logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9445   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5490   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4689   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4056   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3709   2015
3357   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3201   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3163   Wybory Samorządowe 2018
3089   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2933   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2518   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2464   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2453   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2426   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2380   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2215   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2188   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2156   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2086   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2058   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2055   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1981   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1979   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1956   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1874   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
1839   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1822   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1772   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1752   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1664   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1660   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1642   Druki do pobrania
1581   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1549   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1521   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1521   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1471   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1464   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1460   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1429   Regulamin Urzędu
1423   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1414   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1392   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1386   Statut Gminy
1384   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1351   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1340   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1339   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1319   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1304   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1302   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1270   Struktura stanowisk
1261   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1231   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1213   Konta bankowe
1211   Uchwała Plan
1200   Przetrag nieograniczony
1188   Położenie gminy mapa
1188   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1166   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1162   Uchwała - podatek od nieruchomości
1160   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1151   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1133   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1110   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1094   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1087   Komunikat - druki do pobrania
1082   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1076   Budżet na rok 2004
1069   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1066   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1055   Opłata administracyjna
1053   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1035   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1018   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1018   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1015   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
986   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
974   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
973   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
969   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
963   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
960   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
959   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
957   Przetarg nieograniczony
955   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
951   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
944   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
941   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
939   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
920   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
920   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
917   2018
917   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
915   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
915   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
912   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
909   Przetarg nieograniczony
907   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
906   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
903   Sekretarz Gminy
899   Nieograniczony przetarg pisemny
893   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
892   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
883   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
881   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
878   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
872   Sekretarz Gminy
871   Przetarg siec wodociągowa
865   Regulamin utrzymania czystości i porządku
863   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
863   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
862   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
858   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
857   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
853   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
840   Radca Prawny
840   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
829   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
829   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
827   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
821   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
820   Przetrag nieograniczony
818   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
817   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
815   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
814   Budżet gminy na rok 2006
813   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
812   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
811   Przetarg nieograniczony
810   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
805   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
803   Budżet 2010
802   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
800   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
795   Przetarg nieograniczony
795   Przetarg nieograniczony
794   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
794   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
793   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
792   Przetarg nieograniczony
787   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
785   Rok 2007
781   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
781   Przetarg nieograniczony
780   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
778   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
778   Komunikat - druki do pobrania
777   Przetarg nieograniczony
777   Przetarg nieograniczony
777   Przetarg nieograniczony
775   Załatwianie spraw
774   Przetarg nieograniczony
770   Rok 2014 początek kadencji
766   Przetrag nieograniczony
766   Budżet 2011
762   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
762   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
760   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
759   Obwieszczenia
759   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
756   Przetarg nieograniczony
753   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
751   Przetarg nieograniczony
749   2016
747   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
746   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
746   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
745   Przetarg nieograniczony
745   2017
743   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
742   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
740   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
737   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
735   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
735   Rok 2006
732   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
730   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
729   Przetarg nieograniczony
726   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
723   Rada Gminy Olszewo-Borki
722   Przetarg nieograniczony
722   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
721   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
717   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
712   obwieszczenie o kandydatach na radnych
708   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
707   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
704   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
703   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
702   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
698   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
698   Uchwały podatkowe na 2013 rok
696   Rok 2011
695   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
695   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
695   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
693   Budżet 2012
691   Rok 2018
690   Dyrektorzy Przedszkoli
689   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
688   Sekretarz Gminy
688   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
688   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
688   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
688   Przetarg nieograniczony
687   Budżet 2013
686   Przetarg nieograniczony
685   Przetarg nieograniczony
684   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
683   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
683   Przetarg nieograniczony
683   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
682   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
682   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
681   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
678   Przetarg nieograniczony
676   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
673   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
673   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
673   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
673   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
673   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
671   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
670   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
670   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
670   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
669   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
668   Przetarg nieograniczony
665   Przetarg nieograniczony
664   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
662   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
660   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
659   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
657   Budżet 2009
657   Dyrektorzy Gimnazjów
656   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
656   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
656   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
655   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
654   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
653   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
652   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
651   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
