logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9759   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
7025   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
5119   2015
5109   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4609   Urząd Gminy Olszewo - Borki
4241   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
3904   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3661   Wybory Samorządowe 2018
3605   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3380   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
3163   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2988   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2769   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2760   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2698   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2631   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2551   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2550   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2443   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2396   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
2391   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2389   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2321   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2313   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2181   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
2181   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2159   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
2154   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
2090   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
2047   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1958   Regulamin Urzędu
1947   Druki do pobrania
1940   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1915   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1851   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1839   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1833   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1803   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1781   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1774   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1765   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1741   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1737   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1733   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1729   Statut Gminy
1726   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1677   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1676   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1628   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1581   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1578   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1569   Struktura stanowisk
1569   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1561   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1545   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1499   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1492   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1461   Położenie gminy mapa
1461   Uchwała Plan
1456   Konta bankowe
1426   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1420   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1390   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1377   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1373   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1368   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1366   Uchwała - podatek od nieruchomości
1336   Przetrag nieograniczony
1322   Komunikat - druki do pobrania
1319   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1303   Budżet na rok 2004
1302   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1292   Opłata administracyjna
1290   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1275   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1269   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1250   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1246   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1225   2018
1220   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1214   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1214   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1194   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
1180   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1180   Budżet 2017
1179   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1178   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1178   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1157   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
1154   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
1153   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1152   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1150   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
1146   Przetarg nieograniczony
1146   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1145   Sekretarz Gminy
1142   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1139   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
1137   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
1136   Sekretarz Gminy
1133   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1131   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1130   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
1128   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
1122   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1121   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1118   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1112   Obwieszczenia
1110   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1110   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
1107   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
1104   Przetarg nieograniczony
1099   Budżet 2010
1097   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1097   Rok 2014 początek kadencji
1093   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
1092   Nieograniczony przetarg pisemny
1091   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
1091   2016
1091   2017
1084   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
1084   Radca Prawny
1081   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
1077   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1074   Załatwianie spraw
1070   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
1065   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
1059   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
1055   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
1054   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
1054   Przetarg nieograniczony
1052   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
1046   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1045   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1038   Przetarg siec wodociągowa
1038   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
1037   Budżet gminy na rok 2006
1033   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1027   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
1024   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
1022   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
1022   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
1022   Przetarg nieograniczony
1022   Przetrag nieograniczony
1021   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1020   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
1020   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1015   Przetrag nieograniczony
1014   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
1014   Przetarg nieograniczony
1014   Rok 2011
1006   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
1003   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
1002   Przetarg nieograniczony
990   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
990   Przetarg nieograniczony
989   Przetarg nieograniczony
989   Budżet 2011
988   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
987   Przetarg nieograniczony
987   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
987   Przetarg nieograniczony
982   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
982   Przetarg nieograniczony
981   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
980   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
980   Przetarg nieograniczony
978   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
977   Przetarg nieograniczony
977   Rok 2018
976   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
976   Przetarg nieograniczony
972   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
969   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
969   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
968   Komunikat - druki do pobrania
953   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
951   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
947   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
947   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
945   Budżet 2013
944   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
942   Przetarg nieograniczony
939   Przetarg nieograniczony
937   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
935   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
934   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
933   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
933   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
933   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
931   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
931   Rok 2007
931   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
928   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
925   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
924   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
922   Uchwały podatkowe na 2013 rok
922   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
921   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
921   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
919   Rok 2006
919   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
918   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
918   Rok 2014
915   Przetarg nieograniczony
915   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
912   Przetarg nieograniczony
912   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
909   Budżet 2009
909   Przetarg nieograniczony
907   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
905   Sekretarz Gminy
901   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
898   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
897   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
897   Budżet 2012
896   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
895   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
893   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
892   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
892   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
892   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
889   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
887   Rada Gminy Olszewo-Borki
886   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
886   Dyrektorzy Gimnazjów
886   Budżet 2008
886   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
886   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
885   Przetarg nieograniczony
881   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
881   Przetarg nieograniczony
881   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
880   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
880   Informacje
878   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
876   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
875   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
874   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
872   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
869   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
868   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
867   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
866   Przetarg nieograniczony
866   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
864   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
864   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
864   Dyrektorzy Przedszkoli
863   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
862   Przetarg nieograniczony
861   Przetarg nieograniczony
861   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
859   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
856   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
852   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
852   Rok 2017
851   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
850   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
848   Przetarg nieograniczony
847   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
847   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
846   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
845   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
844   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
844   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
843   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
843   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
842   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
840   Rok 2008
839   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
837   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
