logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9009   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4668   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4415   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3720   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3060   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3035   2015
2994   Miejscowy Plan Zagospodarowania
2990   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2847   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2597   Dokumenty do pobrania
2370   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2364   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2320   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2286   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2091   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2039   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2001   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
1960   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1923   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1906   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1905   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1747   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1725   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1711   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1648   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1647   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1584   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1583   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1552   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1492   Druki do pobrania
1458   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1383   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1372   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1365   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1364   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1343   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1320   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1314   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1276   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1271   Regulamin Urzędu
1252   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1240   Statut Gminy
1224   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1206   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1180   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1172   Przetrag nieograniczony
1170   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1167   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1161   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1154   Uchwała Plan
1143   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1136   Położenie gminy mapa
1135   Struktura stanowisk
1119   Konta bankowe
1101   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1099   Uchwała - podatek od nieruchomości
1094   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1091   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1075   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1041   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1027   Budżet na rok 2004
1014   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1013   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
990   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
976   Opłata administracyjna
976   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
975   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
969   Komunikat - druki do pobrania
960   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
952   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
946   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
944   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
935   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
925   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
923   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
915   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
915   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
910   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
903   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
903   Przetarg nieograniczony
902   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
902   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
898   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
894   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
890   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
889   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
872   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
867   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
864   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
860   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
857   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
856   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
855   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
848   Przetarg nieograniczony
848   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
843   Sekretarz Gminy
837   Nieograniczony przetarg pisemny
836   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
834   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
831   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
828   Przetarg siec wodociągowa
819   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
813   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
810   Regulamin utrzymania czystości i porządku
808   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
805   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
801   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
801   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
798   Sekretarz Gminy
792   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
787   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
786   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
780   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
779   Przetrag nieograniczony
772   Budżet gminy na rok 2006
769   Przetarg nieograniczony
769   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
767   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
766   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
765   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
763   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
761   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
761   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
753   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
750   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
750   Radca Prawny
748   Przetarg nieograniczony
746   Rok 2007
744   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
742   Komunikat - druki do pobrania
739   Przetarg nieograniczony
735   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
731   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
730   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
729   Przetarg nieograniczony
729   Przetarg nieograniczony
728   Przetarg nieograniczony
726   Przetarg nieograniczony
726   Przetrag nieograniczony
725   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
725   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
723   Przetarg nieograniczony
716   Budżet 2011
715   Załatwianie spraw
712   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
710   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
709   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
704   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
704   Przetarg nieograniczony
704   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
703   Przetarg nieograniczony
701   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
699   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
698   Przetarg nieograniczony
698   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
696   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
694   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
691   Przetarg nieograniczony
689   Rada Gminy Olszewo-Borki
688   obwieszczenie o kandydatach na radnych
688   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
685   Budżet 2010
682   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
679   Przetarg nieograniczony
674   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
674   Rok 2006
669   Przetarg nieograniczony
669   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
668   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
667   2016
666   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
660   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
659   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
656   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
654   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
654   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
651   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
648   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
648   Rok 2011
646   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
646   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
646   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
646   Przetarg nieograniczony
645   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
644   Dyrektorzy Przedszkoli
644   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
643   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
643   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
641   Budżet 2012
641   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
641   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
640   Przetarg nieograniczony
640   Budżet 2013
639   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
639   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
638   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
637   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
636   Przetarg nieograniczony
633   2017
632   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
632   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
632   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
632   Rok 2014 początek kadencji
631   Uchwały podatkowe na 2013 rok
629   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
628   Przetarg nieograniczony
627   Przetarg nieograniczony
626   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
624   Przetarg nieograniczony
621   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
620   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
620   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
620   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
619   Sekretarz Gminy
619   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
618   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
617   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
617   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
614   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
614   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
611   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
609   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
609   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
608   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
607   Dyrektorzy Gimnazjów
604   Sekretarz Gminy
