logo
Zamówienia publiczne
Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Dostawy artykułów spożywczych dla trzech placówek oświatowych z terenu gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do 0+143,54, Witkiewicza od km 0+000,00 do 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki od km0+000,00 do km 0+354,00
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY OLSZEWO-BORKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 540/2 przy ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Remont dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w dwóch miejscowościach w gminie Olszewo-Borki tj. w Białobrzegu Bliższym i Żebry Stara Wieś
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej w dwóch miejscowościach w gminie Olszewo-Borki tj. w Białobrzegu Bliższym i Żebry Stara Wieś
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 540/2 przy ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 540/2 przy ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W), ul. Marsowa (nr drogi 250945W), budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Zabielu Wielkim
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki w częściach
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki w dwóch częściach
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki w dwóch częściach
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki 1.Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki. 2.Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Olszewo-Borki w latach 2018-2019
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Olszewo-Borki w latach 2018-2019
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przebudowa dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki 1.Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki. 2.Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Przebudowa dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki 1.Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki. 2.Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki 1.Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki. 2.Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przebudowa drogi gminnej - ul. Józefa Chełmońskiego w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Przebudowa drogi gminnej - ul. Józefa Chełmońskiego w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Olszewo-Borki w latach 2018-2019
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa drogi gminnej - ul. Józefa Chełmońskiego w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki.
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa dróg gminnych: ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Przebudowa dróg gminnych: ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań, gmina Olszewo-Borki w systemie zaprojektuj i wybuduj w częściach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa dróg gminnych: ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszewo-Borki w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2020 roku
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszewo-Borki w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2020 roku
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym wyposażeniem dla jednostki OSP Rżaniec
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszewo-Borki w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2020 roku
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań, gmina Olszewo-Borki w systemie zaprojektuj i wybuduj w częściach
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym wyposażeniem dla jednostki OSP Rżaniec
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań, gmina Olszewo-Borki w systemie zaprojektuj i wybuduj w częściach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym wyposażeniem dla jednostki OSP Rżaniec
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań, gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań, gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Informacja z otwarcia ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań, gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont poddasza w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Remont poddasza w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz remont poddasza w Gimnazjum w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej w msc. Łazy w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w gminie Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zdanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Perłowa, Rzemieślnicza, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara, gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zdanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Perłowa, Rzemieślnicza, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zdanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Perłowa, Rzemieślnicza, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz remont poddasza w Gimnazjum w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w gminie Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zdanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Perłowa, Rzemieślnicza, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa drogi gminnej w msc. Łazy w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara, gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo Borki do 30.06.2016 r.
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewo Borkach i Nowej Wsi poprzez zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc. Drężewo gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc. Drężewo gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewo Borkach i Nowej Wsi poprzez zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatowa nr 2547W w miejscowości Grabowo i Olszewo Borki wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w msc. Grabowo i Olszewo Borki w następujących częściach: 1.Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą wodno kanalizacyjną w miejscowości Grabowo i Olszewo Borki w ulicach: Dojazdowej, 3 go Maja, Czwartaków, Kosynierów, Traugutta, Narutowicza, Lelewela, Długosza. 2.Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Olszewo Borki i Grabowo w ulicach: Dojazdowa, 3 go Maja, Czwartaków, Kosynierów, Traugutta, G. Narutowicza, Lelewela, Długosza, ks. J. Popiełuszki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki cz. II
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki cz. II
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatowa nr 2547W w miejscowości Grabowo i Olszewo Borki wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w msc. Grabowo i Olszewo Borki w następujących częściach: 1.Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą wodno kanalizacyjną w miejscowości Grabowo i Olszewo Borki w ulicach: Dojazdowej, 3 go Maja, Czwartaków, Kosynierów, Traugutta, Narutowicza, Lelewela, Długosza. 2.Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Olszewo Borki i Grabowo w ulicach: Dojazdowa, 3 go Maja, Czwartaków, Kosynierów, Traugutta, G. Narutowicza, Lelewela, Długosza, ks. J. Popiełuszki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE SPOŁECZNO KULTURALNE W MSC. ZABIELE WIELKIE, GM. OLSZEWO-BORKI
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa i remonty budynków użyteczności publicznej w gminie Olszewo-Borki w następujących częściach: 1. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Kordowo. 2. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Żebry Stara Wieś. 3. Remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Rataje.
