logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9511   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5828   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4809   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4199   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3994   2015
3500   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3355   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
3308   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3251   Wybory Samorządowe 2018
3157   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2967   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2625   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2524   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2504   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2502   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2427   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2292   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2266   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2213   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2134   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2125   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2106   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2100   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2087   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1992   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1901   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1877   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1848   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1816   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1731   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1722   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1712   Druki do pobrania
1705   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1644   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1582   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1573   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1531   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1531   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1516   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1509   Regulamin Urzędu
1492   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1477   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1469   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1457   Statut Gminy
1451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1438   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1427   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1424   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1401   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1365   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1362   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1358   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1345   Struktura stanowisk
1318   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1301   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1277   Konta bankowe
1259   Uchwała Plan
1242   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1241   Położenie gminy mapa
1218   Przetrag nieograniczony
1212   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1199   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1195   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1192   Uchwała - podatek od nieruchomości
1176   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1162   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1151   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1130   Komunikat - druki do pobrania
1116   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1114   Budżet na rok 2004
1112   Opłata administracyjna
1109   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1106   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1082   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1065   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1057   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1049   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1037   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1014   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1012   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1011   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1007   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1006   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1000   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
997   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
995   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
987   2018
986   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
984   Przetarg nieograniczony
982   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
970   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
960   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
955   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
953   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
948   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
947   Nieograniczony przetarg pisemny
946   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
946   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
945   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
941   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
939   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
939   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
939   Sekretarz Gminy
938   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
936   Przetarg nieograniczony
918   Sekretarz Gminy
918   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
917   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
916   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
916   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
915   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
906   Radca Prawny
905   Regulamin utrzymania czystości i porządku
902   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
898   Przetarg siec wodociągowa
893   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
890   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
890   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
885   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
883   Budżet 2010
875   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
872   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
868   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
865   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
864   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
863   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
859   Obwieszczenia
856   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
855   Przetrag nieograniczony
854   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
851   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
851   Budżet gminy na rok 2006
850   Przetarg nieograniczony
848   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
847   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
847   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
847   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
842   Przetarg nieograniczony
838   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
838   Przetarg nieograniczony
838   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
838   Rok 2014 początek kadencji
837   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
836   Załatwianie spraw
833   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
832   2016
831   Przetrag nieograniczony
830   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
825   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
824   Przetarg nieograniczony
823   2017
821   Przetarg nieograniczony
817   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
816   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
816   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
814   Rok 2007
814   Przetarg nieograniczony
813   Komunikat - druki do pobrania
813   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
812   Przetarg nieograniczony
811   Przetarg nieograniczony
808   Przetarg nieograniczony
802   Przetarg nieograniczony
802   Budżet 2011
796   Przetarg nieograniczony
794   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
793   Przetarg nieograniczony
793   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
790   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
788   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
788   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
783   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
782   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
775   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
774   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
772   Przetarg nieograniczony
770   Rok 2006
766   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
763   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
762   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
760   Rok 2011
759   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
759   Przetarg nieograniczony
757   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
755   Rok 2018
752   Uchwały podatkowe na 2013 rok
751   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
750   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
749   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
746   Rada Gminy Olszewo-Borki
746   Przetarg nieograniczony
745   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
744   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
743   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
741   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
737   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
735   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
731   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
731   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
730   Sekretarz Gminy
729   Budżet 2013
725   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
725   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
724   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
724   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
723   obwieszczenie o kandydatach na radnych
722   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
722   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
722   Dyrektorzy Przedszkoli
721   Przetarg nieograniczony
721   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
720   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
720   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
719   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
719   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
719   Przetarg nieograniczony
719   Przetarg nieograniczony
718   Budżet 2012
717   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
717   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
716   Przetarg nieograniczony
716   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
715   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
714   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
711   Przetarg nieograniczony
710   Przetarg nieograniczony
710   Rok 2014
708   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
706   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
706   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
706   Przetarg nieograniczony
700   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
699   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
699   Budżet 2009
699   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
696   Dyrektorzy Gimnazjów
694   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
694   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
694   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
694   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
693   Przetarg nieograniczony
693   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
693   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
688   Budżet 2008
687   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
686   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
686   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
685   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
684   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
682   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
682   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
682   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
681   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
681   Sekretarz Gminy
680   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