650   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
650   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
649   Sekretarz Gminy
645   Rok 2014
644   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
644   GCI
643   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
643   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
642   Sekretarz Gminy
642   Przetarg nieograniczony
641   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
641   Przetarg nieograniczony
640   Rok 2010
640   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
640   Rok 2011
639   obwieszczenie o kandydatach na wójta
639   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
638   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
638   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
635   Budżet 2008
633   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
633   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
632   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
631   Rok 2010 początek kadencji
631   Przetrag nieograniczony
631   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
631   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
631   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
629   Rok 2008
628   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
627   Przetarg nieograniczony
627   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
626   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
624   Rok 2012
622   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
622   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
619   Rok 2017
619   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
618   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
617   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
617   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
617   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
616   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
616   Rok 2013
614   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
614   Przetarg nieograniczony
614   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
613   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
612   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
610   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
609   Przewodniczący Rady Gminy
608   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
607   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
606   Informacje
606   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
601   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
600   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
600   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
600   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
600   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
599   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
598   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
597   Rok 2009
597   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
596   Przetarg nieograniczony
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
595   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
594   Ogłoszenie o zawarciu umowy
594   Przetarg nieograniczony
593   Przetarg nieograniczony
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
592   Remonty bieżące dróg gminnych
591   Sekretarz Gminy
591   Przetarg nieograniczony
591   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
590   Przetarg nieograniczony
590   Budżet 2015
589   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
589   Przetarg nieograniczony
589   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
588   Sekretarz Gminy
587   Sekretarz Gminy
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
586   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
585   Przetarg nieograniczony
585   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
585   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
584   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
584   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
582   Przetarg nieograniczony
582   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
581   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
581   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
581   Przetarg nieograniczony
580   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
579   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
578   Ogłoszenie o wyniku postępowania
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
578   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
577   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
577   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
576   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
575   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
575   Przetarg nieograniczony
575   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
575   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
575   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
574   Konkurs wiedzy pożarniczej
574   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
574   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
574   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
574   Kontrole zarządcze
572   Rok 2017
572   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
571   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
571   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
569   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
569   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
568   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
568   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
568   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
568   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
567   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
566   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
565   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
565   Przetarg nieograniczony
564   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
564   Przetarg nieograniczony
564   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
564   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
563   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
563   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
562   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
561   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
560   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
560   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
559   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
559   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
559   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
558   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
558   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
555   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
554   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
554   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
552   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
552   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
552   Dyrektor Biblioteki Gminnej
552   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
552   Przetarg nieograniczony
552   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
551   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
551   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
550   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
549   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
549   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
549   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
548   Budżet 2014
547   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
547   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
547   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
547   Uchwały podatkowe na 2012 rok
547   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   Ogłoszenie o wyniku postępowania
545   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
544   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
544   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
543   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
543   2014
543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
543   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
542   Ogłoszenie o zawarciu umowy
542   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
542   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
542   Dyrektorzy Gimnazjów
541   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
540   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
540   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
540   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
539   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
539   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
539   Rok 2015
538   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
537   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
537   Budżet 2017
537   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
537   Ogłoszenie o wyniku postępowania
536   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   Rok 2015
536   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
535   Sekretarz Gminy
535   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
535   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
535   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
535   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
535   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
533   Przetarg nieograniczony
532   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
532   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Udzielenie kredytu długoterminowego
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
530   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
529   Udzielenie kredytu długoterminowego
528   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
528   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
528   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
526   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
526   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
526   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
524   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
524   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
524   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
523   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
523   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
522   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
522   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
522   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
521   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
521   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
520   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
519   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
519   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Udzielenie kredytu długoterminowego
518   Uchwały podatkowe na 2011 rok
518   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
518   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
517   Sekretarz Gminy
516   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
516   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
516   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
516   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
515   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
515   Dyrektorzy Przedszkoli
514   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
514   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
514   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
513   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
513   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
513   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
513   Dyrektorzy Przedszkoli
513   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
513   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
512   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
512   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
