logo
Finanse
Podatki i opłaty

Uchwały podatkowe na 2019 rok
Uchwały podatkowe na 2018 rok
Uchwały podatkowe na 2017 rok
Uchwały podatkowe na 2016 rok
Uchwały podatkowe na 2013 rok
Uchwały podatkowe na 2012 rok
Uchwały podatkowe na 2011 rok
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
Uchwała - podatek od nieruchomości
Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
Opłata administracyjnalicznik odwiedzin: 1325832