680   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
679   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
679   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
679   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
678   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
677   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
676   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
676   Rok 2008
675   GCI
674   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
674   Rok 2011
671   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
670   Sekretarz Gminy
670   Przetarg nieograniczony
670   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
670   Informacje
669   Rok 2010
668   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
668   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
667   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
666   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
666   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
666   Przetarg nieograniczony
665   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
665   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
663   obwieszczenie o kandydatach na wójta
662   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
662   Rok 2010 początek kadencji
661   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
661   Przetrag nieograniczony
661   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
661   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
659   Rok 2017
658   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
656   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
655   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
653   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
649   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
648   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
647   Rok 2012
647   Rok 2013
644   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
643   Przewodniczący Rady Gminy
643   Rok 2009
643   Przetarg nieograniczony
643   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
642   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
642   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
642   Przetarg nieograniczony
641   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
640   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
640   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
640   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
639   Ogłoszenie o zawarciu umowy
639   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
639   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
639   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
638   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
637   Przetarg nieograniczony
637   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
636   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
634   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
634   Sekretarz Gminy
634   Przetarg nieograniczony
633   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
633   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
632   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
630   Budżet 2015
628   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
627   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
627   Przetarg nieograniczony
626   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
626   Przetarg nieograniczony
625   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
625   Sekretarz Gminy
625   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
624   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
624   Przetarg nieograniczony
622   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
622   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
621   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
621   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
621   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
620   Budżet 2017
619   Przetarg nieograniczony
619   Sekretarz Gminy
617   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
617   Konkurs wiedzy pożarniczej
616   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
615   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
615   Rok 2017
614   Remonty bieżące dróg gminnych
614   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
614   Kontrole zarządcze
613   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
613   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
612   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
612   Przetarg nieograniczony
612   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
612   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
611   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
611   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
611   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
609   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
609   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
608   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
608   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
606   Ogłoszenie o wyniku postępowania
605   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
605   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
605   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
604   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
604   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
603   Przetarg nieograniczony
603   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
603   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
602   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
602   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
602   Przetarg nieograniczony
602   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
601   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
601   Uchwały podatkowe na 2012 rok
600   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
599   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
599   Budżet 2014
598   Ogłoszenie o wyniku postępowania
598   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
598   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
597   Dyrektor Biblioteki Gminnej
597   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
597   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
596   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
596   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
596   Przetarg nieograniczony
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
595   2014
594   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
594   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
594   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
594   Rok 2015
593   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
592   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
592   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
592   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
592   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
591   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
591   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
589   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
589   Sekretarz Gminy
588   Przetarg nieograniczony
587   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
587   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
586   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
585   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
584   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
584   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
584   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
583   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
583   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
583   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
583   Uchwały podatkowe na 2011 rok
583   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
582   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
582   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
582   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
582   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
581   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
581   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
580   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
580   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
580   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
579   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
579   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
579   Dyrektorzy Gimnazjów
579   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
578   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
578   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
576   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
574   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
574   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
574   Rok 2015
573   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
572   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
572   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
572   Uchwały podatkowe na 2016 rok
572   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
571   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
570   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
570   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
570   Ogłoszenie o zawarciu umowy
570   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
570   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
569   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
569   Udzielenie kredytu długoterminowego
569   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
569   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
568   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
567   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
567   Ogłoszenie o wyniku postępowania
567   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
567   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
567   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
566   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
564   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
564   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
564   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
563   Dyrektorzy Przedszkoli
563   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
563   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
563   Sekretarz Gminy
562   Udzielenie kredytu długoterminowego
562   Przetarg nieograniczony
562   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
562   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
561   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
561   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
560   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
559   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
558   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
556   Dyrektorzy Przedszkoli
556   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
556   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
556   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
555   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
555   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
554   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
554   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
554   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
553   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
553   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
553   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
551   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
551   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
551   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
550   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   Udzielenie kredytu długoterminowego
548   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
548   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
548   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
547   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
546   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
546   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
545   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
545   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
544   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
543   Dyrektorzy Gimnazjów
543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
543   Rok 2016
541   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
541   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
540   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
