logo
Informacje ogólne » Dokumenty Strategiczne
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego
Urząd Gminy w Olszewie – Borkach informuje :
Gmina Olszewo – Borki przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego obejmującego lata 2004-2006 (z perspektywą realizacji do 2013). Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest wskazanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Olszewo - Borki planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan Rozwoju Lokalnego ułatwi tworzenie Studium wykonalności dla inwestycji ujętych w programie o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny.
Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowić będzie m.in. "Strategia Rozwoju Gminy Olszewo – Borki na lata 2000-2010" oraz "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszewo - Borki" oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.
Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów i organizacji gospodarczych, inwestorów i stowarzyszeń zamierzających w latach 2004-2006 (z perspektywą realizacji do 2013). rozpocząć inwestycje na terenie gminy Olszewo – Borki o zgłaszanie propozycji do w/w Planu.
Niezbędnym jest określenie:
. nazwy planowanego zadania,
. charakteru inwestycji,
. etapów oraz harmonogramu działań,
. oczekiwanych rezultatów,
. instytucji i podmiotów uczestniczących we wdrażaniu, wartości zadania,
- źródeł finansowania.
Wnioski składać mogą również mieszkańcy gminy .
Propozycje zadań oraz wnioski można zgłaszać do Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach , ul. Broniewskiego 13 tel. 761-31-07 ( p. Juliusz Zdanowicz pok.. nr 1) w godz. 8 00 - 15 00 w terminie do 18 czerwca 2004 r.
Autor : Jarosław Siekierski
Zredagował(a) : Jarosław Siekierski
Data wprowadzenia : 2004-06-08 14:06:09
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-08 14:06:09
Liczba wyświetleń : 817

Redaktor  Data modyfikacji 
Jarosław Siekierski  08.06.2004 13:07pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Jarosław Siekierski  08.06.2004 13:04pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1086282