logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9876   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
7512   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
5730   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
5580   2015
5218   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4844   Urząd Gminy Olszewo - Borki
4142   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3860   Wybory Samorządowe 2018
3752   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3494   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
3270   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
3230   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2875   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2868   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2806   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2740   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2731   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2719   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2559   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2559   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2545   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2529   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2525   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
2432   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2419   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2416   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2310   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
2285   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
2266   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
2207   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
2184   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
2092   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
2065   Regulamin Urzędu
2060   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
2043   Druki do pobrania
2017   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
2014   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1968   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1960   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1957   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1951   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1921   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1898   Statut Gminy
1897   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1856   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1853   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1846   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1799   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1796   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1774   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1743   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1689   Struktura stanowisk
1689   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1679   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1668   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1665   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1591   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1582   Położenie gminy mapa
1558   Uchwała Plan
1549   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1539   Konta bankowe
1528   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1484   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1477   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1477   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1460   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1457   Uchwała - podatek od nieruchomości
1429   Komunikat - druki do pobrania
1426   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1412   Budżet na rok 2004
1404   Przetrag nieograniczony
1389   Budżet 2017
1385   Opłata administracyjna
1385   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1378   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1376   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1375   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1370   2018
1364   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1352   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1347   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1330   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
1309   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1304   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1288   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
1281   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1280   Obwieszczenia
1264   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
1264   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1263   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
1261   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1261   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1261   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1259   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1258   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1257   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1257   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
1254   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
1249   2017
1248   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
1246   Sekretarz Gminy
1240   2016
1234   Rok 2014 początek kadencji
1232   Sekretarz Gminy
1231   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
1231   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1229   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
1224   Przetarg nieograniczony
1220   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1212   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1210   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1207   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1203   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1203   Budżet 2010
1193   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
1188   Załatwianie spraw
1187   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1186   Przetarg nieograniczony
1182   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
1181   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
1177   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
1172   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
1171   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1169   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
1168   Przetarg nieograniczony
1167   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
1166   Radca Prawny
1165   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
1163   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1161   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
1160   Nieograniczony przetarg pisemny
1160   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
1158   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
1150   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1149   Budżet gminy na rok 2006
1145   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
1144   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
1144   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1143   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1138   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
1130   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1122   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
1122   Rok 2011
1120   Rok 2018
1113   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
1112   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
1112   Przetarg siec wodociągowa
1112   Przetrag nieograniczony
1109   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1108   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
1108   Przetarg nieograniczony
1108   Przetarg nieograniczony
1106   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
1105   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1100   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
1099   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
1099   Przetrag nieograniczony
1096   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
1092   Przetarg nieograniczony
1090   Budżet 2011
1089   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1082   Przetarg nieograniczony
1082   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1080   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
1079   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
1078   Przetarg nieograniczony
1077   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1076   Przetarg nieograniczony
1075   Przetarg nieograniczony
1074   Przetarg nieograniczony
1070   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
1069   Przetarg nieograniczony
1069   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1063   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
1062   Przetarg nieograniczony
1057   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
1057   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
1056   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1053   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
1051   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
1049   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
1049   Przetarg nieograniczony
1045   Przetarg nieograniczony
1043   Budżet 2013
1042   Rok 2014
1041   Komunikat - druki do pobrania
1036   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1036   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
1035   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
1032   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1030   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1029   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
1026   Przetarg nieograniczony
1024   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
1024   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1022   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
1022   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1021   Sekretarz Gminy
1020   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1020   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1017   Uchwały podatkowe na 2013 rok
1016   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
1015   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
1015   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
1015   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1015   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
1013   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1011   Budżet 2012
1010   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
1009   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1008   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
1008   Przetarg nieograniczony
1008   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1006   Budżet 2009
1006   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1003   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
1002   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1001   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
1001   Budżet 2008
1000   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
999   Przetarg nieograniczony
998   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
996   Informacje
995   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
992   Rok 2006
990   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
990   Rok 2007
987   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
987   Rok 2015
984   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
982   Dyrektorzy Gimnazjów
980   Przetarg nieograniczony
979   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
979   Rok 2019
978   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
977   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
976   Budżet 2019
975   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
974   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
973   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
972   Przetarg nieograniczony
971   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
971   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
970   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
965   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
964   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
962   Rada Gminy Olszewo-Borki
962   Przetarg nieograniczony
959   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
956   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
956   Budżet 2015
955   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
955   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
952   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
952   Przetarg nieograniczony
951   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
951   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
950   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
948   Rok 2017
946   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
946   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
