logo
Prawo miejscowe » Uchwały Rady
II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF96.3 KB POBIERZUchwała Nr II/15/18 w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie2019-01-07 08:04:3925
.PDF142.7 KB POBIERZUchwała Nr II/13/18 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyw2019-01-07 08:09:0221
.PDF43.3 KB POBIERZUchwała Nr II/22/18 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gmi2019-01-07 08:12:3316
.PDF66.4 KB POBIERZUchwała Nr II/16/18 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego2019-01-07 08:14:5320
.PDF38.7 KB POBIERZUchwała Nr II/17/18 w spr. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecz2019-01-07 08:18:1119
.PDF85.2 KB POBIERZUchwała Nr II/18/18 w spr. przyjęcia Programu Osłonowego z zakresu pomocy społec2019-01-07 08:21:2117
.PDF72.9 KB POBIERZ Uchwała Nr II/19/18 w spr. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołec2019-01-07 08:24:0020
.PDF41.3 KB POBIERZUchwała Nr II/20/18 zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borka2019-01-07 08:26:2531
.PDF49.1 KB POBIERZUchwała Nr II/21/18 w spr. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Olszewo-Borki na 2012019-01-07 08:28:3619
.PDF555.5 KB POBIERZUchwała Nr II/12/18 w spr. uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok2019-01-07 08:40:0226
.PDF30.8 KB POBIERZUchwała Nr II/8/18 w spr. uchylenia Uchwały Nr LI/331/18 Rady Gminy Olszewo-Bork2019-01-07 08:43:3121
.PDF372.3 KB POBIERZUchwała Nr II/11/18 w spr. Wieloletniej Prognony Finansowej Gminy Olszewo-Borki 2019-01-07 08:54:5824
.PDF118.8 KB POBIERZUchwała Nr II/10/18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 rok2019-01-07 09:29:2819
.PDF357.7 KB POBIERZUchwała Nr II/9/18 w spr. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso2019-01-07 09:35:1315
.PDF46.3 KB POBIERZUchwała Nr II/14/18 w spr. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsięb2019-01-07 12:35:0221

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2018-12-31 10:28:15
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-31 10:28:15
Liczba wyświetleń : 186licznik odwiedzin: 920578