539   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
539   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
538   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
538   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
537   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
537   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
536   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
536   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
534   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
534   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
534   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
534   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
533   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
533   Budżet 2016
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
530   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
530   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
530   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
529   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
529   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
528   Ogłoszenie o wyniku postępowania
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
525   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
524   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
524   Dyrektorzy Gimnazjów
523   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
522   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
521   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
520   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
520   Dyrektorzy Gimnazjów
520   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
519   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
519   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
519   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
518   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
517   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
516   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
515   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
515   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
515   Ogłoszenie zapytania ofertowego
513   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
513   Dyrektorzy Gimnazjów
513   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
512   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
511   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
508   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
507   Dyrektorzy Przedszkoli
507   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
507   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
507   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
506   Wymagania dla przedsiębiorców
506   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
506   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
505   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
504   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
503   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
503   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
502   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
502   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
502   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
502   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
500   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
500   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
499   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
498   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
498   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
498   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
498   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
494   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
494   Przetarg nieograniczony
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
493   Organizacje Pozarządowe
492   Rok 2017
490   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   Sekretarz Gminy
488   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
487   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
486   Dyrektorzy Przedszkoli
486   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
485   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
485   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
485   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
484   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
481   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
481   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
481   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Budżet 2018
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
478   Dyrektorzy Przedszkoli
478   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
478   Rok 2019
476   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
475   Dyrektorzy Gimnazjów
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
473   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
472   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
471   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
470   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
470   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
469   Dyrektorzy Przedszkoli
469   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
467   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
467   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
467   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
467   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
466   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
465   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
464   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
464   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
464   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
461   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
460   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
460   Sekretarz Gminy
459   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
459   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
459   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
458   2013
458   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
457   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
457   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
455   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
452   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
452   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
450   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
450   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
450   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
449   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
449   Dyrektorzy Przedszkoli
449   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
448   Rok 2016
443   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
442   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
441   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
441   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
441   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
440   Urząd Gminy Olszewo-Borki
439  
439   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
438   Informacja z otwarcia ofert
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
436   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
435   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
435   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
433   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
433   2019
431   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
431   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
431   Przetarg nieograniczony
430   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
429   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
429   Informacja z otwarcia ofert
429   Przetarg nieograniczony
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
427   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
426   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
426   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
425   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
425   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
424   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
423   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
422   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
420   Dyrektor Gimnazjum
420   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
420   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
420   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
419   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
417   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
417   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
417   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
417   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
416   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
415   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   Przetarg nieograniczony
414   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
414   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
413   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
413   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
413   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
412   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
412   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
411   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
411   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
411   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
411   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
411   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
410   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
410   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
409   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
409   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
409   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
407   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
406   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
406   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
405   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
405   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
404   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
404   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
403   Dyrektorzy Gimnazjów
403   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
402   Uchwały podatkowe na 2017 rok
401   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
399   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
398   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
397   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
397   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
396   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
395   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
395   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
394   Referaty
394   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
394   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
392   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
392   Dyrektorzy Gimnazjów
391   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
391   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
389   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
389   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
389   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
387   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
380   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
379   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
378   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
375   Projekt budżetu na 2008 rok
374   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
373   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
373   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
372   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
372   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
371   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
370   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
369   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
369   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
369   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
367   Dyrektorzy Przedszkoli
367   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
366   Rok 2013
366   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
365   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
