logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9042   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4949   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4489   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3817   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3277   2015
3127   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3041   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3015   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2863   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2640   Dokumenty do pobrania
2392   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2374   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2333   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2304   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2111   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2063   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2048   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
1976   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1974   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1957   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1914   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1824   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1762   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1735   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1725   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1670   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1625   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1601   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1581   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1529   Druki do pobrania
1523   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
1487   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1441   Wybory Samorządowe 2018
1417   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1394   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1393   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1379   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1367   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1358   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1337   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1308   Regulamin Urzędu
1286   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1277   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1270   Statut Gminy
1253   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1247   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1210   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1207   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1194   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1178   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1177   Przetrag nieograniczony
1164   Uchwała Plan
1161   Struktura stanowisk
1153   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1149   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1145   Położenie gminy mapa
1144   Konta bankowe
1114   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1109   Uchwała - podatek od nieruchomości
1105   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1082   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1055   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1038   Budżet na rok 2004
1026   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1023   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1007   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
996   Komunikat - druki do pobrania
990   Opłata administracyjna
984   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
984   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
978   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
977   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
971   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
967   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
947   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
947   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
937   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
931   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
922   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
919   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
915   Przetarg nieograniczony
915   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
913   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
910   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
910   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
902   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
898   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
887   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
878   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
876   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
870   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
869   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
868   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
865   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
864   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
860   Przetarg nieograniczony
856   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
855   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
851   Sekretarz Gminy
851   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
847   Nieograniczony przetarg pisemny
838   Przetarg siec wodociągowa
829   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
827   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
821   Regulamin utrzymania czystości i porządku
820   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
819   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
812   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
812   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
811   Sekretarz Gminy
808   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
808   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
800   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
791   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
787   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
784   Przetrag nieograniczony
780   Budżet gminy na rok 2006
779   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
778   Przetarg nieograniczony
777   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
776   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
776   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
774   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
770   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
767   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
763   Radca Prawny
760   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
758   Rok 2007
756   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
756   Przetarg nieograniczony
755   Przetarg nieograniczony
751   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
745   Komunikat - druki do pobrania
744   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
740   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
740   Przetarg nieograniczony
738   Przetarg nieograniczony
738   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
737   Przetarg nieograniczony
733   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
733   Przetarg nieograniczony
733   Przetarg nieograniczony
732   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
732   Załatwianie spraw
732   Przetrag nieograniczony
731   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
728   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
725   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
723   Budżet 2011
721   Przetarg nieograniczony
711   Przetarg nieograniczony
711   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
710   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
709   Budżet 2010
708   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
708   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
707   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
706   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
705   Przetarg nieograniczony
701   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
700   Przetarg nieograniczony
699   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
697   Rada Gminy Olszewo-Borki
695   obwieszczenie o kandydatach na radnych
693   Rok 2006
692   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
689   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
686   Przetarg nieograniczony
684   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
683   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
679   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
678   Przetarg nieograniczony
677   2018
677   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
676   2016
674   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
671   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
671   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
666   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
664   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
663   Rok 2014 początek kadencji
661   Rok 2011
660   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
657   2017
657   Dyrektorzy Przedszkoli
656   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
656   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
656   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
654   Budżet 2012
654   Przetarg nieograniczony
653   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
651   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
651   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
651   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
650   Budżet 2013
649   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
649   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
648   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
647   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
646   Przetarg nieograniczony
646   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
646   Przetarg nieograniczony
645   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
642   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
641   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
641   Uchwały podatkowe na 2013 rok
639   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
639   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
637   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
635   Przetarg nieograniczony
634   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
633   Przetarg nieograniczony
633   Przetarg nieograniczony
633   Sekretarz Gminy
629   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
629   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
627   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
627   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
627   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
625   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
624   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
624   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
621   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
620   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
618   Obwieszczenia
618   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
617   Dyrektorzy Gimnazjów
617   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
616   Przetarg nieograniczony
614   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
613   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
610   Sekretarz Gminy
610   GCI
609   Przetarg nieograniczony
608   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