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki cz. II
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE SPOŁECZNO KULTURALNE W MSC. ZABIELE WIELKIE, GM. OLSZEWO-BORKI
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przebudowa i remonty budynków użyteczności publicznej w gminie Olszewo-Borki w następujących częściach: 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pełniącym funkcje społeczno- kulturalne w msc. Zabiele Wielkie.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo Borki cz. II
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa i remonty budynków użyteczności publicznej w gminie Olszewo-Borki w następujących częściach: 1. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Kordowo. 2. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Żebry Stara Wieś. 3. Remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Rataje. 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pełniącym funkcje społeczno- kulturalne w msc. Zabiele Wielkie.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki na okres do 31.12.2016
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki na okres do 31.12.2016
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Realizacja inwestycji "Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w Gminie Olszewo-Borki" na okres do 31.12.2016 r.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Olszewo-Borki w częściach.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przebudowa drogi i budowa przepustów w gminie Olszewo-Borki część II: Przebudowa trzech przepustów na drogach bitumicznych w miejscowości Zabiele Piliki i Antonie.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi i budowa przepustów w gminie Olszewo-Borki część I Przebudowa drogi transportu rolnego, żwirowej na bitumiczną we wsi Łazy
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Olszewo-Borki w częściach.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa drogi i budowa przepustów w gminie Olszewo-Borki w następujących częściach: 1.Przebudowa drogi transportu rolnego, żwirowej na bitumiczną we wsi Łazy
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszewo - Borki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013-2014
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013-2014
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Stepna Michałki, Łazy, Przystań i Zabrodzie na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami (rejon ulic Wyspiańskiego i Armii Krajowej) w Olszewie Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Stepna Michałki, Łazy, Przystań i Zabrodzie na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami (rejon ulic Wyspiańskiego i Armii Krajowej) w Olszewie Borkach
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
CZĘŚĆ I Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Wyszel CZĘŚĆ II 1.Remont odcinka drogi w miejscowości Zabiele Piliki 2.Remont przepustu drogowego w miejscowości Zabrodzie ul. Zagórna
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa ulicy Przytulnej i Elizy Orzeszkowej w miejscowości Olszewo-Borki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
CZĘŚĆ I Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Wyszel CZĘŚĆ II 1.Remont odcinka drogi w miejscowości Zabiele Piliki 2.Remont przepustu drogowego w miejscowości Zabrodzie ul. Zagórna
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa ulicy Przytulnej i Elizy Orzeszkowej w miejscowości Olszewo-Borki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont drewnianego mostu na rzece Omulew w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zmiana konstrukcji dachu i docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont mieszkania w budynku Przychodni Zdrowia w Nowej Wsi
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Remont drewnianego mostu na rzece Omulew w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej w Antoniach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zmiana konstrukcji dachu i docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont mieszkania w budynku Przychodni Zdrowia w Nowej Wsi
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zmiana konstrukcji dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku Przychodni Zdrowia w Nowej Wsi
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zmiana konstrukcji dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku Przychodni Zdrowia w Nowej Wsi
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w gminie Olszewo
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zagospodarowanie terenów sportowych na terenie gm. Olszewo-Borki w msc. Chojniki, Nakły, Rżaniec i Zabiele Wielkie
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej w Antoniach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zagospodarowanie terenów sportowych na terenie gm. Olszewo-Borki w msc. Chojniki, Nakły, Rżaniec i Zabiele Wielkie
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Żebry Chudek, w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn.: INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Żebry Chudek, w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU - część według załącznika 24.1.3
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn.: INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Łazy, Nakły, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Żebry Ostrowy na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki w gminie Olszewo
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Łazy, Nakły, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Żebry Ostrowy na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi transportu rolniczego żwirowej na bitumiczną we wsi Przystań gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowościach Antonie i Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa dróg w obrębie strefy gospodarczej Białe Kruki wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa drogi transportu rolniczego żwirowej na bitumiczną we wsi Przystań
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowościach Antonie i Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowościach Antonie i Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Przebudowa dróg w obrębie strefy gospodarczej Białe Kruki wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowościach Antonie i Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zakup oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II" w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II"
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II" w ramach zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II"
