logo
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta z 2019 rokuTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF394.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 2/19 w spr. powołania zespołu do spraw organizacji wyborów2019-01-08 08:36:4895
.PDF193.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 3/19 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowoś2019-01-11 10:41:1863
.PDF330.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 4/19 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów2019-01-11 13:24:1454
.PDF696.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 1/19 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy2019-01-11 16:08:48104
.PDF1039.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 5/19 w spr. zwołania zebrań wiejskich w sołectwach2019-01-11 16:13:53442
.PDF988.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 6/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-01-17 12:31:1135
.PDF1042 KB POBIERZZarządzenie Nr 8/19 zmieniające zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019r. 2019-01-18 15:52:041149
.PDF61 KB POBIERZZarządzenie Nr 9/19 w spr. powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy zastęp2019-01-23 13:36:2462
.PDF56.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 10/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. oceny kandydatów2019-01-24 12:04:2064
.PDF57.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 12/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. oceny kandydatów2019-01-24 12:04:5956
.PDF493.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 13/19 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019-01-30 14:16:48102
.PDF495.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 14/19 w spr. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019-01-30 14:18:3562
.PDF376.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 16/19 w spr. zwołania zebrania wiejskiego sołectwa2019-01-30 15:20:1934
.PDF187.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 11/19 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej2019-02-04 11:02:1840
.PDF951.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 17/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-02-05 11:57:2834
.PDF188.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 19/19 uchylające Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki2019-02-05 14:38:3274
.PDF1340.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 20/19 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert2019-02-13 07:55:09152
.PDF714.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 22/19 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2019-02-19 18:37:3191
.PDF1171.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 18/19 w spr. zatwierdzenia planu finansowego na 2019 rok2019-02-26 13:04:4041
.PDF1170.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 26/19 w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty2019-03-11 07:59:3964
.PDF1093.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 23/19 w spr. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży 2019-03-11 08:06:3331
.PDF1035.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 24/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-03-11 08:07:2734
.PDF847.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 29/19 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konku2019-03-21 10:39:2335
.PDF188.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 31/19 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej2019-03-22 11:38:4428
.PDF228.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 33/19 w spr. zmieniające Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy2019-03-26 11:38:0041
.PDF268.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 34/19 w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora GOK-u2019-03-26 11:39:2858
.PDF850.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 35/19 w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konk.2019-03-26 16:45:4934
.PDF1501.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 32/19 w spr. wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych2019-03-27 13:07:0343
.PDF813.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 39/19 w spr. powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport2019-03-29 14:19:1842
.PDF815.1 KB POBIERZZarządzenie Nr 36/19 w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej2019-04-01 10:10:1346
.PDF3219.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 37/19 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania2019-04-02 12:41:1726
.PDF976.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 38/19 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania pla2019-04-02 12:42:0823
.PDF376.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 28/19 w spr. wysokości opłat za wynajem namiotu stanowiącego2019-04-02 14:12:2740
.PDF1344.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 43/19 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2019-04-05 20:05:0347
.PDF1343.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 44/19 w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2019-04-05 20:05:5665
.PDF57.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 41/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. analizy formalne2019-04-11 08:36:2542
.PDF57.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 42/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. analizy formalne2019-04-11 08:37:2657
.PDF1029.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 40/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-04-16 14:33:5524
.PDF369.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 47/19 w spr. powołania zespołu do spraw organizacji wyborów2019-04-23 08:03:4451
.PDF181.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 49/19 w spr. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 2019-04-23 13:15:1994
.PDF55.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 48/19 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu2019-04-25 09:59:3042
.PDF261.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 51/19 w spr. odwołania zastępcy Wójta Gminy Olszewo-Borki2019-04-30 16:45:0951
.PDF1113.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 50/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-05-10 09:20:5913
.PDF59.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 55/19 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia dowodu2019-05-14 16:46:5531
.PDF361.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 52/19 w spr. ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Olszewie -2019-05-28 11:29:1531
.PDF86.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 45/19 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 2019-05-30 11:49:0236
.PDF603.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 62/19 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora2019-06-03 14:59:5948
.PDF228.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 59/19 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP2019-06-06 10:01:2320
.PDF1091.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 60/19 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji z wykona2019-06-06 10:02:1516
.PDF1118.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 61/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-06-06 10:04:3617
.PDF468.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 58/19 w spr. przekazania sprawozdania finasowego2019-06-13 11:43:2510
.PDF186.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 57/19 w spr. zbycia nieruchomości gruntowej2019-06-13 13:42:0811
.PDF851.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 63/19 w spr. powołania zespołu realizującego projekt grantowy2019-06-13 16:01:0121
.PDF811.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 65/19 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzeni2019-06-13 16:02:2321
.PDF1866.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 64/19 w spr.wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa2019-06-13 16:03:4639
.PDF388.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 67/19 w spr. powołania komisji konkursowej2019-06-17 09:03:4822
.PDF594 KB POBIERZZarządzenie Nr 66/19 w spr. skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy2019-06-18 11:22:3917
.PDF613.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 68/19 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów SP2019-06-19 12:49:51172
.PDF607 KB POBIERZZarządzenie Nr 69/19 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów SP2019-06-19 12:53:03133
.PDF209.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 70/19 w spr. skrócenia czasu pracy2019-06-26 08:23:5913
.PDF635.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 74/2019 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektor2019-07-03 11:50:1737
.PDF191.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 76/2019 w spr. unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora2019-07-04 20:48:07154
.PDF598.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 77/2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły2019-07-04 20:49:2679
.PDF573.5 KB POBIERZZarządzenie Nr 80/19 w spr. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata2019-07-08 14:56:2448
.PDF574.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 81/19 w spr. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata2019-07-08 14:57:2846
.PDF575.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 82/19 w spr. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata2019-07-08 14:58:4149
.PDF571.3 KB POBIERZZarządzenie Nr 83/19 w spr. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata2019-07-08 14:59:4282
.PDF696.9 KB POBIERZZarządzenie Nr 71/19 w spr. zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizac 2019-07-17 08:54:4147
.PDF574.4 KB POBIERZZarządzenie Nr 85/19 w spr. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata2019-07-23 07:57:2863
.PDF437.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 86/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej ds. analizy formalne2019-07-23 07:58:3056
.PDF488.6 KB POBIERZZarządzenie Nr 90/19 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela2019-07-26 07:10:0345
.PDF438.2 KB POBIERZZarządzenie Nr 94/19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej2019-08-05 07:34:5230
.PDF1121.8 KB POBIERZZarządzenie Nr 92/19 w spr. zmian w budżecie gminy na 2019 rok2019-08-06 15:56:0215
.PDF59.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 95/19 w spr. upoważnienia skarbnika gminy do wydawania decyzji2019-08-12 07:23:3720

Autor : Łukasz Wasilewski
Zredagował(a) : Łukasz Wasilewski
Data wprowadzenia : 2019-01-08 08:35:44
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-08 08:35:44
Liczba wyświetleń : 2678licznik odwiedzin: 916396