608   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
607   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
605   Sekretarz Gminy
604   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
604   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
603   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
603   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
603   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
603   Przetarg nieograniczony
602   obwieszczenie o kandydatach na wójta
602   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
601   Budżet 2009
600   Rok 2014
600   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
599   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
599   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
598   Przetarg nieograniczony
596   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
596   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
596   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
595   Przetrag nieograniczony
594   Rok 2010
591   Rok 2008
591   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
590   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
589   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
589   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
589   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
588   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
587   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
587   Rok 2011
586   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
585   Rok 2010 początek kadencji
584   Budżet 2008
582   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
582   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
582   Przetarg nieograniczony
581   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
581   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
580   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
579   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
579   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
577   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
576   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
575   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
575   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
574   Rok 2012
573   Przewodniczący Rady Gminy
572   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
569   Rok 2013
569   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
566   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
565   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
564   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
563   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
562   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
562   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
562   Remonty bieżące dróg gminnych
561   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
558   Rok 2009
558   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
558   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Przetarg nieograniczony
556   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
555   Przetarg nieograniczony
555   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
555   Sekretarz Gminy
554   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
554   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
554   Sekretarz Gminy
554   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
553   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
553   Przetarg nieograniczony
552   Ogłoszenie o zawarciu umowy
551   Przetarg nieograniczony
551   Przetarg nieograniczony
550   Przetarg nieograniczony
550   Przetarg nieograniczony
550   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
550   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
549   Sekretarz Gminy
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   Przetarg nieograniczony
548   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
547   Budżet 2015
547   Ogłoszenie o wyniku postępowania
546   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
544   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
544   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
542   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
541   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
540   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
540   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
539   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
539   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
538   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
538   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
538   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
538   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
535   Przetarg nieograniczony
535   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   Rok 2017
534   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
533   Przetarg nieograniczony
533   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
533   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
532   Konkurs wiedzy pożarniczej
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
531   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
530   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
530   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
528   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
528   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
528   Przetarg nieograniczony
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
525   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
525   Dyrektor Biblioteki Gminnej
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
524   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
524   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
523   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
523   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
523   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
522   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
521   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
519   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
519   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
519   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
519   Przetarg nieograniczony
518   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
518   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
516   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
515   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
515   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
515   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
515   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
515   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
514   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
514   Kontrole zarządcze
514   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
513   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
513   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
512   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
511   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
511   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie o wyniku postępowania
510   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
508   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
508   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
507   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
505   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Rok 2017
504   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
504   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
503   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
503   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
503   2014
502   Ogłoszenie o zawarciu umowy
502   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
502   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
501   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
501   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Dyrektorzy Gimnazjów
500   Rok 2018
500   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
499   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
499   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Ogłoszenie o wyniku postępowania
498   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
497   Rok 2015
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
497   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
496   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
495   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
495   Przetarg nieograniczony
494   Udzielenie kredytu długoterminowego
494   Informacje
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
494   Udzielenie kredytu długoterminowego
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
493   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
493   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
493   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
493   Sekretarz Gminy
492   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
491   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Budżet 2014
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
487   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
487   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
487   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
487   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
487   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
486   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
486   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
486   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
485   Uchwały podatkowe na 2012 rok
485   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
484   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
484   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
484   Dyrektorzy Przedszkoli
483   Udzielenie kredytu długoterminowego
483   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
483   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
483   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
483   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
483   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
482   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
482   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
482   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
481   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
480   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
480   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
479   Dyrektorzy Przedszkoli
479   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
478   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
478   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
476   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
475   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
475   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
475   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
474   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
474   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
473   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
473   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
473   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
473   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
472   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
472   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
471   Dyrektorzy Gimnazjów
471   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
