logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta z 2019 rokuTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF394.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 2/19 w spr. powołania zespołu do spraw organizacji wyborów2019-01-08 08:36:4861
.PDF193.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 3/19 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowoś2019-01-11 10:41:1847
.PDF330.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 4/19 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów2019-01-11 13:24:1437
.PDF696.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 1/19 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy2019-01-11 16:08:4870
.PDF1039.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 5/19 w spr. zwołania zebrań wiejskich w sołectwach2019-01-11 16:13:53428
.PDF988.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 6/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-01-17 12:31:1121
.PDF1042 KB POBIERZZarządzenie Nr 8/19 zmieniające zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019r. 2019-01-18 15:52:041097
.PDF61 KB POBIERZZarządzenie Nr 9/19 w spr. powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy zastęp2019-01-23 13:36:2446
.PDF56.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 10/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. oceny kandydatów2019-01-24 12:04:2042
.PDF57.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 12/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. oceny kandydatów2019-01-24 12:04:5942
.PDF493.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 13/19 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019-01-30 14:16:4873
.PDF495.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 14/19 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019-01-30 14:18:3547
.PDF376.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 16/19 w spr. zwołania zebrania wiejskiego sołectwa2019-01-30 15:20:1924
.PDF187.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 11/19 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej2019-02-04 11:02:1828
.PDF951.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 17/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-02-05 11:57:2816
.PDF188.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 19/19 uchylające Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki2019-02-05 14:38:3258
.PDF1340.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 20/19 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert2019-02-13 07:55:09114
.PDF714.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 22/19 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2019-02-19 18:37:3178
.PDF1171.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 18/19 w spr. zatwierdzenia planu finansowego na 2019 rok2019-02-26 13:04:4030
.PDF1170.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 26/19 w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty2019-03-11 07:59:3943
.PDF1093.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 23/19 w spr. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży 2019-03-11 08:06:3322
.PDF1035.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 24/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-03-11 08:07:2720
.PDF847.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 29/19 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konku2019-03-21 10:39:2324
.PDF188.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 31/19 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej2019-03-22 11:38:4413
.PDF228.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 33/19 w spr. zmieniające Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy2019-03-26 11:38:0024
.PDF268.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 34/19 w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora GOK-u2019-03-26 11:39:2833
.PDF850.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 35/19 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konk.2019-03-26 16:45:4913
.PDF1501.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 32/19 w spr. wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych2019-03-27 13:07:0318
.PDF813.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 39/19 w spr. powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport2019-03-29 14:19:1824
.PDF815.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 36/19 w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej2019-04-01 10:10:1332
.PDF3219.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 37/19 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania2019-04-02 12:41:176
.PDF976.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 38/19 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania pla2019-04-02 12:42:0810
.PDF376.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 28/19 w spr. wysokości opłat za wynajem namiotu stanowiącego2019-04-02 14:12:2724
.PDF1344.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 43/19 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2019-04-05 20:05:0328
.PDF1343.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 44/19 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2019-04-05 20:05:5643
.PDF57.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 41/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. analizy formalne2019-04-11 08:36:2520
.PDF57.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 42/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. analizy formalne2019-04-11 08:37:2628
.PDF1029.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 40/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-04-16 14:33:556
.PDF369.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 47/19 w spr. powołania zespołu do spraw organizacji wyborów2019-04-23 08:03:446

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2019-01-08 08:35:44
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-08 08:35:44
Liczba wyświetleń : 1269licznik odwiedzin: 865482