logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady
II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF96.3 KB POBIERZUchwała Nr II/15/18 w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie07.01.2019 07:046
.PDF142.7 KB POBIERZUchwała Nr II/13/18 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyw07.01.2019 07:091
.PDF43.3 KB POBIERZUchwała Nr II/22/18 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gmi07.01.2019 07:121
.PDF66.4 KB POBIERZUchwała Nr II/16/18 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego07.01.2019 07:142
.PDF38.7 KB POBIERZUchwała Nr II/17/18 w spr. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecz07.01.2019 07:180
.PDF85.2 KB POBIERZUchwała Nr II/18/18 w spr. przyjęcia Programu Osłonowego z zakresu pomocy społec07.01.2019 07:211
.PDF72.9 KB POBIERZ Uchwała Nr II/19/18 w spr. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołec07.01.2019 07:245
.PDF41.3 KB POBIERZUchwała Nr II/20/18 zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borka07.01.2019 07:268
.PDF49.1 KB POBIERZUchwała Nr II/21/18 w spr. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Olszewo-Borki na 20107.01.2019 07:283
.PDF555.5 KB POBIERZUchwała Nr II/12/18 w spr. uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok07.01.2019 07:4012
.PDF30.8 KB POBIERZUchwała Nr II/8/18 w spr. uchylenia Uchwały Nr LI/331/18 Rady Gminy Olszewo-Bork07.01.2019 07:434
.PDF372.3 KB POBIERZUchwała Nr II/11/18 w spr. Wieloletniej Prognony Finansowej Gminy Olszewo-Borki 07.01.2019 07:542
.PDF118.8 KB POBIERZUchwała Nr II/10/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok07.01.2019 08:290
.PDF357.7 KB POBIERZUchwała Nr II/9/18 w spr. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso07.01.2019 08:353
.PDF46.3 KB POBIERZUchwała Nr II/14/18 w spr. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsięb07.01.2019 11:355

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2018-12-31 10:28:15
Data ostatniej modyfikacji : 31.12.2018 09:28
Liczba wyświetleń : 84licznik odwiedzin: 845874