logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
8932   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4233   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3968   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
3418   Urząd Gminy Olszewo - Borki
2911   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2869   Miejscowy Plan Zagospodarowania
2858   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
2785   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2460   2015
2399   Dokumenty do pobrania
2307   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2294   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2252   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2235   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2040   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2000   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
1878   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1865   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1823   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
1821   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1679   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1651   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1601   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1573   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1524   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1499   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1470   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1428   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1377   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1372   Druki do pobrania
1316   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1313   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1308   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1292   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1267   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1250   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1239   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1231   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1192   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1186   Regulamin Urzędu
1178   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1166   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1150   Statut Gminy
1131   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1122   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1121   Przetrag nieograniczony
1110   Uchwała Plan
1107   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1082   Położenie gminy mapa
1079   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1078   Struktura stanowisk
1071   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1054   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1051   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1050   Referat Budżetu i Finansów
1049   Uchwała - podatek od nieruchomości
1040   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1033   Konta bankowe
1027   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
987   Budżet na rok 2004
985   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
973   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
966   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
955   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
954   Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich
951   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
938   Opłata administracyjna
937   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
932   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
923   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
923   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
918   Referat Organizacyjny
902   Komunikat - druki do pobrania
895   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
891   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
887   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
879   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
877   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
865   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
857   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
855   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
853   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
849   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
848   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
848   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
846   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
845   Przetarg nieograniczony
845   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
836   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
836   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
828   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
827   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
820   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
819   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
816   Urząd Gminy Olszewo-Borki
809   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
804   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
802   Przetarg nieograniczony
791   Sekretarz Gminy
786   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
784   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
781   Przetarg siec wodociągowa
780   Nieograniczony przetarg pisemny
777   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
776   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
760   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
760   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
758   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
758   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
753   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
748   Sekretarz Gminy
748   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
747   Regulamin utrzymania czystości i porządku
746   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
743   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
736   Budżet gminy na rok 2006
736   Przetrag nieograniczony
731   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
730   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
728   Przetarg nieograniczony
727   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
715   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
714   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
714   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
713   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
711   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
709   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
708   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
707   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
706   Komunikat - druki do pobrania
702   Rok 2007
698   Przetarg nieograniczony
696   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
696   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
691   Przetarg nieograniczony
688   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
684   Przetarg nieograniczony
680   Radca Prawny
680   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
680   Przetarg nieograniczony
679   Przetarg nieograniczony
677   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
676   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
675   Przetarg nieograniczony
674   Przetrag nieograniczony
674   Przetarg nieograniczony
672   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
670   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
670   Budżet 2011
666   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
662   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
661   Załatwianie spraw
661   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
657   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
655   Rada Gminy Olszewo-Borki
655   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
653   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
651   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
650   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
650   Przetarg nieograniczony
649   obwieszczenie o kandydatach na radnych
647   Przetarg nieograniczony
644   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
643   Przetarg nieograniczony
643   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
643   Przetarg nieograniczony
642   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
638   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
628   Przetarg nieograniczony
626   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
624   Przetarg nieograniczony
623   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
621   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
621   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
612   Rok 2006
612   Budżet 2010
611   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
610   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
605   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
605   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
604   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
603   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
602   2016
600   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
599   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
599   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
598   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
598   Przetarg nieograniczony
596   Budżet 2012
595   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
595   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
594   Dyrektorzy Przedszkoli
592   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
592   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
591   Rok 2011
591   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
591   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
590   Przetarg nieograniczony
588   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
587   Budżet 2013
587   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
587   Przetarg nieograniczony
587   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
586   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
586   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
586   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
584   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
580   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
579   Przetarg nieograniczony
577   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
575   Przetarg nieograniczony
575   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
575   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
573   Przetarg nieograniczony
572   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
569   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
569   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
567   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
