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 80/18 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokal18.09.2018 07:0037
.PDF1160.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 82/18 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 19.09.2018 15:0425
.PDF200.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 85/18 w spr. sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania27.09.2018 07:0511
.PDF201.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 86/18 w spr. upoważnienia do prowadzenia czynności losowania skła27.09.2018 07:0620
.PDF211.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 87/18 w spr. powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowy01.10.2018 09:2130
.PDF1146.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 84/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok02.10.2018 11:5311
.PDF1067.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 88/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok11.10.2018 08:1214
.PDF56.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 90/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględ18.10.2018 11:5527
.PDF200.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 91/18 w spr. zwołania zebrania wiejskiego24.10.2018 12:27221
.PDF1160.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 92 /18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok02.11.2018 11:4410
.PDF812.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 83 /18 w spr. ustalenia składu ilościowego i osobowego Komitetu 02.11.2018 18:2530
.PDF1110.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 93 /18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok09.11.2018 07:0317
.PDF316.1 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 94 /18 w spr. funkcjonowania monitoringu wizyjnego13.11.2018 14:3641
.PDF916.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 45/18 w spr. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa 16.11.2018 07:0820
.PDF3362.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 97 /18 w spr. przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy20.11.2018 09:0829
.PDF6701.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 96 /18 w spr. WPF 20.11.2018 09:1028
.PDF1132.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 95 /18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok26.11.2018 07:2937
.PDF828 KB POBIERZZarządzenie Nr 98/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji26.11.2018 12:4857
.PDF634.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 99/18 w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu27.11.2018 07:4893
.PDF201 KB POBIERZZarządzenie Nr 100/18 w spr. powołania zastępcy Wójta Gminy Olszewo-Borki27.11.2018 07:49111
.PDF206.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 101/18 w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych05.12.2018 08:4955
.PDF1189.9 KB POBIERZZARZĄDZENIE Nr 103/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok10.12.2018 07:0442
.PDF59.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 104/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględ18.12.2018 11:1249
.PDF700.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 105/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy15.01.2019 12:487
.PDF1466.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 108/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok15.01.2019 12:501

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2018-01-02 10:26:23
Data ostatniej modyfikacji : 02.01.2018 09:26
Liczba wyświetleń : 2370licznik odwiedzin: 845846