logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
8946   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4285   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4130   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
3498   Urząd Gminy Olszewo - Borki
2927   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2897   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
2889   Miejscowy Plan Zagospodarowania
2798   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2594   2015
2430   Dokumenty do pobrania
2316   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2310   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2265   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2245   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2056   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2008   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
1900   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1875   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1853   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
1840   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1690   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1682   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1661   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1585   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1548   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1532   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1487   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1464   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1393   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1386   Druki do pobrania
1320   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1317   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1305   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1292   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1263   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1250   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1248   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1239   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1214   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1200   Regulamin Urzędu
1188   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1175   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1171   Statut Gminy
1141   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1130   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1130   Przetrag nieograniczony
1119   Uchwała Plan
1118   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1098   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1097   Położenie gminy mapa
1094   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1089   Struktura stanowisk
1073   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1064   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1060   Uchwała - podatek od nieruchomości
1050   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1049   Konta bankowe
1037   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1007   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
995   Budżet na rok 2004
987   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
976   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
969   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
951   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
949   Opłata administracyjna
936   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
932   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
911   Komunikat - druki do pobrania
907   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
901   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
896   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
893   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
888   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
875   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
873   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
870   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
866   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
863   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
861   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
858   Przetarg nieograniczony
857   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
855   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
854   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
848   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
845   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
837   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
834   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
830   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
826   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
819   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
817   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
815   Przetarg nieograniczony
803   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
798   Sekretarz Gminy
795   Nieograniczony przetarg pisemny
795   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
792   Przetarg siec wodociągowa
791   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
784   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
774   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
773   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
770   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
768   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
767   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
761   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
760   Regulamin utrzymania czystości i porządku
758   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
756   Sekretarz Gminy
754   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
748   Przetrag nieograniczony
743   Budżet gminy na rok 2006
741   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
740   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
739   Przetarg nieograniczony
737   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
729   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
727   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
724   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
724   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
722   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
721   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
718   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
716   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
713   Komunikat - druki do pobrania
709   Przetarg nieograniczony
709   Rok 2007
705   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
704   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
704   Przetarg nieograniczony
700   Radca Prawny
697   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
696   Przetarg nieograniczony
695   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
691   Przetarg nieograniczony
690   Przetarg nieograniczony
689   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
688   Przetrag nieograniczony
688   Przetarg nieograniczony
688   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
687   Przetarg nieograniczony
684   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
680   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
679   Budżet 2011
678   Załatwianie spraw
674   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
674   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
669   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
665   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
664   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
663   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
662   Przetarg nieograniczony
662   Przetarg nieograniczony
662   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
661   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
661   Rada Gminy Olszewo-Borki
659   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
657   obwieszczenie o kandydatach na radnych
657   Przetarg nieograniczony
654   Przetarg nieograniczony
653   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
649   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
648   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
640   Przetarg nieograniczony
637   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
635   Przetarg nieograniczony
629   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
629   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
629   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
621   Budżet 2010
619   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
619   Rok 2006
619   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
618   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
615   2016
613   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
613   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
612   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
611   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
607   Przetarg nieograniczony
607   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
606   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
606   Budżet 2012
606   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
605   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
604   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
604   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
603   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
603   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
602   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
601   Rok 2011
601   Budżet 2013
600   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
600   Przetarg nieograniczony
600   Przetarg nieograniczony
600   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
600   Dyrektorzy Przedszkoli
599   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
594   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
594   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
594   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
592   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
592   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
591   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
590   Przetarg nieograniczony
586   Przetarg nieograniczony
584   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
583   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
582   Przetarg nieograniczony
582   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
581   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
579   Uchwały podatkowe na 2013 rok
579   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
576   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
574   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
573   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
573   Sekretarz Gminy
572   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
572   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
570   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
569   Rok 2014 początek kadencji