566   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
564   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
564   Uchwały podatkowe na 2013 rok
563   Sekretarz Gminy
563   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
563   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
562   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
559   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
557   Dyrektorzy Gimnazjów
556   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
556   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
555   Przetarg nieograniczony
555   Sekretarz Gminy
554   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
554   obwieszczenie o kandydatach na wójta
553   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
553   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
552   GCI
552   Budżet 2009
550   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
549   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
549   Sekretarz Gminy
548   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
548   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
548   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
547   Przetarg nieograniczony
547   Przetarg nieograniczony
545   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
544   Rok 2014 początek kadencji
540   Budżet 2008
539   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
538   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
538   Przetrag nieograniczony
538   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
538   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
538   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
536   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
536   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
535   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
533   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
533   Przetarg nieograniczony
532   Rok 2014
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   Rok 2010
529   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
527   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
527   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Rok 2008
525   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
523   Rok 2010 początek kadencji
522   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
521   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
521   Przetarg nieograniczony
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   Remonty bieżące dróg gminnych
517   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
516   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
515   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
513   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
513   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
512   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
512   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
512   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
511   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
510   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
510   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
509   Przewodniczący Rady Gminy
508   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
506   Rok 2013
506   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
504   Rok 2011
503   Przetarg nieograniczony
502   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
500   Rok 2012
500   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
500   Sekretarz Gminy
500   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   Przetarg nieograniczony
499   Przetarg nieograniczony
497   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
497   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
497   Przetarg nieograniczony
497   Przetarg nieograniczony
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
494   Ogłoszenie o zawarciu umowy
494   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
494   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
493   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
492   Sekretarz Gminy
492   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
491   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Przetarg nieograniczony
490   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
490   Sekretarz Gminy
490   Przetarg nieograniczony
489   Przetarg nieograniczony
488   Ogłoszenie o wyniku postępowania
488   Rok 2009
487   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
487   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
487   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
487   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
486   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
485   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
485   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
484   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
484   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
483   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
483   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
481   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
481   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
480   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
478   Przetarg nieograniczony
477   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
475   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
475   Przetarg nieograniczony
475   Konkurs wiedzy pożarniczej
475   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
475   Budżet 2015
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   Przetarg nieograniczony
473   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
473   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
472   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
472   Dyrektor Biblioteki Gminnej
472   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
471   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
470   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
469   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
469   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
468   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
467   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
465   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
465   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
465   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
463   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
461   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
461   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
461   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
461   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
461   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
460   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
459   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
459   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Przetarg nieograniczony
457   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
456   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
456   Ogłoszenie o wyniku postępowania
456   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
456   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
456   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
455   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
453   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
453   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
452   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
450   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
450   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
449   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
449   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
449   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
448   Sekretarz Gminy
448   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
448   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
448   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
445   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
445   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
445   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
445   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
444   2014
444   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
443   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
443   Udzielenie kredytu długoterminowego
443   Ogłoszenie o zawarciu umowy
443   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
442   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
442   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
441   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
441   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
440   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
440   Ogłoszenie o wyniku postępowania
440   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
440   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Udzielenie kredytu długoterminowego
438   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
438   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
438   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
438   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
437   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
437   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
437   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
437   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
437   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
437   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
436   Rok 2015
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
436   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
435   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
435   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
435   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
435   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
434   Uchwały podatkowe na 2012 rok
434   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
434   Dyrektorzy Przedszkoli
434   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
433   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
433   Przetarg nieograniczony
433   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
432   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
432   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
432   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
432   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
431   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
431   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
431   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
430   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
430   Kontrole zarządcze
429   Dyrektorzy Przedszkoli
429   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
429   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
429   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