603   Przetarg nieograniczony
602   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
600   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
599   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
598   Sekretarz Gminy
598   Przetarg nieograniczony
598   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
597   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
597   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
596   GCI
595   Przetarg nieograniczony
595   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
595   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
593   obwieszczenie o kandydatach na wójta
592   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
592   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
590   Budżet 2009
590   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
590   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
590   Przetrag nieograniczony
589   Przetarg nieograniczony
588   Rok 2014
587   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
585   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
585   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
585   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
584   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
583   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
581   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
581   Rok 2010
579   Rok 2008
578   Budżet 2008
578   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
575   Rok 2010 początek kadencji
575   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
575   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
575   Przetarg nieograniczony
574   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
573   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
573   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
573   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
573   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
572   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
572   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
571   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
568   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
568   Obwieszczenia
565   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
565   Rok 2011
562   Rok 2012
561   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
559   Przewodniczący Rady Gminy
559   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
559   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
558   Remonty bieżące dróg gminnych
558   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
557   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
556   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
556   Rok 2013
556   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
555   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
555   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
552   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
551   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
550   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
550   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
549   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
549   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
548   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
547   Sekretarz Gminy
547   Przetarg nieograniczony
546   Przetarg nieograniczony
546   Przetarg nieograniczony
546   Sekretarz Gminy
546   Przetarg nieograniczony
545   Rok 2009
544   Ogłoszenie o zawarciu umowy
543   Przetarg nieograniczony
543   Przetarg nieograniczony
542   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
542   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
541   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
541   Budżet 2015
540   Przetarg nieograniczony
540   Przetarg nieograniczony
540   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
540   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
540   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
539   Sekretarz Gminy
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
539   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
539   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
538   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
534   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
533   Ogłoszenie o wyniku postępowania
532   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
532   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
531   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
531   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
531   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
531   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
530   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
530   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
527   Przetarg nieograniczony
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
526   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
524   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
524   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
522   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
522   Konkurs wiedzy pożarniczej
522   Przetarg nieograniczony
522   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
520   Przetarg nieograniczony
520   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
519   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
518   Dyrektor Biblioteki Gminnej
518   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
517   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
514   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
514   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
513   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
513   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
512   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
511   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
510   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
509   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
508   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
508   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
507   Przetarg nieograniczony
507   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
505   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
505   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
504   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
503   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
503   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
503   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
501   Rok 2017
501   Ogłoszenie o wyniku postępowania
501   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
499   Kontrole zarządcze
498   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
498   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
496   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
496   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
496   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
496   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
496   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
495   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
495   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
494   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
493   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
493   Ogłoszenie o wyniku postępowania
492   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
492   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
489   2014
489   Udzielenie kredytu długoterminowego
489   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
489   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
488   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
488   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
488   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
487   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
487   Udzielenie kredytu długoterminowego
487   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
487   Ogłoszenie o zawarciu umowy
487   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
487   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
487   Rok 2015
487   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
487   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Przetarg nieograniczony
486   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
485   Sekretarz Gminy
485   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
484   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
484   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
484   Rok 2017
483   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
482   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
482   Dyrektorzy Gimnazjów
480   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
480   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
479   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
478   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
477   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
477   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
477   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
477   Uchwały podatkowe na 2012 rok
477   Budżet 2014
477   Dyrektorzy Przedszkoli
476   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
476   Udzielenie kredytu długoterminowego
476   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
476   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
475   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
475   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
475   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
475   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
475   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
475   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
475   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
474   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
473   Dyrektorzy Przedszkoli
473   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
472   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
472   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
471   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
471   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
471   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
470   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
469   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
469   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
469   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
469   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
469   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
468   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
468   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
468   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
467   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
466   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
465   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
465   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
465   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
464   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
464   Dyrektorzy Gimnazjów
464   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