568   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
566   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
566   obwieszczenie o kandydatach na wójta
566   Przetarg nieograniczony
565   Dyrektorzy Gimnazjów
565   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
564   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
564   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
563   Sekretarz Gminy
563   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
561   Budżet 2009
561   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
560   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
559   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
559   Przetarg nieograniczony
559   GCI
558   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
557   Sekretarz Gminy
556   Przetarg nieograniczony
556   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
555   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
555   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
553   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
551   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
550   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
549   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
549   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
548   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
547   Przetrag nieograniczony
546   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
546   Budżet 2008
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
546   Przetarg nieograniczony
544   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
542   Rok 2014
542   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
541   Rok 2010
540   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
538   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
536   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
534   Rok 2008
534   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
534   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
534   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
531   Przetarg nieograniczony
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   Rok 2010 początek kadencji
528   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
527   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
525   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
525   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
523   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
523   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
523   Remonty bieżące dróg gminnych
522   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
521   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
521   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
520   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
519   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
519   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
519   Przewodniczący Rady Gminy
519   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
517   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
515   Przetarg nieograniczony
514   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
512   Rok 2013
511   Rok 2012
511   Przetarg nieograniczony
510   Sekretarz Gminy
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
510   Rok 2011
509   Przetarg nieograniczony
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
508   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
508   Przetarg nieograniczony
508   Przetarg nieograniczony
508   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
507   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
506   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
506   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
504   Ogłoszenie o zawarciu umowy
504   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
503   Przetarg nieograniczony
502   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
502   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
502   Przetarg nieograniczony
501   Rok 2009
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
501   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Sekretarz Gminy
500   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
500   Przetarg nieograniczony
499   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
498   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
498   Ogłoszenie o wyniku postępowania
497   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
496   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
496   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
496   Sekretarz Gminy
496   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
495   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
495   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
493   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
492   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
492   Budżet 2015
492   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
489   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
489   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
488   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
487   Przetarg nieograniczony
487   Przetarg nieograniczony
486   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
485   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
484   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
483   Konkurs wiedzy pożarniczej
482   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
482   Przetarg nieograniczony
482   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
480   Dyrektor Biblioteki Gminnej
480   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
479   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
479   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
477   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
477   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
476   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
476   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
475   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
475   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
473   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
473   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
472   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
471   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
471   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
471   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
470   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
469   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
469   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Przetarg nieograniczony
468   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
467   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
466   Ogłoszenie o wyniku postępowania
465   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
465   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
465   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
464   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
464   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
464   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
464   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
464   2017
464   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
463   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
463   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
460   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
459   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
458   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
458   Obwieszczenia
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
457   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
456   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
456   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Sekretarz Gminy
455   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
455   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
455   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
454   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
453   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
453   Udzielenie kredytu długoterminowego
453   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
453   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
452   Ogłoszenie o zawarciu umowy
452   2014
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
450   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
450   Ogłoszenie o wyniku postępowania
450   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
449   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
449   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
448   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
448   Udzielenie kredytu długoterminowego
447   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
447   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
446   Rok 2015
446   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
445   Uchwały podatkowe na 2012 rok
445   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
445   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
445   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
445   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
444   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
444   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
444   Przetarg nieograniczony
444   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
444   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
443   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
443   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
443   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
441   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
441   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
441   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
441   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Dyrektorzy Przedszkoli
440   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
439   Kontrole zarządcze
439   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
439   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
438   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
438   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
437   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
437   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
437   Budżet 2014
437   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
436   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
436   Dyrektorzy Przedszkoli
436   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
435   Udzielenie kredytu długoterminowego
435   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
435   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
435   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
435   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
434   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
434   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
431   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
