logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta z 2018 rokuTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF80.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 1/18 w spr. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r2018-01-02 10:27:18150
.PDF519.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 2/18 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 2018-01-11 15:34:35428
.PDF154.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 3/18 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego2018-01-11 15:35:4325
.PDF632.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 5/18 w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownik2018-01-15 10:54:0978
.PDF296.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 6/18 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację2018-01-18 08:59:56201
.PDF273.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 8/18 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018-01-31 15:13:5169
.PDF265.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 7/18 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym2018-01-31 15:15:1497
.PDF109.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 9/18 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego2018-02-01 15:42:1627
.PDF514 KB POBIERZZarządzenie Nr 11/18 w spr. zmiany wysokości opłat za korzystanie z samorządowyc2018-02-06 15:31:5571
.PDF741.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 10/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-02-16 12:24:1743
.PDF325.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 12/18 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do Komisji Konkursowej 2018-02-23 10:42:2643
.PDF281.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 15/18 w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty2018-03-01 15:58:2336
.PDF271.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 16/18 w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty2018-03-01 15:59:1953
.PDF220.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 14/18 w spr. ustalenia wykazu nieruchomości będących we władaniu 2018-03-06 12:45:0950
.PDF329.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 17/18 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia2018-03-12 15:17:3142
.PDF382 KB POBIERZZarządzenie Nr 19/18 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego2018-03-20 08:26:0434
.PDF717.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 4/18 w spr.zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-03-20 09:12:3235
.PDF321.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 13/18 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego2018-03-20 15:43:1522
.PDF910.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 20/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-03-23 11:14:3127
.PDF4406 KB POBIERZZarządzenie Nr 21/18 w spr. zmian WPF2018-03-23 11:15:2041
.PDF1207.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 22/18 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2018-03-29 11:21:1135
.PDF1205.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 23/18 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2018-03-29 13:08:1539
.PDF671.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 25/18 zmieniające Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki 2018-04-04 08:22:0142
.PDF697.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 26/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona2018-04-04 08:28:3733
.PDF831.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 27/18 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 2018-04-04 08:29:5835
.PDF2883.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 28/18 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 2018-04-04 08:31:3667
.PDF5871.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 24/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia 2018-04-05 10:18:3836
.PDF685.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 29/18 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do Komitetu Organizacyj2018-04-10 13:51:0943
.PDF770.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 30/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy2018-04-10 15:56:5457
.PDF186 KB POBIERZZarządzenie Nr 31/18 w spr. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 20182018-04-13 15:36:1650
.PDF714.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 18/18 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konku2018-04-18 15:00:1334
.PDF195.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 32/18 w spr. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społ2018-04-20 15:06:4946
.PDF275.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 36/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gosp2018-05-08 12:36:4742
.PDF696.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 34/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona2018-05-08 12:48:3528
.PDF893.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 35/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-05-08 12:50:4232
.PDF196.7 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 37/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględ2018-05-24 14:40:4528
.PDF197.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 38/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględz2018-05-24 14:41:4430
.PDF625.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 41/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy2018-05-25 14:33:1595
.PDF790.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 39/18 w spr. wprowadzenia zmian w przyjętych Zasadach (polityce) 2018-05-28 10:27:2846
.PDF935.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 40/18 w spr. przekazania sprawozdania finansowego jednostki samor2018-05-28 10:28:3530
.PDF737.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 42/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-06-04 12:08:2221
.PDF1045.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 43/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji2018-06-04 12:09:2788
.PDF189.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 44/18 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej położonej2018-06-08 13:39:2730
.PDF193.2 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 46/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu2018-06-13 11:10:5631
.PDF205.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 47/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy2018-06-14 09:47:5041
.PDF199.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 48/18 w spr. upoważnienia Kierownika GOPS2018-06-15 12:09:4929
.PDF194.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 49/18 w spr. upoważnienia pracowników GOPS2018-06-15 12:27:1441
.PDF994.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 50/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-06-18 12:45:1525
.PDF955.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 51/18 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP2018-06-27 12:58:0518
.PDF891.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 52/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-06-29 08:33:2121
.PDF4359.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 53/18 w spr. zmian w WPF2018-06-29 08:34:0819
.PDF193.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 54/18 w spr. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy2018-07-09 10:33:3038
.PDF193.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 55/18 w spr. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy2018-07-09 10:34:2033