511   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
511   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
511   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
510   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
508   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
508   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
507   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
507   Dyrektorzy Gimnazjów
507   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
504   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
504   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
503   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
502   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
497   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
496   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
496   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
496   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   Ogłoszenie o wyniku postępowania
495   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
491   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
490   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
490   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
490   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
489   Budżet 2016
489   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
488   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
488   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
488   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
487   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
487   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
487   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
487   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
486   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
485   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
484   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
484   Uchwały podatkowe na 2016 rok
484   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
483   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
482   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
481   Dyrektorzy Gimnazjów
481   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   Dyrektorzy Gimnazjów
478   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
478   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
477   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
476   Rok 2016
476   Dyrektorzy Gimnazjów
474   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
474   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
472   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
470   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
469   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
469   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
469   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
467   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
466   Przetarg nieograniczony
466   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
465   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
465   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
463   Dyrektorzy Przedszkoli
461   Wymagania dla przedsiębiorców
460   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
460   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
458   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
458   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
458   Sekretarz Gminy
457   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
457   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
456   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
456   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
455   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
455   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
454   Ogłoszenie zapytania ofertowego
453   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
450   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
450   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   Dyrektorzy Przedszkoli
448   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
447   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
447   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
446   Organizacje Pozarządowe
446   Dyrektorzy Przedszkoli
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
445   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
445   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
443   Dyrektorzy Przedszkoli
442   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
441   Dyrektorzy Gimnazjów
440   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
440   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
439   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
435   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
435   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
434   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
434   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
434   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
434   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
432   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
432   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
432   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
431   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
430   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
430   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
430   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
430   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
426   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
425   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
424   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
424   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
422   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
421   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
421   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
421   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
418  
418   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
416   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
415   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
415   Urząd Gminy Olszewo-Borki
414   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
413   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
413   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
413   Dyrektorzy Przedszkoli
413   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
412   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
411   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
410   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
410   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
409   2013
408   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
408   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
408   Rok 2017
408   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
407   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
406   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
406   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
403   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
401   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
400   Sekretarz Gminy
400   Budżet 2018
400   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
398   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
397   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
397   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
396   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
396   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
396   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
393   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
390   Rok 2016
389   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
389   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
388   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
387   Dyrektor Gimnazjum
387   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
385   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
385   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
385   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
384   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
382   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
382   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
382   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
382   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
382   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
381   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
380   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
380   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
379   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
378   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
378   Informacja z otwarcia ofert
378   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
377   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
377   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
376   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
376   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
376   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
375   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
375   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
375   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
372   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
371   Dyrektorzy Gimnazjów
371   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
370   Informacja z otwarcia ofert
370   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
370   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
367   Referaty
366   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
366   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
366   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
365   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
365   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
364   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
363   Przetarg nieograniczony
363   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
362   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
361   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
361   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
356   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
356   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
356   Uchwały podatkowe na 2017 rok
355   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
355   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
354   Przetarg nieograniczony
353   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
352   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
352   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
352   Dyrektorzy Gimnazjów
352   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
350   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
349   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
348   Przetarg nieograniczony
345   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
345   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
344   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
341   Projekt budżetu na 2008 rok
341   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
340   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
340   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
339   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
339   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
338   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
337   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
337   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
337   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
336   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
336   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
335   Dyrektorzy Przedszkoli
335   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
334   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
333   Dyrektorzy Przedszkoli
331   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