430   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
430   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
430   Ogłoszenie o wyniku postępowania
429   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
429   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
429   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
428   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
428   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
427   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
426   Dyrektorzy Gimnazjów
426   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
425   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
425   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
425   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
425   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
425   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
424   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
423   Dyrektorzy Gimnazjów
423   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
422   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
422   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
421   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
421   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
420   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
420   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
420   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
420   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
418   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
418   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
417   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
417   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
417   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   Uchwały podatkowe na 2011 rok
414   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
414   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
412   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
412   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
411   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
410   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
410   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
409   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
406   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
404   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
403   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
403   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
402   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
401   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
400   Dyrektorzy Gimnazjów
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
399   Dyrektorzy Gimnazjów
399   Dyrektorzy Gimnazjów
398   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
396   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
396   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
396   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
395   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
395   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
395   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
392   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
390   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
389   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
388   Rok 2015
387   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
387   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
387   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
385   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
384   Dyrektorzy Przedszkoli
384   Przetarg nieograniczony
384   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
383   Informacje
383   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
383   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
383   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
383   Rok 2017
381   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
381   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
379   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
378   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
378   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
377   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
377   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
377   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
376   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
376   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
375   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
374   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
373   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
373   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
372   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
372   Dyrektorzy Gimnazjów
371   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
371   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
371   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
368   Dyrektorzy Przedszkoli
366   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
365   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
365   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
365   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
364   Dyrektorzy Przedszkoli
363   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
363   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
362   Budżet 2016
362   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
362   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
361   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
361   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
361   Wymagania dla przedsiębiorców
361   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
359   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
359   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
358   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
358   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
357   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
357   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
356   Dyrektorzy Przedszkoli
356   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
356   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
354   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
351   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
350   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
350   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
347   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
347   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
346   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
346   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
345   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
345   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
344   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
344   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
342   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
341   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
341   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
340   Urząd Gminy Olszewo-Borki
340   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
340   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
339   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
339   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
339   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
338   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
338   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
337   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
336   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
336   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
335   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
334   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
334   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
334   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
334   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
333   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
332   Dyrektor Gimnazjum
332   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
332   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
331   Sekretarz Gminy
331   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
330   2013
329  
329   Dyrektorzy Przedszkoli
328   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
328   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
326   Komisje Rady Gminy
326   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
324   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
323   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
321   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
319   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
319   Rok 2017
319   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
318   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
317   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
316   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
315   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
314   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
313   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
312   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
312   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
310   Uchwały podatkowe na 2016 rok
310   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
309   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
309   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
305   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
305   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
305   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
303   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
303   Referaty
301   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
300   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
298   Dyrektorzy Gimnazjów
298   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
296   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
296   Organizacje Pozarządowe
296   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
295   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
294   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
294   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
293   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
292   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
287   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
286   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
285   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
285   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
285   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
285   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
283   Rok 2016
281   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
280   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
278   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