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Zakup oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zakup oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo-Borki, zadanie I etap II
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zakup oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Grabowo, Kordowo, Siarki na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie - Antonie - Łazy -Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Grabowo, Kordowo, Siarki na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Kruki, Nakły, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie - Antonie - Łazy -Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Kruki, Nakły, gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Grabnik, Mostowo, Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zakup średniego, używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Olszewo-Borki z przeznaczeniem dla OSP Stepna Stara
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przebudowa dachu wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Grabnik, Mostowo, Olszewo-Borki w gminie Olszewo - Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zakup średniego, używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Olszewo-Borki z przeznaczeniem dla OSP Stepna Stara
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dachu wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek Żebry Ostrowy od km 0+000 do km 3+500
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Antonie
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszewo Borki w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Antonie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek Żebry Ostrowy od km 0+000 do km 3+500
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszewo Borki w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zagospodarowanie miejscowości Olszewo-Borki przez budowę ciągów pieszo-jezdnych i rowerowych
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki w 2011r.
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie miejscowości Olszewo-Borki przez budowę ciągów pieszo-jezdnych i rowerowych
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo, Kruki i Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rewaloryzacja fragmentu zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Przystani
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nakły i Kruki w gminie Olszewo-Borki.
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo, Kruki i Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo, Kruki i Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo, Kruki i Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Rewaloryzacja fragmentu zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Przystani
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Olszewo-Borki, Nakły, Stepna Michałki (kol. Grądzik) w gminie Olszewo
Więcej »
Nieograniczony przetarg pisemny
Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nakły i Kruki w gminie Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zabrodzie, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy, Nakły i Chojniki na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zabrodzie, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy, Nakły i Chojniki na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Zagórna
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Olszewo-Borki, Nakły, Stepna Michałki (kol. Grądzik) w gminie Olszewo
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Zagórna
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną na odcinku Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Olszewo-Borki etap I (sala konferencyjna)
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Olszewo-Borki etap I (sala konferencyjna)
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną na odcinku Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetrag nieograniczony
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka-Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś-Przystań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w następujących miejscowościach: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przystań, Rataje, Żebry Chudek
Więcej »
Przetrag nieograniczony
Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy drogą wojewódzką nr 544 (Ostrołęka-Przasnysz) i drogą powiatową nr 2543W (Nowa Wieś-Przystań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Olszewo-Borki w 2010 roku
Więcej »
Przetrag nieograniczony
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w następujących miejscowościach: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przystań, Rataje, Żebry Chudek
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w następujących miejscowościach: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przystań, Rataje, Żebry Chudek, w ramach projektu Wieś odnową stoi
Więcej »
Przetrag nieograniczony
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w następujących miejscowościach: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przystań, Rataje, Żebry Chudek, w ramach projektu Wieś odnową stoi
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 434 369 ,00 PLN
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przystań, Zabrodzie ul. Marsowa, Łazy ul. Sosnowa, Białobrzeg Bliższy ul. Wrzosowa, Drężewo ul. Dębowa i ul. Słoneczna, Kruki ul. Wesoła, ul. Spokojna i ul. Polna na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przystań, Zabrodzie ul. Marsowa, Łazy ul. Sosnowa, Białobrzeg Bliższy ul. Wrzosowa, Drężewo ul. Dębowa i ul. Słoneczna, Kruki ul. Wesoła, ul. Spokojna i ul. Polna na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Łazy Gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Nożewo
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Łazy Gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wymiana stolarki okiennej i parapetów wraz z ich obróbką w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Nożewo
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki (olej opałowy lekki)
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki. (węgiel kamienny, kostka)
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Wymiana stolarki okiennej i parapetów wraz z ich obróbką w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 015 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach od drogi krajowej nr 61 do drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 490 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy zadanie I etap 1.