331   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
330   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
329   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
328   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
327   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
326   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
324   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
323   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
323   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
322   Rok 2013
320   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
318   Wnioski wpływające w 2016 roku
316   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
313   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
311   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
309   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
309   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
306   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
306   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
304   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
304   Ogłoszenie o wyniku postepowania
304   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
300   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
299   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
297   Tryb pozakonkursowy
296   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
295   Informacja z otwarcia ofert
294   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
293   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
292   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
292   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
291   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
291   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
291   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
290   Dyrektorzy Gimnazjów
290   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
289   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
288   Rok 2019
287   Petycje wpływające w 2016 roku
287   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
286   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
282   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
279   Ocena jakości wody
279   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
278   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
273   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
272   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
271   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
270   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
269   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
268   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
267   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
265   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
261   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
260   Rok 2018
260   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
260   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
259   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
257   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
257   2019
257   Informacja z otwarcia ofert
248   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
247   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
247   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
246   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
246   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
246   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
245   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
245   Informacja z otwarcia ofert
244   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
244   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
242   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
242   Przetarg nieograniczony
241   Rejestry zamówień publicznych
240   Informacja z otwarcia ofert
240   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
237   Dyrektorzy Przedszkoli
237   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
236   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
234   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
232   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
232   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
232   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
232   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
228   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
227   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
225   Rok 2018 początek kadencji
221   Rok 2018
221   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
219   Dyrektorzy Gimnazjów
218   Dyrektorzy Przedszkoli
218   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
217   Informacja z otwarcia ofert
216   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
213   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
211   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
211   Informacja z otwarcia ofert
208   Informacja z otwarcia ofert
207   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
207   Jednostki organizacyjne
206   Plany Odnowy Miejscowości
206   Rok 2019
203   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
200   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
200   Budżet 2019
199   Kadencja 2018-2023
199   Petycje wpływające w 2017 roku
198   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
196   Uchwały podatkowe na 2018 rok
194   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
192   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
190   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
189   Informacje, Obwieszczenia
188   Kadencja 1990-1994
188   Referat Budżetu i Finansów
186   Dyrektorzy Gimnazjów
184   Dyrektorzy Przedszkoli
184   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
184   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
183   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
183   Informacja z otwarcia ofert
183   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
181   Informacja z otwarcia ofert
180   Kadencja 2006-2010
176   Referat Organizacyjny
175   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
173   Referat Oświaty i Sportu
172   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
171   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
170   Informacja z otwarcia ofert
168   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
168   Urząd Stanu Cywilnego
167   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
164   Kadencja 1998-2002
163   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
163   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
162   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
162   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
160   Kadencja 2002-2006
160   Kadencja 2010-2014
158   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
156   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
154   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
153   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
153   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
150   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
150   Kadencja 1994-1998
150   Informacja z otwarcia ofert
147   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
146   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
145   Uchwały podatkowe na 2019 rok
141   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
138   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
136   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
133   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
129   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
125   Lokalny Program Rewitalizacji
125   Zastępca Wójta
124   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
121   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
120   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
109   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
104   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
104   Petycje wpływające w 2018 roku
102   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
101   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
99   Sekretarz Gminy
98   Kadencja 2014-2018
97   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
96   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
93   Zastępca Wójta
90   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
79   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
79   Dzienny Dom Senior+
76   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
74   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
72   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
72   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
69   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
68   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
67   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
65   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
65   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
63   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
61   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
55   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
54   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
53   Urząd Gminy Olszewo-Borki
50   Dyrektorzy Gimnazjów
50   Komisje Rady Gminy
46   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
45   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
33   Dyrektorzy Przedszkoli
28   Petycje wpływające w 2019 roku
27   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
27   Konsultacje Społeczne
24   Lista sołectw
20   Rejestr działalności regulowanej
19   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
17   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
17   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
15   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
11   Dzienny Dom Senior+
8   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
7   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
6   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
6   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
6   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
5   Szkoła Podstawowa w Grabówku
5   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
5   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
5   Szkoła Podstawowa w Przystani
4   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi

 Liczba   Kategoria
197880   Przetargi
81131   Inne zamówienia
27805   Oferty pracy
20182   Zamówienia publiczne
18158   Zarządzenia Wójta
14472   Uchwały Rady
10217   Zapytania ofertowe
7620   Ogłoszenia
6422   Budżet
6205   Rada Gminy
6123   Dane teleadresowe
6048   Zawiadomienia
5516   Podatki i opłaty
4868   Lista sołectw
4828   Dokumenty Strategiczne
4702   Pracownicy Urzędu Gminy
4619   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4597   Statut Gminy
4429   Obwieszczenia
4415   Regulamin organizacyjny
4264   Wzory dokumentów do pobrania
4087   Skład osobowy Rady
4057   Referaty
3921   Pozostałe
3898   Załatwianie spraw
3836   Tryb działania Rady
3605   Rejestry, ewidencje i archiwa
3549   Informacje ogólne
3385   Rok 2015
3375   Komisje Rady
3373   Ławnicy
3345   Samodzielne stanowiska pracy
3202   Rok 2014
2989   Rada gminy
2936   Podstawa prawna działania
2855   Oświadczenia majątkowe
2848   WYBORY SAMORZĄDOWE
2788   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2747   Prawo miejscowe
2702   Druki
2627   Odpady komunalne
2587   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2581   Finanse
2522   Rok 2018
2478   Rok 2016
2460   Materiały do pobrania
2417   Konta bankowe
2359   Ochrona Środowiska
2083   Rok 2017
2054   Sprawozdania
2036   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1927   Dokumenty
1776   Inwestycje w trakcie realizacji
1668   Rewitalizacja
1555   Praktyki studenckie
1381   Inwestycje zrealizowane
1347   Plan Zamówień Publicznych
1263   Kontrole
1250   Sprawozdania
695   Rok 2019
675   Oświata
664   Informacja publiczna
652   Petycje
556   Wnioski o dotacje NGO
304   Interpelacje
235   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
30   Sprawozdania Finansowe
28   Wybory
27   Rok 2018
licznik odwiedzin: 889309