836   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
835   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
835   Budżet 2015
834   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
833   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
833   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
833   Sekretarz Gminy
833   Sekretarz Gminy
832   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
829   Przetarg nieograniczony
828   Rok 2010
828   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
828   Rok 2015
826   Przewodniczący Rady Gminy
825   GCI
824   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
823   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
822   Rok 2019
821   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
820   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
818   Przetarg nieograniczony
817   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
816   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
816   Przetarg nieograniczony
816   Rok 2017
815   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
814   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
814   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
814   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
814   Przetarg nieograniczony
813   Rok 2009
812   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
811   Przetarg nieograniczony
810   Ogłoszenie o zawarciu umowy
810   Rok 2011
809   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
808   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
808   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
808   Przetrag nieograniczony
808   2014
808   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
807   obwieszczenie o kandydatach na radnych
807   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
807   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
807   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
806   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
806   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
806   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
805   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
805   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
803   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
803   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
800   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
800   Przetarg nieograniczony
799   Kontrole zarządcze
798   Sekretarz Gminy
798   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
798   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
797   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
796   Rok 2013
795   obwieszczenie o kandydatach na wójta
795   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
794   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
794   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
794   Przetarg nieograniczony
794   Sekretarz Gminy
794   Przetarg nieograniczony
794   Budżet 2014
793   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
792   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
791   Przetarg nieograniczony
790   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
790   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
790   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
790   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
789   Przetarg nieograniczony
788   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
788   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
787   Przetarg nieograniczony
787   Uchwały podatkowe na 2012 rok
786   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
785   Dyrektor Biblioteki Gminnej
785   Rok 2015
784   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
784   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
784   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
783   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
783   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
783   Rok 2010 początek kadencji
783   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
782   Ogłoszenie o wyniku postępowania
782   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
781   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
780   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
779   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
779   Konkurs wiedzy pożarniczej
776   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
776   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
776   Rok 2016
775   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
775   Rok 2012
775   Uchwały podatkowe na 2016 rok
773   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
773   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
772   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
771   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
771   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
770   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
770   Ogłoszenie o wyniku postępowania
770   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
769   Przetarg nieograniczony
769   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
768   Sekretarz Gminy
766   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
766   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
765   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
764   Sekretarz Gminy
764   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
764   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
764   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
762   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
762   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
760   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
760   Przetarg nieograniczony
760   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
759   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
759   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
759   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
758   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
758   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
758   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
758   Przetarg nieograniczony
758   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
757   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
757   Rok 2017
756   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
755   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
755   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
755   Budżet 2018
755   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
754   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
754   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
752   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
752   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
752   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
752   Przetarg nieograniczony
751   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
751   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
750   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
750   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
750   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
748   Dyrektorzy Przedszkoli
748   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
747   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
747   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
747   Budżet 2016
745   Udzielenie kredytu długoterminowego
744   Remonty bieżące dróg gminnych
744   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
744   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
743   Uchwały podatkowe na 2011 rok
743   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
743   Budżet 2019
742   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
742   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
742   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
742   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
742   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
741   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
741   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
741   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
741   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
739   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
738   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
738   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
738   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
738   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
737   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
735   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
735   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
734   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
734   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
734   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
734   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
733   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
733   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
733   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
732   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
732   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
731   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
731   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
731   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
731   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
731   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
730   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
730   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
730   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
728   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
728   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
728   Ogłoszenie zapytania ofertowego
726   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
726   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
726   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
725   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
725   Ogłoszenie o wyniku postępowania
725   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
725   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
725   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
724   Udzielenie kredytu długoterminowego
724   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
724   Dyrektorzy Gimnazjów
724   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
722   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
722   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
721   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
721   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
720   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
719   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
719   Sekretarz Gminy
718   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
718   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
717   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
717   Dyrektorzy Gimnazjów
717   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
717   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
716   Przetarg nieograniczony
716   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
715   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
715   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
713   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
713   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
713   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
713   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
713   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
712   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
711   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
709   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
709   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
709   Wymagania dla przedsiębiorców
708   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
708   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
708   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
708   Dyrektorzy Przedszkoli
708   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
707   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
707   Dyrektorzy Przedszkoli
707   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
707   Sekretarz Gminy
707   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
706   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
706   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
706   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
705   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
704   Udzielenie kredytu długoterminowego
704   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
703   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
703   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
703   Ogłoszenie o zawarciu umowy
703   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
702   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
701   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
701   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
701   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
700   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
699   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
699   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
698   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
698   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