946   2014
946   Rok 2015
944   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
944   Dyrektorzy Przedszkoli
942   Przetarg nieograniczony
942   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
942   Sekretarz Gminy
940   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
934   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
933   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
931   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
931   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
930   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
930   Przetarg nieograniczony
927   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
927   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
924   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
923   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
923   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
922   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
919   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
919   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
919   Rok 2017
918   Przewodniczący Rady Gminy
916   Rok 2008
916   Przetarg nieograniczony
916   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
915   Przetarg nieograniczony
910   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
909   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
909   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
909   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
908   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
908   Sekretarz Gminy
906   Przetarg nieograniczony
906   Rok 2017
904   Rok 2010
903   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
902   GCI
902   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
902   Budżet 2014
901   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
901   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
901   Przetarg nieograniczony
900   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
899   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
899   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
899   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
899   Rok 2016
898   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
898   Kontrole zarządcze
898   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
897   Przetarg nieograniczony
896   Przetarg nieograniczony
896   Budżet 2018
894   Przetrag nieograniczony
892   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
892   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
892   2019
891   Rok 2011
890   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
890   Ogłoszenie o zawarciu umowy
890   Rok 2009
890   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
890   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
889   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
889   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
889   Przetarg nieograniczony
889   Uchwały podatkowe na 2012 rok
888   Przetarg nieograniczony
887   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
885   Sekretarz Gminy
885   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
885   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
884   Przetarg nieograniczony
883   Uchwały podatkowe na 2016 rok
883   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
882   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
882   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
882   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
881   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
881   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
880   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
879   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
878   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
876   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
876   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
876   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
875   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
875   Przetarg nieograniczony
875   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
874   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
874   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
874   Przetarg nieograniczony
874   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
873   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
873   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
873   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
872   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
871   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
871   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
870   Dyrektor Biblioteki Gminnej
870   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
869   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
868   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
868   Konkurs wiedzy pożarniczej
868   Sekretarz Gminy
868   Przetarg nieograniczony
868   Rok 2013
867   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
866   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
864   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
864   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
863   Ogłoszenie o wyniku postępowania
861   obwieszczenie o kandydatach na radnych
861   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
860   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
860   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
859   Rok 2010 początek kadencji
859   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
859   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
858   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
857   Przetarg nieograniczony
856   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
856   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
856   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
855   obwieszczenie o kandydatach na wójta
854   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
853   Ogłoszenie o wyniku postępowania
853   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
853   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
853   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
852   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
851   Sekretarz Gminy
850   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
850   Przetarg nieograniczony
847   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
847   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
846   Rok 2012
845   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
844   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
844   Przetarg nieograniczony
843   Uchwały podatkowe na 2011 rok
843   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
842   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
842   Budżet 2016
842   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
841   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
841   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
840   Sekretarz Gminy
840   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
839   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
839   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
838   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
838   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
838   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
837   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
837   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
837   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
837   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
836   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
836   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
836   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
836   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
835   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
834   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
834   Udzielenie kredytu długoterminowego
834   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
833   Dyrektorzy Przedszkoli
833   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
833   Ogłoszenie zapytania ofertowego
832   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
831   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
831   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
831   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
830   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
830   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
830   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
829   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
829   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
829   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
828   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
827   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
826   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
826   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
825   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
825   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
825   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
825   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
825   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
824   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
823   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
823   Przetarg nieograniczony
823   Sekretarz Gminy
822   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
821   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
820   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
820   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
819   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
819   Udzielenie kredytu długoterminowego
819   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
818   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
817   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
817   Ogłoszenie o wyniku postępowania
817   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
817   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
817   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
817   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
816   Remonty bieżące dróg gminnych
815   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
815   Wymagania dla przedsiębiorców
814   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
813   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
813   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
813   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
813   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
813   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
812   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
812   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
811   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
811   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
811   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
810   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
810   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
809   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
809   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
809   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
809   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
809   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
809   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
808   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
808   Informacja z otwarcia ofert
807   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
807   Ogłoszenie o zawarciu umowy
807   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
807   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
807   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
805   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
804   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
804   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
804   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
804   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
804   Dyrektorzy Gimnazjów
803   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
802   Dyrektorzy Gimnazjów
802   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
802   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
802   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
802   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
801   Dyrektorzy Przedszkoli
801   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
801   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
801   Organizacje Pozarządowe
800   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
800   Dyrektorzy Gimnazjów
800   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
800   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
799   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
799   Przetarg nieograniczony