429   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
428   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
428   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
427   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
427   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
427   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
426   Obwieszczenia
426   Udzielenie kredytu długoterminowego
425   Budżet 2014
425   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
425   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
424   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
424   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
424   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
423   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
420   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
419   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
419   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
418   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
417   Ogłoszenie o wyniku postępowania
417   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
417   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
416   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
416   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
416   Dyrektorzy Gimnazjów
416   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
415   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
415   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
414   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
414   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
413   Dyrektorzy Gimnazjów
413   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
412   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
411   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
411   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
411   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
411   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
411   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
410   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
409   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
409   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
409   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
408   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
408   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
407   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
407   Uchwały podatkowe na 2011 rok
407   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
406   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
406   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
405   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
405   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
404   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
404   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
404   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
403   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
403   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
402   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
402   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
398   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
397   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
395   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
392   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
392   Dyrektorzy Gimnazjów
392   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
391   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
391   Dyrektorzy Gimnazjów
390   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
389   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
387   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
387   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
386   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
385   Dyrektorzy Gimnazjów
383   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
383   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
381   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
379   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
378   Dyrektorzy Przedszkoli
378   Rok 2015
378   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
377   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
377   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
374   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
374   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
373   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
373   Przetarg nieograniczony
373   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
372   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
372   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
371   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
370   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
370   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
370   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
369   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
368   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
368   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
367   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
366   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
365   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
365   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
365   Informacje
364   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
364   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
363   Dyrektorzy Gimnazjów
361   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
361   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
359   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
358   Dyrektorzy Przedszkoli
358   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
357   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
357   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
355   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
355   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
353   Dyrektorzy Przedszkoli
353   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
352   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
352   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
351   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
351   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
351   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
350   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
350   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
349   Dyrektorzy Przedszkoli
349   Wymagania dla przedsiębiorców
349   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
348   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
348   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
348   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
347   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
346   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
344   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
344   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
344   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
344   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
343   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
343   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
340   Budżet 2016
339   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
338   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
337   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
337   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
336   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
335   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
333   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
333   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
332   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
332   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
332   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
332   Urząd Gminy Olszewo-Borki
331   2017
330   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
330   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
330   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
328   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
328   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
327   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
327   Dyrektor Gimnazjum
327   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
326   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
326   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
326   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
325   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
323   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
323   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
323   2013
323   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
322  
321   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
321   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
320   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
320   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
320   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
319   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
318   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
318   Sekretarz Gminy
317   Rok 2017
317   Komisje Rady Gminy
316   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
315   Dyrektorzy Przedszkoli
313   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
313   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
311   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
310   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
309   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
308   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
308   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
307   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
306   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
303   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
303   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
302   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
302   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
301   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
299   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
299   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
296   Referaty
295   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
295   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
294   Dyrektorzy Gimnazjów
294   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
293   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
291   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
288   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
287   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
287   Uchwały podatkowe na 2016 rok