464   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
463   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
462   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
461   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
461   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
460   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
460   Ogłoszenie o wyniku postępowania
459   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
458   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
458   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
457   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
457   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
456   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
455   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
455   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
454   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
453   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
452   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
452   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
452   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
450   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
450   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
450   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
449   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
448   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
448   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
448   Uchwały podatkowe na 2011 rok
448   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Informacje
446   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
442   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
441   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
439   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
439   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
438   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
438   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
438   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
437   Rok 2015
436   Dyrektorzy Gimnazjów
435   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
435   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
435   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
434   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   Dyrektorzy Gimnazjów
433   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
431   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
430   Dyrektorzy Gimnazjów
430   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
429   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
429   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
428   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
426   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
426   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
425   Budżet 2016
424   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
424   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
422   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
422   Przetarg nieograniczony
422   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
421   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
420   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
420   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
419   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
419   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
419   Dyrektorzy Przedszkoli
417   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
416   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
414   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
414   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
414   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
413   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
413   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
410   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
410   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
409   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
408   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
408   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
407   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
407   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
407   2018
407   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
406   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
405   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
405   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
404   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
403   Dyrektorzy Gimnazjów
403   Dyrektorzy Przedszkoli
402   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
401   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
401   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
401   Dyrektorzy Przedszkoli
401   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
400   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
400   Dyrektorzy Przedszkoli
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
398   Wymagania dla przedsiębiorców
396   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
396   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
395   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
392   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
392   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
391   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
389   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
389   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
389   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
388   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
387   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
387   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
387   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
386   Sekretarz Gminy
381   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
381   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
381   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
380   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
379   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
379   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
379   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
378   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
378   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
377   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
377   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
375   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
375   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
375   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
375   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
375   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
374   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
374   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
374  
374   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
373   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
373   Lista sołectw
373   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
373   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
372   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
372   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
372   Uchwały podatkowe na 2016 rok
371   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
371   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
370   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
369   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
369   Urząd Gminy Olszewo-Borki
369   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
369   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
368   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
367   Komisje Rady Gminy
367   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
367   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
364   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
364   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
364   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
363   2013
363   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
362   Dyrektorzy Przedszkoli
360   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
359   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
358   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
357   Dyrektor Gimnazjum
356   Rok 2016
355   Organizacje Pozarządowe
353   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
352   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
349   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
347   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
346   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
346   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
346   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
343   Budżet 2017
343   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
343   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
342   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
341   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
340   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
340   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
340   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
340   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
339   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
338   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
337   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
336   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
335   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
334   Referaty
334   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
333   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
333   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
332   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
331   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
331   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
331   Dyrektorzy Gimnazjów
330   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
330   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
330   Rok 2016
330   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
327   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
325   Rok 2018
324   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
321   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
320   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
319   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
317   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
316   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
316   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
316   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
314   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
312   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
310   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
310   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
309   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
308   Projekt budżetu na 2008 rok
308   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
308   Dyrektorzy Przedszkoli
307   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