470   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
469   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
469   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
469   Ogłoszenie o wyniku postępowania
468   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
468   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
467   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
466   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
464   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
462   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
461   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
461   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
460   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
460   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
460   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
459   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
458   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
457   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
457   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
456   Uchwały podatkowe na 2011 rok
456   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
455   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
455   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
455   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
454   Rok 2015
454   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
453   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
453   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
451   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
450   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
445   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
445   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
444   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
444   Dyrektorzy Gimnazjów
444   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
443   Dyrektorzy Gimnazjów
441   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
441   Dyrektorzy Gimnazjów
441   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
441   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
440   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
440   Budżet 2016
440   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
438   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
437   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
437   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
435   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
435   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
435   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
432   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
430   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
430   Przetarg nieograniczony
430   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
430   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
427   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
427   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
426   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
426   Dyrektorzy Przedszkoli
425   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
424   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
424   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
423   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
423   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
422   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
422   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
422   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
421   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
419   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
419   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
418   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
418   Lista sołectw
417   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
417   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
416   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
414   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
414   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
412   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
412   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   Dyrektorzy Przedszkoli
411   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
411   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
409   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
408   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
408   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
408   Dyrektorzy Przedszkoli
408   Dyrektorzy Przedszkoli
407   Dyrektorzy Gimnazjów
406   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
405   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
404   Wymagania dla przedsiębiorców
403   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
402   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
401   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
399   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
399   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
398   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
397   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
397   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
397   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
396   Sekretarz Gminy
395   Przetarg nieograniczony
395   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
394   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
393   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
392   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
391   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
390   Budżet 2017
390   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
389   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
388   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
388   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
387   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
386   Uchwały podatkowe na 2016 rok
386   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
386   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
385   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
385   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
385   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
384   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
384   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
384   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
384  
382   Organizacje Pozarządowe
382   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
382   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
382   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
381   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
381   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
380   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
380   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
380   Rok 2016
380   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
379   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
378   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
378   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   Komisje Rady Gminy
378   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
378   Urząd Gminy Olszewo-Borki
378   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
376   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
375   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
375   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
373   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
372   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
372   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
371   2013
370   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
369   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
368   Dyrektorzy Przedszkoli
367   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
367   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
364   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
363   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
360   Dyrektor Gimnazjum
360   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
358   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
356   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
355   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
354   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
354   Ogłoszenie zapytania ofertowego
353   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
353   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
349   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
348   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
346   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
346   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
344   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
344   Rok 2016
344   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
344   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
343   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
343   Referaty
343   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
343   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
342   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
342   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
342   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
341   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
338   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
338   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
338   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
338   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
336   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
336   Dyrektorzy Gimnazjów
335   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
334   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
333   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
332   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
331   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
331   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
329   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
329   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
329   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
329   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
327   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
327   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
325   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
325   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
320   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
319   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
315   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
315   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
314   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
314   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
313   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
313   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
313   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
312   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
311   Projekt budżetu na 2008 rok
311   Dyrektorzy Przedszkoli
310   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
308   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
308   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
307   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
306   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
305   Informacja z otwarcia ofert
