logo
Informacje ogólne
Dokumenty Strategiczne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
Więcej »
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
Więcej »
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
Więcej »
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Więcej »
Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
Więcej »
Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
Więcej »
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
Więcej »
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
Więcej »
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Więcej »
Plany Odnowy Miejscowości
Więcej »
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
Więcej »
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
Więcej »
Uchwała Plan
Uchwała Plan
Więcej »
Położenie gminy mapa
Położenie gminy mapa
Więcej »
II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
Więcej »
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
Plan Rozwoju Lokalnego
Więcej »licznik odwiedzin: 1325815