277   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
277   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
276   Projekt budżetu na 2008 rok
275   Rok 2016
273   Dyrektorzy Przedszkoli
269   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
266   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
266   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
266   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
265   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
264   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
264   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
263   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
261   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
260   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
260   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
258   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
257   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
256   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
256   Dyrektorzy Przedszkoli
255   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
253   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
250   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
250   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
250   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
249   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
249   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
248   Lista sołectw
247   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
247   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
245   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
244   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
244   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
243   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
241   Rok 2013
241   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
241   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
240   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
237   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
237   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
237   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
236   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
234   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
233   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
233   Ogłoszenie o wyniku postepowania
231   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
229   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
228   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
222   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
221   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
220   Budżet 2017
220   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
216   Dyrektorzy Gimnazjów
209   Dyrektorzy Gimnazjów
209   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
208   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
207   Informacja z otwarcia ofert
205   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
205   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
199   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
198   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
197   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
197   Informacja z otwarcia ofert
197   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
196   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
194   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
194   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
192   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
189   Ogłoszenie zapytania ofertowego
189   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
188   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
184   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
183   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
182   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
181   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
179   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
178   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
176   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
175   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
173   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
170   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
169   Petycje wpływające w 2016 roku
169   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
166   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
165   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
161   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
161   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
160   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
156   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
156   Ocena jakości wody
151   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
151   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
151   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
145   Uchwały podatkowe na 2017 rok
145   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
144   Wnioski wpływające w 2016 roku
139   Dyrektorzy Przedszkoli
129   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
128   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
127   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
126   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
124   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
123   Informacja z otwarcia ofert
117   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
114   Informacja z otwarcia ofert
113   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
113   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
113   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
113   Urząd Stanu Cywilnego
112   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
110   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
103   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
102   Tryb pozakonkursowy
99   Informacja z otwarcia ofert
99   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
94   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
94   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
94   Sekretarz Gminy
93   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
92   Informacja z otwarcia ofert
90   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
89   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
87   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
86   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
86   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
83   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
83   Rok 2017
83   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
82   Rejestry zamówień publicznych
76   Informacja z otwarcia ofert
76   Plany Odnowy Miejscowości
75   Dyrektorzy Przedszkoli
75   Petycje wpływające w 2017 roku
75   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
71   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
67   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
66   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
66   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
65   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
62   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
62   Dyrektorzy Gimnazjów
61   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
59   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
58   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
56   Informacja z otwarcia ofert
54   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
53   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
51   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
51   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
50   Informacja z otwarcia ofert
49   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
49   Informacja z otwarcia ofert
47   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
47   Jednostki organizacyjne
47   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
42   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
42   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
39   Kadencja 1990-1994
39   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
39   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
39   Kadencja 2006-2010
39   Kadencja 1994-1998
38   Kadencja 2002-2006
36   Kadencja 1998-2002
36   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
36   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
33   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
33   Kadencja 2010-2014
31   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
24   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
23   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
21   Informacja z otwarcia ofert
16   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
13   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
13   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
12   Referat Oświaty i Sportu
12   Referat Organizacyjny
12   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
12   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
11   Urząd Gminy Olszewo-Borki
9   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
8   Referat Budżetu i Finansów
7   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
3   Budżet 2018

 Liczba   Kategoria
177262   Przetargi
71492   Inne zamówienia
21456   Oferty pracy
19735   Zamówienia publiczne
13434   Zarządzenia Wójta
12058   Uchwały Rady
6029   Ogłoszenia
5625   Dane teleadresowe
5521   Budżet
4960   Rada Gminy
4790   Podatki i opłaty
4427   Dokumenty Strategiczne
4275   Lista sołectw
4073   Statut Gminy
4046   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4003   Regulamin organizacyjny
3909   Pracownicy Urzędu Gminy
3776   Zawiadomienia
3692   Wzory dokumentów do pobrania
3648   Skład osobowy Rady
3566   Załatwianie spraw
3518   Referaty
3448   Tryb działania Rady
3355   Pozostałe
3265   Rejestry, ewidencje i archiwa
3170   Informacje ogólne
3065   Rok 2015
3018   Komisje Rady
2962   Ławnicy
2905   Samodzielne stanowiska pracy
2866   Rok 2014
2838   Obwieszczenia
2785   Rok 2010
2769   Rok 2007
2719   Rada gminy
2681   Rok 2012
2667   Rok 2011
2642   Rok 2008
2551   Podstawa prawna działania
2532   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2513   Prawo miejscowe
2432   Rok 2009
2415   WYBORY SAMORZĄDOWE
2357   Finanse
2265   Druki
2215   Odpady komunalne
2211   Rok 2013
2174   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2087   Oświadczenia majątkowe
2077   Materiały do pobrania
2074   Konta bankowe
2050   Rok 2016
1988   Ochrona Środowiska
1986   Rok 2006
1780   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1700   Inwestycje w trakcie realizacji
1676   Sprawozdania
1474   Zapytania ofertowe
1316   Inwestycje zrealizowane
1132   Praktyki studenckie
1001   Dokumenty
933   Kontrole
838   Sprawozdania
752   Rok 2017
550   Plan Zamówień Publicznych
354   Rewitalizacja
334   Petycje
253   Informacja publiczna
223   Wnioski o dotacje NGO
202   Oświata
licznik odwiedzin: 744412