logo
Rada gminy
Komisje Rady

Komisje Rady Gminy
Komisja Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego

1. Dariusz Kossakowski - Przewodniczący Komisji
2. Mariusz Wojtkowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Mieczysław Krukowski - Członek Komisji
4. Danuta Pędzich - Członek Komisji
5. Iwona Żebrowska - Członek Komisji

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Bogdan Pełtak - Przewodniczący Komisji
2. Tadeusz Piendak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Agnieszka Kalinowska - Członek Komisji
4. Leszek Kucaba - Członek Komisji
5. Edward Luma - Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury

1. Iwona Żebrowska - Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Glinka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Agnieszka Kalinowska - Członek Komisji
4. Danuta Pędzich - Członek Komisji
5. Tadeusz Piendak - Członek Komisji

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

1. Mieczysław Krukowski - Przewodniczący Komisji
2. Leszek Kucaba - Zastępca Komisji
3. Monika Grudzińska - Członek Komisji
4. Dariusz Kossakowski - Członek Komisji
5. Romuald Krukowski - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

1. Mariusz Wojtkowski - Przewodniczący Komisji
2. Edward Luma - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Danuta Pędzich - Członek Komisji
4. Bogdan Pełtak - Członek Komisji

Komisja Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej

1. Leszek Kucaba - Przewodniczący Komisji
2. Jan Gadzała - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Wiesław Jankowski - Członek Komisji
4. Dariusz Kossakowski - Członek Komisji
5. Edward Luma - Członek Komisji
6. Remigiusz Pędzich - Członek Komisji
Więcej »licznik odwiedzin: 811021