799   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
798   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
797   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
796   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
796   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
795   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
795   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
794   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
794   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
793   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
793   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
793   Przetarg nieograniczony
792   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
792   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
790   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
790   Rok 2016
789   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
789   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
789   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
788   Udzielenie kredytu długoterminowego
788   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
788   2013
787   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
787   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
787   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
787   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
787   Przetarg nieograniczony
784   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
783   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
783   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
783   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
782   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
781   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
780   Dyrektorzy Przedszkoli
780   Sekretarz Gminy
780   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
779   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
778   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
778   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
778   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
777   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
777   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
776   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
775   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
775   Dyrektorzy Gimnazjów
775   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
774   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
774   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
774   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
773   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
772   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
770   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
770   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
769   Dyrektorzy Przedszkoli
769   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
768   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
767   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
767   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
767   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
766   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
765   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
763   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
763   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
763   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
761   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
760   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
759   Petycje wpływające w 2016 roku
759   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
757   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
756   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
755   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
755   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
755   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
755   Przetarg nieograniczony
753   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
753   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
753   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
753   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
752   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
752   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
751   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
750   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
750   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
749   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
749   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
749   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
748   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
748   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
747   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
747   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
747   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
746   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
746   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
746   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
746   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
745   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
744   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
744   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
744   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
743   Ogłoszenie o wyniku postępowania
743   Dyrektorzy Gimnazjów
743   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
743   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
743   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
742   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
742   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
741   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
741   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
741   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
740   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
740   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
740   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
740   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
740   Zastępca Wójta
740   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
739   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
738   Przetarg nieograniczony
738   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
738   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
737   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
737   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
736   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
736   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
736   Kadencja 2018-2023
734   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
733   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
733   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
733   Sekretarz Gminy
732   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
732   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
731   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
731   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
731   Wójt Gminy Olszewo-Borki
730   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
730   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
730   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
729   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
729   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
728   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
728   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
728   Informacja z otwarcia ofert
727   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
727   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
725   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
723   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
723   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
722   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
720   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
720   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
720   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
720   Rok 2018 początek kadencji
719   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
718   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
717   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
717   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
717   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
717   Dyrektorzy Przedszkoli
717   Rok 2019
716   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
716   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
716   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
716   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
714   Sekretarz Gminy
713   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
713   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
713   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
712   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
712   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
710   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
710   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
710   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
710   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
709   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
709   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
709   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
707   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
707   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
707   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
707   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
706   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
705   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
705   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
705   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
705   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
704   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
704   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
704   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
704   Uchwały podatkowe na 2017 rok
702   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
700   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
699   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
699   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
698   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
698   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
698   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
698   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
697   Dyrektorzy Gimnazjów
697   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
696   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
694   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
692   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
691   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
690   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
689   Dyrektorzy Przedszkoli
689   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
687   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
686   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
685   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
685   Informacja z otwarcia ofert
683   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
683   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
682   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
682   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
681   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
681   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
680   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
679   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
679   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
679   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
679   Wnioski wpływające w 2016 roku
678   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
677   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
677   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
675   Dyrektorzy Przedszkoli
674   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
673   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
673   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
672   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
672   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
671   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
669   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
668   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
666   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
666   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
666   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
665   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