305   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
303   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
302   Ogłoszenie zapytania ofertowego
302   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
301   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
299   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
299   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
299   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
299   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
298   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
297   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
296   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
296   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
293   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
292   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
291   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
290   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
290   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
289   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
289   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
288   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
286   Dyrektorzy Przedszkoli
285   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
282   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
281   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
281   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
281   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
281   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
279   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
278   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
277   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
275   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
275   Informacja z otwarcia ofert
273   Rok 2013
273   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
273   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
271   Dyrektorzy Gimnazjów
270   Informacja z otwarcia ofert
269   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
268   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
264   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
263   Ogłoszenie o wyniku postepowania
262   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
261   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
259   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
258   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
258   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
257   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
254   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
253   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
252   Uchwały podatkowe na 2017 rok
251   Dyrektorzy Gimnazjów
248   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
247   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
246   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
244   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
243   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
240   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
239   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
235   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
234   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
234   Rok 2017
233   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
232   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
229   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
228   Sekretarz Gminy
228   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
228   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
228   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
227   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
225   Wnioski wpływające w 2016 roku
225   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
225   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
224   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
223   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
223   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
222   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
220   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
219   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
215   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
213   Petycje wpływające w 2016 roku
210   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
207   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
200   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
199   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
196   Ocena jakości wody
194   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
193   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
192   Dyrektorzy Przedszkoli
191   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
186   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
183   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
183   Tryb pozakonkursowy
177   Informacja z otwarcia ofert
176   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
172   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
172   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
171   Informacja z otwarcia ofert
170   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
169   Informacja z otwarcia ofert
166   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
166   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
163   Informacja z otwarcia ofert
163   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
163   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
162   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
160   Przetarg nieograniczony
160   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
158   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
156   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
156   Dyrektorzy Przedszkoli
151   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
151   Rejestry zamówień publicznych
150   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
149   Budżet 2018
148   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
147   Plany Odnowy Miejscowości
145   Informacja z otwarcia ofert
145   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
140   Urząd Stanu Cywilnego
140   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
138   Petycje wpływające w 2017 roku
137   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
136   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
135   Dyrektorzy Gimnazjów
135   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
134   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
134   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
133   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
128   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
128   Informacja z otwarcia ofert
127   Informacja z otwarcia ofert
127   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
126   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
126   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
126   Informacja z otwarcia ofert
126   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
124   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
122   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
121   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
121   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
121   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
120   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
114   Przetarg nieograniczony
112   Przetarg nieograniczony
110   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
108   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
108   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
105   Informacja z otwarcia ofert
105   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
104   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
100   Informacja z otwarcia ofert
97   Kadencja 1998-2002
96   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
96   Kadencja 1990-1994
96   Jednostki organizacyjne
95   Rok 2018
93   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
93   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
89   Kadencja 2010-2014
89   Kadencja 2002-2006
89   Kadencja 1994-1998
89   Kadencja 2006-2010
88   Informacja z otwarcia ofert
86   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
86   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
85   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
84   Uchwały podatkowe na 2018 rok
80   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
79   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
78   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
77   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
72   Referat Budżetu i Finansów
70   Referat Oświaty i Sportu
67   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
66   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
63   Referat Organizacyjny
63   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
62   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
58   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
57   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
56   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
52   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
51   Lokalny Program Rewitalizacji
48   Urząd Gminy Olszewo-Borki
48   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
31   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
23   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
7   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 Liczba   Kategoria
184308   Przetargi
75077   Inne zamówienia
22583   Oferty pracy
19876   Zamówienia publiczne
14638   Zarządzenia Wójta
12982   Uchwały Rady
6601   Ogłoszenia
5804   Budżet
5799   Dane teleadresowe
5241   Rada Gminy
5053   Podatki i opłaty
4691   Zawiadomienia
4633   Zapytania ofertowe
4562   Dokumenty Strategiczne
4451   Lista sołectw
4231   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4219   Statut Gminy
4132   Regulamin organizacyjny
4102   Pracownicy Urzędu Gminy
3888   Wzory dokumentów do pobrania
3776   Skład osobowy Rady
3688   Referaty
3674   Załatwianie spraw
3593   Tryb działania Rady
3503   Pozostałe
3472   Obwieszczenia
3410   Rejestry, ewidencje i archiwa
3297   Informacje ogólne
3189   Rok 2015
3122   Komisje Rady
3090   Ławnicy
3036   Samodzielne stanowiska pracy
2986   Rok 2014
2927   Rok 2010
2898   Rok 2007
2811   Rok 2012
2809   Rada gminy
2780   Rok 2008
2776   Rok 2011
2657   Podstawa prawna działania
2624   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2601   Prawo miejscowe
2557   Rok 2009
2522   WYBORY SAMORZĄDOWE
2433   Finanse
2424   Druki
2370   Odpady komunalne
2332   Rok 2013
2306   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2260   Oświadczenia majątkowe
2219   Rok 2016
2218   Konta bankowe
2201   Materiały do pobrania
2132   Ochrona Środowiska
2121   Rok 2006
1877   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1791   Sprawozdania
1726   Inwestycje w trakcie realizacji
1513   Rok 2017
1344   Inwestycje zrealizowane
1265   Praktyki studenckie
1147   Dokumenty
1046   Kontrole
964   Sprawozdania
819   Plan Zamówień Publicznych
814   Rewitalizacja
443   Petycje
408   Informacja publiczna
381   Oświata
351   Wnioski o dotacje NGO
licznik odwiedzin: 788502