304   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
304   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
304   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
303   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
302   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
301   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
301   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
300   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
297   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
296   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
296   Dyrektorzy Przedszkoli
295   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
295   Dyrektorzy Gimnazjów
292   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
292   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
291   Informacja z otwarcia ofert
290   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
290   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
289   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
289   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
287   Sekretarz Gminy
285   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
285   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
284   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
283   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
283   Rok 2017
281   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
280   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
280   Rok 2013
280   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
277   Uchwały podatkowe na 2017 rok
276   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
276   Ogłoszenie o wyniku postepowania
274   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
273   Przetarg nieograniczony
271   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
271   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
269   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
268   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
268   Przetarg nieograniczony
268   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
267   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
265   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
264   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
263   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
258   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
258   Dyrektorzy Gimnazjów
256   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
255   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
254   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
253   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
250   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
249   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
249   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
248   Wnioski wpływające w 2016 roku
246   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
245   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
244   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
244   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
243   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
239   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
238   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
234   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
234   Petycje wpływające w 2016 roku
233   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
232   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
229   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
227   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
226   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
222   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
220   Przetarg nieograniczony
212   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
212   Ocena jakości wody
211   Dyrektorzy Przedszkoli
210   Budżet 2018
209   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
209   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
206   Tryb pozakonkursowy
204   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
204   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
201   Informacja z otwarcia ofert
196   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
195   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
195   Informacja z otwarcia ofert
191   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
191   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
190   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
189   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
188   Informacja z otwarcia ofert
187   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
186   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
186   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
185   Informacja z otwarcia ofert
183   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
183   Dyrektorzy Przedszkoli
183   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
183   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
182   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
180   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
176   Rejestry zamówień publicznych
171   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
168   Plany Odnowy Miejscowości
168   Informacja z otwarcia ofert
167   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
164   Dyrektorzy Gimnazjów
164   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
162   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
161   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
160   Przetarg nieograniczony
160   Petycje wpływające w 2017 roku
160   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
160   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
156   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
155   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
155   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
154   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
151   Informacja z otwarcia ofert
151   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
150   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
150   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
149   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
149   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
147   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
144   Urząd Stanu Cywilnego
144   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
142   Informacja z otwarcia ofert
140   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
139   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
137   Informacja z otwarcia ofert
137   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
134   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
130   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
129   Rok 2018
126   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
125   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
122   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
122   Informacja z otwarcia ofert
122   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
120   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
118   Jednostki organizacyjne
118   Informacja z otwarcia ofert
117   Kadencja 1998-2002
116   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
116   Kadencja 1990-1994
115   Uchwały podatkowe na 2018 rok
113   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
112   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
111   Kadencja 2010-2014
108   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
108   Kadencja 2006-2010
108   Kadencja 2002-2006
107   Informacja z otwarcia ofert
106   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
106   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
105   Kadencja 1994-1998
104   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
103   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
101   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
99   Referat Budżetu i Finansów
99   Referat Oświaty i Sportu
99   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
92   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
90   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
90   Referat Organizacyjny
88   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
87   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
86   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
84   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
79   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
79   Sekretarz Gminy
73   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
70   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
69   Lokalny Program Rewitalizacji
69   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
68   Rok 2018
65   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
62   Urząd Gminy Olszewo-Borki
55   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
45   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
45   Dyrektorzy Gimnazjów
45   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
44   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
42   Dyrektorzy Przedszkoli
42   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
42   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
24   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
23   Petycje wpływające w 2018 roku
21   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
17   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
13   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
12   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
12   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
11   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
8   Kadencja 2014-2018
1   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
0   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji

 Liczba   Kategoria
188396   Przetargi
77100   Inne zamówienia
23018   Oferty pracy
19948   Zamówienia publiczne
15287   Zarządzenia Wójta
13381   Uchwały Rady
6901   Ogłoszenia
6442   Zapytania ofertowe
5919   Budżet
5879   Dane teleadresowe
5415   Rada Gminy
5135   Zawiadomienia
5132   Podatki i opłaty
4646   Dokumenty Strategiczne
4547   Lista sołectw
4331   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4298   Statut Gminy
4198   Pracownicy Urzędu Gminy
4184   Regulamin organizacyjny
3976   Wzory dokumentów do pobrania
3847   Skład osobowy Rady
3796   Obwieszczenia
3768   Referaty
3731   Załatwianie spraw
3639   Tryb działania Rady
3565   Pozostałe
3451   Rejestry, ewidencje i archiwa
3347   Informacje ogólne
3240   Rok 2015
3163   Komisje Rady
3153   Ławnicy
3093   Samodzielne stanowiska pracy
3036   Rok 2014
2981   Rok 2010
2951   Rok 2007
2845   Rada gminy
2839   Rok 2012
2819   Rok 2008
2805   Rok 2011
2715   Podstawa prawna działania
2656   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2633   Prawo miejscowe
2629   WYBORY SAMORZĄDOWE
2598   Rok 2009
2488   Druki
2465   Finanse
2416   Odpady komunalne
2379   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2360   Rok 2013
2347   Oświadczenia majątkowe
2293   Rok 2016
2259   Materiały do pobrania
2253   Konta bankowe
2192   Rok 2006
2181   Ochrona Środowiska
1918   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1852   Sprawozdania
1736   Inwestycje w trakcie realizacji
1717   Rok 2017
1351   Inwestycje zrealizowane
1325   Dokumenty
1307   Praktyki studenckie
1099   Kontrole
1021   Rewitalizacja
1021   Sprawozdania
912   Plan Zamówień Publicznych
571   Rok 2018
504   Petycje
474   Informacja publiczna
436   Oświata
401   Wnioski o dotacje NGO
10   Interpelacje
licznik odwiedzin: 811015