698   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
698   Dyrektorzy Gimnazjów
698   2019
698   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
698   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
697   Organizacje Pozarządowe
696   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
695   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
695   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
695   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
695   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
695   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
694   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
694   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
693   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
692   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
692   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
691   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
691   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
690   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
689   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
688   Dyrektorzy Gimnazjów
688   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
688   Informacja z otwarcia ofert
686   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
686   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
685   Rok 2016
684   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
684   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
683   Dyrektorzy Przedszkoli
683   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
682   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
682   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
681   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
681   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
680   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
680   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
678   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
678   2013
678   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
678   Przetarg nieograniczony
677   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
677   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
677   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
676   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
676   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
676   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
675   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
674   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
673   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
673   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
671   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
671   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
671   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
670   Dyrektorzy Gimnazjów
670   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
669   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
669   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
669   Przetarg nieograniczony
668   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
668   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
667   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
667   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
666   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
666   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
666   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
666   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
666   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
666   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
665   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
663   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
662   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
662   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
662   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
662   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
661   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
660   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
659   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
659   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
659   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
659   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
659   Przetarg nieograniczony
658   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
657   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
656   Ogłoszenie o wyniku postępowania
656   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
655   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
655   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
653   Przetarg nieograniczony
653   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
652   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
652   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
651   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
651   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
650   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
649   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
649   Sekretarz Gminy
648   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
648   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
648   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
648   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
648   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
647   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
647   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
646   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
646   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
646   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
645   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
644   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
644   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
644   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
644   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
643   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
643   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
643   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
642   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
641   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
640   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
640   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
639   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
638   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
637   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
636   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
636   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
635   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
635   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
634   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
632   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
632   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
632   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
632   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
631   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
629   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
628   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
628   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
628   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
627   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
627   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
627   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
626   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
626   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
625   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
623   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
622   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
622   Informacja z otwarcia ofert
621   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
621   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
621   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
619   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
619   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
619   Rok 2019
618   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
618   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
618   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
617   Dyrektorzy Gimnazjów
617   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
617   Petycje wpływające w 2016 roku
617   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
614   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
613   Uchwały podatkowe na 2017 rok
612   Dyrektorzy Przedszkoli
612   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
612   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
612   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
612   Kadencja 2018-2023
612   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
611   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
611   Dyrektorzy Przedszkoli
611   Zastępca Wójta
610   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
610   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
609   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
607   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
606   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
605   Dyrektorzy Przedszkoli
605   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
605   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
603   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
603   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
603   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
602   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
601   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
600   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
600   Wójt Gminy Olszewo-Borki
599   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
598   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
597   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
596   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
596   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
594   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
594   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
593   Informacja z otwarcia ofert
592   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
592   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
592   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
591   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
591   Sekretarz Gminy
589   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
588   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
586   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
585   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
582   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
580   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
579  
579   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
579   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
578   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
577   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
577   Rok 2018 początek kadencji
576   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
576   Urząd Gminy Olszewo-Borki
576   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
576   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
575   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
575   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
574   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
573   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
572   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
572   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
572   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
572   Wnioski wpływające w 2016 roku
571   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
570   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
568   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
568   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
566   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
565   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
565   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
564   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
564   Dyrektorzy Gimnazjów
563   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
562   Rok 2013
562   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
561   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
559   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
559   Dyrektorzy Gimnazjów
559   Informacja z otwarcia ofert
558   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
558   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
558   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
557   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
557   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
555   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
555   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
555   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
555   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
554   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
553   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
551   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
548   Dyrektor Gimnazjum