365   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
365   Wnioski wpływające w 2016 roku
365   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
365   Informacja z otwarcia ofert
365   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
363   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
363   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
363   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
362   Dyrektorzy Przedszkoli
361   Budżet 2019
360   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
358   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
358   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
356   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
356   Tryb pozakonkursowy
354   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
352   Petycje wpływające w 2016 roku
351   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
350   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
350   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
347   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
344   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
342   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
341   Rok 2019
338   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
337   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
337   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
336   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
335   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
335   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
335   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
333   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
332   Ocena jakości wody
330   Ogłoszenie o wyniku postepowania
329   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
326   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
326   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
325   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
324   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
319   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
318   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
318   Dyrektorzy Gimnazjów
318   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
318   Informacja z otwarcia ofert
317   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
317   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
314   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
313   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
309   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
309   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
308   Zastępca Wójta
307   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
307   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
305   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
305   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
304   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
301   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
301   Rok 2018 początek kadencji
300   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
300   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
299   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
299   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
298   Rok 2018
298   Kadencja 2018-2023
296   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
296   Przetarg nieograniczony
295   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
294   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
291   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
290   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
290   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
287   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
286   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
286   Rok 2018
285   Informacja z otwarcia ofert
284   Informacja z otwarcia ofert
283   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
281   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
280   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
280   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
279   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
278   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
276   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
275   Rejestry zamówień publicznych
274   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
274   Dyrektorzy Przedszkoli
270   Jednostki organizacyjne
268   Petycje wpływające w 2017 roku
267   Informacja z otwarcia ofert
265   Plany Odnowy Miejscowości
263   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
260   Informacja z otwarcia ofert
259   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
259   Informacja z otwarcia ofert
259   Sekretarz Gminy
258   Dyrektorzy Gimnazjów
257   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
256   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
255   Dyrektorzy Przedszkoli
250   Dyrektorzy Gimnazjów
245   Referat Budżetu i Finansów
245   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
243   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
243   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
243   Dyrektorzy Przedszkoli
241   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
241   Referat Organizacyjny
241   Informacja z otwarcia ofert
241   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
239   Uchwały podatkowe na 2018 rok
239   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
237   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
237   Informacje, Obwieszczenia
230   Kadencja 1990-1994
227   Referat Oświaty i Sportu
225   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
224   Informacja z otwarcia ofert
223   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
222   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
221   Informacja z otwarcia ofert
220   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
220   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
218   Kadencja 2006-2010
217   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
216   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
214   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
212   Uchwały podatkowe na 2019 rok
211   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
211   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
211   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
209   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
204   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
203   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
203   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
202   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
201   Kadencja 2002-2006
201   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
199   Urząd Stanu Cywilnego
199   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
199   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
198   Informacje, Obwieszczenia
196   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
195   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
193   Kadencja 1998-2002
193   Dzienny Dom Senior+
190   Kadencja 2010-2014
190   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
190   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
188   Kadencja 1994-1998
188   Informacja z otwarcia ofert
188   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
187   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
186   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
180   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
180   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
177   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
171   Dyrektorzy Przedszkoli
162   Lokalny Program Rewitalizacji
161   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
161   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
159   Wójt Gminy Olszewo-Borki
156   Zastępca Wójta
154   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
153   Petycje wpływające w 2018 roku
149   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
149   Dyrektorzy Gimnazjów
148   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
147   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
146   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
140   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
134   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
132   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
130   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
130   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
128   Kadencja 2014-2018
127   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
126   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
124   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
124   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
124   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
121   Petycje wpływające w 2019 roku
120   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
118   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
117   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
117   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
112   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
112   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
111   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
107   Rok 2019
102   Urząd Gminy Olszewo-Borki
100   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
96   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
89   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
87   Lista sołectw
85   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
75   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
75   Rejestr działalności regulowanej
70   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
68   Konsultacje Społeczne
67   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
66   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
66   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
66   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
65   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
64   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
59   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
56   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
55   Dzienny Dom Senior+
54   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
53   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
51   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
50   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
48   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
48   Informacje, Obwieszczenia
47   Szkoła Podstawowa w Przystani
47   Kadencja 2018-2023
46   Szkoła Podstawowa w Grabówku
40   Rok 2018
32   Kadencja 2018-2023
31   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
24   Kadencja 2014-2018
22   Komisje Rady Gminy
19   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.

 Liczba   Kategoria
203769   Przetargi
83084   Inne zamówienia
29855   Oferty pracy
20297   Zamówienia publiczne
19651   Zarządzenia Wójta
14885   Uchwały Rady
12077   Zapytania ofertowe
8010   Ogłoszenia
6659   Budżet
6481   Zawiadomienia
6449   Rada Gminy
6298   Dane teleadresowe
5708   Podatki i opłaty
5011   Lista sołectw
4929   Dokumenty Strategiczne
4873   Pracownicy Urzędu Gminy
4756   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4719   Statut Gminy
4672   Obwieszczenia
4524   Regulamin organizacyjny
4393   Wzory dokumentów do pobrania
4202   Skład osobowy Rady
4197   Referaty
4089   Pozostałe
3982   Załatwianie spraw
3948   Tryb działania Rady
3680   Rejestry, ewidencje i archiwa
3640   Informacje ogólne
3475   Samodzielne stanowiska pracy
3469   Komisje Rady
3455   Ławnicy
3452   Rok 2015
3290   Rok 2014
3089   Oświadczenia majątkowe
3061   Rada gminy
3039   Podstawa prawna działania
2931   WYBORY SAMORZĄDOWE
2850   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2815   Prawo miejscowe
2798   Rok 2018
2783   Druki
2756   Odpady komunalne
2708   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2649   Finanse
2545   Materiały do pobrania
2541   Rok 2016
2505   Konta bankowe
2441   Ochrona Środowiska
2209   Rok 2017
2167   Sprawozdania
2097   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2047   Dokumenty
1957   Rewitalizacja
1880   Rok 2019
1802   Inwestycje w trakcie realizacji
1671   Praktyki studenckie
1551   Plan Zamówień Publicznych
1406   Inwestycje zrealizowane
1375   Sprawozdania
1329   Kontrole
917   Oświata
762   Petycje
755   Informacja publiczna
630   Wnioski o dotacje NGO
407   Interpelacje
248   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
153   Rok 2018
149   Sprawozdania Finansowe
119   Wybory
95   Raport o stanie Gminy
63   Zapytania
licznik odwiedzin: 950232