665   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
665   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
665   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
664   Rok 2013
664   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
663   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
663   Informacja z otwarcia ofert
662   Przetarg nieograniczony
661   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
660   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
660   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
659   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
658   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
658   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
657   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
656   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
656   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
653   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
653   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
652   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
652   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
651   Ocena jakości wody
651   Dyrektorzy Gimnazjów
650   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
650   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
649   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
649   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
648  
648   Rok 2018
646   Petycje wpływające w 2017 roku
645   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
642   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
640   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
640   Dyrektorzy Gimnazjów
638   Urząd Gminy Olszewo-Borki
638   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
638   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
637   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
637   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
637   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
637   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
637   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
635   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
635   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
635   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
635   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
635   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
634   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
634   Tryb pozakonkursowy
633   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
631   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
630   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
629   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
629   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
629   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
628   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
627   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
627   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
626   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
624   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
624   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
624   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
623   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
623   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
623   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
622   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
622   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
622   Dyrektorzy Przedszkoli
620   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
617   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
617   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
617   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
615   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
615   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
615   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
614   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
613   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
613   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
612   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
611   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
611   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
609   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
609   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
608   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
607   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
606   Informacja z otwarcia ofert
606   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
605   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
605   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
604   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
604   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
603   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
603   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
602   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
602   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
602   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
602   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
600   Dyrektor Gimnazjum
600   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
599   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
598   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
597   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
596   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
595   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
595   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
595   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
594   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
593   Informacja z otwarcia ofert
590   Jednostki organizacyjne
590   Dzienny Dom Senior+
589   Plany Odnowy Miejscowości
588   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
586   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
586   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
586   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
586   Rok 2019
584   Dyrektorzy Przedszkoli
583   Uchwały podatkowe na 2019 rok
582   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
580   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
579   Referaty
578   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
578   Rok 2018
578   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
576   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
573   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
570   Dyrektorzy Gimnazjów
569   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
568   Dyrektorzy Przedszkoli
566   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
565   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
564   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
564   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
560   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
559   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
559   Informacja z otwarcia ofert
558   Dyrektorzy Gimnazjów
557   Informacja z otwarcia ofert
555   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
555   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
554   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
553   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
551   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
551   Dyrektorzy Przedszkoli
550   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
550   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
549   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
549   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
548   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
548   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
546   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
544   Informacja z otwarcia ofert
543   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
543   Informacja z otwarcia ofert
541   Petycje wpływające w 2019 roku
538   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
538   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
537   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
536   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
535   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
535   Informacja z otwarcia ofert
535   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
533   Dyrektorzy Przedszkoli
529   Informacje, Obwieszczenia
528   Projekt budżetu na 2008 rok
528   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
528   Referat Budżetu i Finansów
527   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
527   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
526   Uchwały podatkowe na 2018 rok
525   Rejestry zamówień publicznych
519   Dyrektorzy Gimnazjów
519   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
518   Referat Organizacyjny
518   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
516   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
515   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
514   Informacja z otwarcia ofert
508   Dyrektorzy Gimnazjów
508   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
507   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
506   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
505   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
503   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
502   Lista sołectw
501   Ogłoszenie o wyniku postepowania
496   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
496   Referat Oświaty i Sportu
495   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   Petycje wpływające w 2018 roku
495   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
494   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
493   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
490   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
488   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
483   Dyrektorzy Przedszkoli
482   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
477   Kadencja 2006-2010
475   Kadencja 1990-1994
470   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
469   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
468   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
466   Kadencja 1998-2002
465   Zastępca Wójta
462   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
461   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
460   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
459   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
455   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
453   Informacja z otwarcia ofert
453   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
452   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
451   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
450   Kadencja 2002-2006
446   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
444   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
444   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
443   Kadencja 1994-1998
443   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
441   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
439   Kadencja 2010-2014
436   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
436   Lokalny Program Rewitalizacji
435   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
434   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
433   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
432   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
428   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
427   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
427   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
423   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
419   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
409   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
401   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
398   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
398   Informacje, Obwieszczenia
397   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
394   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
393   Urząd Stanu Cywilnego
393   Kadencja 2014-2018
393   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
392   Urząd Gminy Olszewo-Borki
392   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
385   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
384   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
380   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
379   Konsultacje Społeczne
379   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
374   Rejestr działalności regulowanej
371   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
369   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
369   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
368   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.