548   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
547   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
546   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
545   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
544   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
542   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
542   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
542   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
542   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
541   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
540   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
540   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
539   Przetarg nieograniczony
537   Tryb pozakonkursowy
537   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
536   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
534   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
533   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
532   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
532   Dyrektorzy Przedszkoli
531   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
531   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
530   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
530   Ocena jakości wody
530   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
528   Referaty
527   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
527   Petycje wpływające w 2017 roku
526   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
526   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
525   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
524   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
524   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
524   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
523   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
523   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
521   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
521   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
520   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
519   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
518   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
518   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
516   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
516   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
515   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
515   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
514   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
514   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
513   Rok 2018
511   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
511   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
511   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
510   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
505   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
502   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
501   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
500   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
500   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
497   Informacja z otwarcia ofert
496   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
496   Informacja z otwarcia ofert
495   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
494   Dyrektorzy Przedszkoli
490   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
489   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
489   Jednostki organizacyjne
489   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
488   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
487   Plany Odnowy Miejscowości
486   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
486   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
486   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
485   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
483   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
482   Dyrektorzy Gimnazjów
482   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
481   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
481   Rok 2018
479   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
479   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
478   Projekt budżetu na 2008 rok
477   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
477   Informacja z otwarcia ofert
477   Dzienny Dom Senior+
475   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
475   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
472   Dyrektorzy Przedszkoli
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
468   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
468   Informacja z otwarcia ofert
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
467   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
465   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
465   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
464   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
461   Uchwały podatkowe na 2019 rok
458   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
456   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
456   Dyrektorzy Gimnazjów
454   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
452   Informacja z otwarcia ofert
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   Dyrektorzy Przedszkoli
450   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
450   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
450   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
449   Informacja z otwarcia ofert
449   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
447   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
445   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
444   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
444   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
443   Ogłoszenie o wyniku postepowania
443   Dyrektorzy Przedszkoli
443   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
440   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
439   Informacja z otwarcia ofert
436   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
434   Rejestry zamówień publicznych
434   Rok 2019
433   Informacje, Obwieszczenia
432   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
430   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
429   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
427   Uchwały podatkowe na 2018 rok
425   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
422   Referat Organizacyjny
420   Informacja z otwarcia ofert
418   Petycje wpływające w 2019 roku
417   Referat Budżetu i Finansów
417   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
415   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
413   Dyrektorzy Gimnazjów
413   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
406   Referat Oświaty i Sportu
404   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
400   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
399   Dyrektorzy Przedszkoli
398   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
397   Petycje wpływające w 2018 roku
397   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
396   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
395   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
395   Dyrektorzy Gimnazjów
394   Kadencja 1990-1994
394   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
389   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
384   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
381   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
380   Kadencja 2006-2010
376   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
375   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
372   Kadencja 1998-2002
370   Zastępca Wójta
369   Kadencja 2002-2006
369   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
369   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
368   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
367   Informacja z otwarcia ofert
364   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
363   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
359   Kadencja 1994-1998
358   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
358   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
357   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
356   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
356   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
353   Lista sołectw
352   Kadencja 2010-2014
352   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
351   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
346   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
341   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
341   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
340   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
338   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
338   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
335   Lokalny Program Rewitalizacji
335   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
334   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
330   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
328   Urząd Stanu Cywilnego
328   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
327   Informacje, Obwieszczenia
326   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
325   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
322   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
317   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
314   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
313   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
303   Kadencja 2014-2018
300   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
299   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
297   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
293   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
291   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
287   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
287   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
283   Urząd Gminy Olszewo-Borki
283   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
279   Rejestr działalności regulowanej
277   Konsultacje Społeczne
273   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
271   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
268   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.
265   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
265   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
265   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
265   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
262   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
261   Dzienny Dom Senior+
260   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
253   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
247   Budżet 2020
245   Szkoła Podstawowa w Grabówku
244   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r.
243   Szkoła Podstawowa w Przystani
243   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2019 r.
242   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 grudnia 2019 r.
237   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
234   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2019 r.
224   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2019 r.
223   Kadencja 2018-2023
215   Raport za lata 2015 - 2018
213   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
207   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 r.
202   Wnioski wpływające w 2019 roku
197   Komisje Rady Gminy
192   Informacje, Obwieszczenia
182   Kadencja 2014-2018
171   Kadencja 2018-2023
156   Plany polowań zbiorowych
156   Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023
153   Rok 2018

 Liczba   Kategoria
215955   Przetargi
88364   Inne zamówienia
33046   Oferty pracy
20706   Zamówienia publiczne
20683   Zarządzenia Wójta
16468   Zapytania ofertowe
15742   Uchwały Rady
9385   Ogłoszenia
7819   Zawiadomienia
7276   Budżet
7095   Rada Gminy
6770   Dane teleadresowe
6303   Podatki i opłaty
5432   Pracownicy Urzędu Gminy
5414   Lista sołectw
5318   Dokumenty Strategiczne
5216   Miejscowy Plan Zagospodarowania
5116   Statut Gminy
5062   Obwieszczenia
4905   Regulamin organizacyjny
4817   Wzory dokumentów do pobrania
4584   Referaty
4527   Pozostałe
4522   Skład osobowy Rady
4388   Załatwianie spraw
4283   Tryb działania Rady
4035   Rejestry, ewidencje i archiwa
4002   Informacje ogólne
3922   Oświadczenia majątkowe
3831   Samodzielne stanowiska pracy
3816   Rok 2015
3808   Komisje Rady
3778   Ławnicy
3643   Rok 2014
3335   Podstawa prawna działania
3333   Rada gminy
3236   Rok 2019
3233   Rok 2018
3226   WYBORY SAMORZĄDOWE
3212   Odpady komunalne
3120   Druki
3097   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
3084   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3077   Prawo miejscowe
2920   Finanse
2890   Materiały do pobrania
2844   Konta bankowe
2842   Rok 2016
2787   Ochrona Środowiska
2783   Rewitalizacja
2562   Rok 2017
2509   Sprawozdania
2407   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2396   Dokumenty
2046   Plan Zamówień Publicznych
2031   Praktyki studenckie
1939   Inwestycje w trakcie realizacji
1780   Sprawozdania
1610   Kontrole
1541   Inwestycje zrealizowane
1296   Oświata
1139   Petycje
1107   Informacja publiczna
919   Wnioski o dotacje NGO
790   Interpelacje
508   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
499   Sprawozdania Finansowe
470   Rok 2018
390   Wybory
358   Raport o stanie Gminy
324   Zapytania
316   Raport o stanie Gminy
licznik odwiedzin: 1164280