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Niwelacja terenu pod realizację zadania p.n.Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 015 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach od drogi krajowej nr 61 do drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 490 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy zadanie I etap 1.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonanie otworu hydrogeologicznego (studziennego) nr 1 i nr 2 w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo - Borki, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, zlewnia Narwi
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego dworu w Przystani
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Niwelacja terenu pod realizację zadania p.n.Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Wykonanie otworu hydrogeologicznego (studziennego) nr 1 i nr 2 w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo - Borki, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, zlewnia Narwi
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Wykonanie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego dworu w Przystani
Więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W OBRĘBIE WSI ZABRODZIE W UL.SIKORSKIEGO, PISARKI I MARSOWEJ I W OBRĘBIE WSI KRUKI, GMINA OLSZEWO-BORKI WRAZ Z PRZYŁĄCZAM
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
Więcej »
Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
Więcej »
Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dostawa materiałów biurowych
Więcej »
Przetarg siec wodociągowa
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W OBRĘBIE WSI ZABRODZIE W UL.SIKORSKIEGO, PISARKI I MARSOWEJ I W OBRĘBIE WSI KRUKI, GMINA OLSZEWO-BORKI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
Więcej »
Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Więcej »
Udzielenie kredytu długoterminowego
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
Więcej »
Udzielenie kredytu długoterminowego
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 780 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
Więcej »
Udzielenie kredytu długoterminowego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 510 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach"
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dostawa i sfinansowanie poprzez umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego dla Gminy Olszewo - Borki
Więcej »
Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa i sfinansowanie poprzez umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego dla Gminy Olszewo - Borki
Więcej »
Ogłoszenie o wyniku postępowania
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEJ W OBRĘBIE WSI DRĘŻEWO I OLSZEWO-BORKI Z PRZYKANALIKAMI ORAZ BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE nr 322 W OLSZEWIE-BORKACH
Więcej »
Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Więcej »
Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Drężewo i Olszewo-Borki z przykanalikami oraz budowa przepompowni ścieków na działce nr 322 w Olszewie-Borkach
Więcej »
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
Więcej »
Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
Więcej »
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Budowa ciągów drogowych w miejscowości Olszewo-Borki: 1) budowa ciągu drogowego w ulicy Szymanowskiego 2) budowa ciągu drogowego w ulicy Dunikowskiego
Więcej »
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Więcej »
Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W OBRĘBIE WSI ZABRODZIE W UL.SIKORSKIEGO, PISARKI I MARSOWEJ I W OBRĘBIE WSI KRUKI, GMINA OLSZEWO-BORKI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
Więcej »
Przetarg nieograniczony
PRZEWOZY SZKOLNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W OLSZEWIE-BORKACH
Więcej »
Przetarg nieograniczony
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEJ W OBRĘBIE WSI DRĘŻEWO I OLSZEWO-BORKI Z PRZYKANALIKAMI ORAZ BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE nr 322 W OLSZEWIE-BORKACH
Więcej »
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
Więcej »
Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
Więcej »
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Więcej »
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »
WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
Więcej »
Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
Dostawa podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach, którego płatnikiem będzie Gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
Dostawa fabrycznie nowego zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi, którego płatnikiem będzie Gmina Olszewo-Borki
Więcej »
Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
Więcej »
Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
Budowę przyłączy wodociągowych od głównej sieci wodociągowej z zainstalowaniem zaworu antyskażeniowego i wodomierza w budynku właściciela lub wskazanej studni wodomierzowej
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
Więcej »
Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
Więcej »
Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
Więcej »
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
Więcej »licznik odwiedzin: 1291475