367   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
356   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
355   Dzienny Dom Senior+
355   Szkoła Podstawowa w Grabówku
355   Szkoła Podstawowa w Przystani
354   Budżet 2020
351   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
349   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
345   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 grudnia 2019 r.
343   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
340   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r.
337   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2019 r.
329   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2019 r.
318   Kadencja 2018-2023
316   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2019 r.
314   Wnioski wpływające w 2019 roku
309   Raport za lata 2015 - 2018
307   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 r.
274   Komisje Rady Gminy
264   Kadencja 2014-2018
262   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
259   Informacje, Obwieszczenia
249   Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023
246   Plany polowań zbiorowych
245   Kadencja 2018-2023
220   Rok 2018

 Liczba   Kategoria
221474   Przetargi
91836   Inne zamówienia
34100   Oferty pracy
20921   Zarządzenia Wójta
20907   Zamówienia publiczne
19254   Zapytania ofertowe
16065   Uchwały Rady
9964   Ogłoszenia
8403   Zawiadomienia
7610   Budżet
7377   Rada Gminy
7058   Dane teleadresowe
6617   Podatki i opłaty
5677   Pracownicy Urzędu Gminy
5647   Lista sołectw
5551   Dokumenty Strategiczne
5448   Miejscowy Plan Zagospodarowania
5327   Statut Gminy
5273   Obwieszczenia
5115   Regulamin organizacyjny
5074   Wzory dokumentów do pobrania
4813   Referaty
4736   Pozostałe
4731   Skład osobowy Rady
4604   Załatwianie spraw
4510   Tryb działania Rady
4344   Oświadczenia majątkowe
4245   Rejestry, ewidencje i archiwa
4234   Informacje ogólne
4037   Komisje Rady
4037   Samodzielne stanowiska pracy
4014   Rok 2015
3981   Ławnicy
3847   Rok 2014
3603   Rok 2019
3529   Podstawa prawna działania
3505   Rada gminy
3465   Rewitalizacja
3459   Rok 2018
3439   Odpady komunalne
3413   WYBORY SAMORZĄDOWE
3321   Druki
3286   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3271   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
3257   Prawo miejscowe
3100   Materiały do pobrania
3098   Finanse
3037   Konta bankowe
3034   Rok 2016
3007   Ochrona Środowiska
2780   Rok 2017
2698   Sprawozdania
2597   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2590   Dokumenty
2272   Plan Zamówień Publicznych
2225   Praktyki studenckie
2010   Inwestycje w trakcie realizacji
1994   Sprawozdania
1792   Kontrole
1620   Inwestycje zrealizowane
1497   Oświata
1322   Petycje
1322   Informacja publiczna
1095   Wnioski o dotacje NGO
999   Interpelacje
683   Sprawozdania Finansowe
681   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
656   Rok 2018
552   Wybory
518   Raport o stanie Gminy
498   Raport o stanie Gminy
489   Zapytania
licznik odwiedzin: 1291448