.PDF400.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 56/18 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela2018-07-10 09:51:1627
.PDF1358.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 57/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-07-12 12:30:5727
.PDF190 KB POBIERZZarządzenie Nr 58/18 w spr. wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2018-07-13 09:37:3737
.PDF831.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 59/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona2018-07-24 16:06:1129
.PDF1064.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 60/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-07-26 13:02:4121
.PDF286.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 61/18 w spr. ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy2018-08-07 13:47:0663
.PDF191.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 62/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu2018-08-09 08:29:3442
.PDF517.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 63/18 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 2018-08-10 22:17:3850
.PDF630.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 64/18 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora2018-08-16 09:24:5439
.PDF629.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 65/18 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora2018-08-16 09:25:1134
.PDF207.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 68/18 w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych2018-08-17 12:00:0423
.PDF193.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 66/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu2018-08-21 08:05:5810
.PDF1453.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 67/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-08-21 08:06:5113
.PDF187.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 70/18 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej położonej2018-08-24 09:55:0224
.PDF188.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 71/18 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej położonej2018-08-24 09:55:5019
.PDF987.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 72/18 w spr. zmieniające Zarządzenie Nr 67/18 Wójta Gminy2018-08-28 14:36:0632
.PDF2184.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 73/18 w spr. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 2018-09-04 12:08:1313
.PDF1195.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 74/18 w spr. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy2018-09-04 12:10:0035
.PDF222.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 79/18 w spr. powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powsz2018-09-04 13:17:2947
.PDF206.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 78/18 w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Olszewie-Bor2018-09-04 14:36:4744
.PDF1077.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 81/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-09-10 11:36:1913
.PDF626.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 75/18 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora2018-09-12 08:49:4534
.PDF628.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 76/18 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora2018-09-12 08:53:5734
.PDF629.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 77/18 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora2018-09-17 11:45:1430
.PDF192.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 33/18 w spr.zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowoś2018-09-17 15:46:3732
.PDF207.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 80/18 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokal2018-09-18 08:00:1981
.PDF1160.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 82/18 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 2018-09-19 16:04:3534
.PDF200.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 85/18 w spr. sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania2018-09-27 08:05:5416
.PDF201.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 86/18 w spr. upoważnienia do prowadzenia czynności losowania skła2018-09-27 08:06:4224
.PDF211.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 87/18 w spr. powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowy2018-10-01 10:21:2034
.PDF1146.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 84/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-10-02 12:53:1016
.PDF1067.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 88/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-10-11 09:12:1116
.PDF56.6 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 90/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględ2018-10-18 12:55:3632
.PDF200.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 91/18 w spr. zwołania zebrania wiejskiego2018-10-24 13:27:55244
.PDF1160.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 92 /18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-11-02 12:44:4414
.PDF812.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 83 /18 w spr. ustalenia składu ilościowego i osobowego Komitetu 2018-11-02 19:25:4233
.PDF1110.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 93 /18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-11-09 08:03:2520
.PDF316.1 KB POBIERZ Zarządzenie Nr 94 /18 w spr. funkcjonowania monitoringu wizyjnego2018-11-13 15:36:3258
.PDF916.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 45/18 w spr. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa 2018-11-16 08:08:2024
.PDF3362.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 97 /18 w spr. przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy2018-11-20 10:08:1131
.PDF6701.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 96 /18 w spr. WPF 2018-11-20 10:10:4133
.PDF1132.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 95 /18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-11-26 08:29:2740
.PDF828 KB POBIERZZarządzenie Nr 98/18 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji2018-11-26 13:48:5960
.PDF634.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 99/18 w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu2018-11-27 08:48:50101
.PDF201 KB POBIERZZarządzenie Nr 100/18 w spr. powołania zastępcy Wójta Gminy Olszewo-Borki2018-11-27 08:49:35120
.PDF206.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 101/18 w spr. zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych2018-12-05 09:49:0859
.PDF1189.9 KB POBIERZZARZĄDZENIE Nr 103/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2018-12-10 08:04:4846
.PDF59.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 104/18 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględ2018-12-18 12:12:2055
.PDF700.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 105/18 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy2019-01-15 13:48:0317
.PDF1466.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 108/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2019-01-15 13:50:056
.PDF984.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 106/18 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji2019-02-26 11:50:0719
.PDF1228.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 107/18 w spr. zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 ro2019-02-26 11:51:026

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2018-01-02 10:26:23
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-02 10:26:23
Liczba wyświetleń : 2565licznik odwiedzin: 916397