286   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
285   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
285   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
285   Organizacje Pozarządowe
283   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
282   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
282   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
280   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
278   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
276   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
276   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
274   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
273   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
271   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
271   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
269   Rok 2016
267   Dyrektorzy Przedszkoli
266   Projekt budżetu na 2008 rok
265   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
265   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
265   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
265   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
264   Rok 2016
264   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
258   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
256   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
256   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
255   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
252   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
252   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
251   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
251   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
251   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
248   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
247   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
247   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
245   Dyrektorzy Przedszkoli
245   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
243   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
242   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
239   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
237   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
237   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
237   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
237   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
235   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
235   Rok 2013
234   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
232   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
231   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
230   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
228   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
227   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
226   Ogłoszenie o wyniku postepowania
225   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
224   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
224   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
222   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
222   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
222   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
221   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
218   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
218   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
216   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
216   Lista sołectw
215   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
213   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
212   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
209   Rok 2017
204   Dyrektorzy Gimnazjów
201   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
200   Dyrektorzy Gimnazjów
199   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
198   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
196   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
194   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
190   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
187   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
185   Informacja z otwarcia ofert
184   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
183   Informacja z otwarcia ofert
183   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
181   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
180   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
180   Budżet 2017
178   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
178   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
176   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
175   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
173   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
169   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
169   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
166   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
165   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
161   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
159   Petycje wpływające w 2016 roku
158   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
154   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
148   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
148   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
147   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
147   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
146   Ocena jakości wody
146   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
144   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
140   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
138   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
137   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
136   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
132   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
130   Wnioski wpływające w 2016 roku
126   Dyrektorzy Przedszkoli
125   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
119   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
113   Ogłoszenie zapytania ofertowego
112   Informacja z otwarcia ofert
111   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
107   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
105   Urząd Stanu Cywilnego
104   Uchwały podatkowe na 2017 rok
103   Informacja z otwarcia ofert
102   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
102   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
101   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
101   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
96   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
95   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
89   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
89   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
88   Tryb pozakonkursowy
87   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
82   Informacja z otwarcia ofert
79   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
78   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
78   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
77   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
72   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
70   Informacja z otwarcia ofert
70   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
68   Rejestry zamówień publicznych
65   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
64   Plany Odnowy Miejscowości
64   Informacja z otwarcia ofert
62   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
59   Petycje wpływające w 2017 roku
59   Rok 2017
58   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
57   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
57   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
57   Sekretarz Gminy
56   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
54   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
52   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
52   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
51   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
47   Dyrektorzy Przedszkoli
43   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
40   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
38   Informacja z otwarcia ofert
38   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
38   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
37   Jednostki organizacyjne
37   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
35   Dyrektorzy Gimnazjów
34   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
32   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
30   Kadencja 1990-1994
29   Kadencja 1994-1998
29   Kadencja 1998-2002
29   Kadencja 2006-2010
29   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
28   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
28   Kadencja 2002-2006
28   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
27   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
26   Kadencja 2010-2014
24   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
19   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
10   Informacja z otwarcia ofert
0   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
0   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017

 Liczba   Kategoria
174611   Przetargi
69920   Inne zamówienia
21226   Oferty pracy
19692   Zamówienia publiczne
13143   Zarządzenia Wójta
11749   Uchwały Rady
5873   Ogłoszenia
5568   Dane teleadresowe
5427   Budżet
4908   Rada Gminy
4738   Podatki i opłaty
4395   Dokumenty Strategiczne
4246   Lista sołectw
4036   Statut Gminy
4012   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3972   Regulamin organizacyjny
3870   Pracownicy Urzędu Gminy
3637   Wzory dokumentów do pobrania
3622   Skład osobowy Rady
3534   Załatwianie spraw
3515   Zawiadomienia
3465   Referaty
3394   Tryb działania Rady
3317   Pozostałe
3236   Rejestry, ewidencje i archiwa
3143   Informacje ogólne
3039   Rok 2015
2976   Komisje Rady
2929   Ławnicy
2875   Samodzielne stanowiska pracy
2846   Rok 2014
2760   Rok 2010
2746   Rok 2007
2697   Rada gminy
2684   Obwieszczenia
2663   Rok 2012
2649   Rok 2011
2620   Rok 2008
2521   Podstawa prawna działania
2513   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2495   Prawo miejscowe
2409   Rok 2009
2390   WYBORY SAMORZĄDOWE
2334   Finanse
2244   Druki
2188   Rok 2013
2182   Odpady komunalne
2146   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2066   Oświadczenia majątkowe
2047   Konta bankowe
2040   Materiały do pobrania
2006   Rok 2016
1965   Rok 2006
1954   Ochrona Środowiska
1753   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1694   Inwestycje w trakcie realizacji
1649   Sprawozdania
1309   Inwestycje zrealizowane
1109   Praktyki studenckie
955   Dokumenty
914   Kontrole
797   Sprawozdania
492   Rok 2017
454   Zapytania ofertowe
449   Plan Zamówień Publicznych
311   Petycje
261   Rewitalizacja
225   Informacja publiczna
195   Wnioski o dotacje NGO
163   Oświata
licznik odwiedzin: 730125