logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9478   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5664   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4740   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4118   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3852   2015
3427   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3251   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3199   Wybory Samorządowe 2018
3125   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2945   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2685   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
2568   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2494   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2476   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2466   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2399   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2248   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2226   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2187   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2103   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2083   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2073   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2049   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2033   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1970   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1866   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1850   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1808   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1782   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1687   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1681   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1672   Druki do pobrania
1657   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1604   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1552   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1542   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1498   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1492   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1488   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1472   Regulamin Urzędu
1449   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1447   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1427   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1415   Statut Gminy
1394   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1379   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1372   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1347   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1340   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1337   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1330   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1303   Struktura stanowisk
1289   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1263   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1238   Konta bankowe
1235   Uchwała Plan
1216   Położenie gminy mapa
1214   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1209   Przetrag nieograniczony
1182   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1175   Uchwała - podatek od nieruchomości
1169   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1152   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1144   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1121   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1120   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1107   Komunikat - druki do pobrania
1096   Budżet na rok 2004
1090   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1085   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1083   Opłata administracyjna
1082   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1057   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1041   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1035   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1032   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1010   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
996   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
989   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
988   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
984   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
983   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
981   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
972   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
969   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
968   Przetarg nieograniczony
966   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
960   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
954   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
948   2018
938   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
937   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
933   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
929   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
927   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
925   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
924   Nieograniczony przetarg pisemny
920   Przetarg nieograniczony
919   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
919   Sekretarz Gminy
918   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
912   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
905   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
905   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
902   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
899   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
894   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
893   Sekretarz Gminy
886   Regulamin utrzymania czystości i porządku
885   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
884   Przetarg siec wodociągowa
881   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
877   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
876   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
870   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
869   Radca Prawny
862   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
856   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
850   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
848   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
844   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
839   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
838   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
838   Przetrag nieograniczony
835   Budżet gminy na rok 2006
833   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
833   Budżet 2010
829   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
828   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
828   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
827   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
826   Przetarg nieograniczony
823   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
821   Przetarg nieograniczony
820   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
820   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
817   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
813   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
812   Przetarg nieograniczony
810   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
807   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
805   Przetarg nieograniczony
802   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
802   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
801   Załatwianie spraw
800   Obwieszczenia
800   Rok 2014 początek kadencji
797   Rok 2007
797   Przetrag nieograniczony
796   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
796   Przetarg nieograniczony
795   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
794   Komunikat - druki do pobrania
794   Przetarg nieograniczony
793   Przetarg nieograniczony
793   2016
790   Przetarg nieograniczony
790   Przetarg nieograniczony
787   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
784   Budżet 2011
778   Przetarg nieograniczony
777   2017
773   Przetarg nieograniczony
773   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
772   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
770   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
769   Przetarg nieograniczony
769   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
768   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
765   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
763   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
760   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
755   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
754   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
753   Przetarg nieograniczony
750   Rok 2006
746   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
744   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
741   Przetarg nieograniczony
740   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
735   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
735   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
733   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
731   Rada Gminy Olszewo-Borki
728   Rok 2011
727   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
725   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
723   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
722   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
720   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
720   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
719   Uchwały podatkowe na 2013 rok
718   Rok 2018
716   Przetarg nieograniczony
715   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
714   obwieszczenie o kandydatach na radnych
714   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
713   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
711   Sekretarz Gminy
710   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
708   Budżet 2013
708   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
707   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
706   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
704   Przetarg nieograniczony
704   Dyrektorzy Przedszkoli
704   Budżet 2012
703   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
703   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
701   Przetarg nieograniczony
700   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
699   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
698   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
694   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
694   Przetarg nieograniczony
694   Przetarg nieograniczony
693   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
693   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
691   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
690   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
688   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
688   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
688   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
688   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
688   Przetarg nieograniczony
687   Przetarg nieograniczony
687   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
682   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
681   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
679   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
679   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
676   Budżet 2009
674   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
674   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
673   Dyrektorzy Gimnazjów
673   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
672   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
672   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
672   Rok 2014
670   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
670   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
669   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
669   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
665   Przetarg nieograniczony
663   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
663   Budżet 2008
663   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
662   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
662   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
661   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
660   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
659   GCI
659   Sekretarz Gminy
659   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
658   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
655   Przetarg nieograniczony
654   Rok 2010
653   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
653   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
653   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
652   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
652   Rok 2008
652   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
652   Rok 2011
651   Sekretarz Gminy
650   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
648   obwieszczenie o kandydatach na wójta
648   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
648   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
647   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
645   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
645   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
645   Rok 2010 początek kadencji
644   Przetrag nieograniczony
644   Przetarg nieograniczony
644   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
644   Przetarg nieograniczony
643   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
643   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
642   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
640   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
638   Rok 2017
637   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
637   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
633   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
633   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
632   Rok 2012
632   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
632   Informacje
629   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
629   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
628   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
626   Rok 2013
625   Przetarg nieograniczony
624   Przewodniczący Rady Gminy
624   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
624   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
621   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
619   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
619   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
619   Przetarg nieograniczony
618   Ogłoszenie o zawarciu umowy
618   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
618   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
617   Rok 2009
617   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
616   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
616   Przetarg nieograniczony
615   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
615   Przetarg nieograniczony
614   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
613   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
612   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
612   Sekretarz Gminy
612   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
611   Sekretarz Gminy
611   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
611   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
608   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
608   Przetarg nieograniczony
607   Budżet 2015
606   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
605   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
605   Przetarg nieograniczony
605   Przetarg nieograniczony
604   Sekretarz Gminy
604   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
603   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
602   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
602   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
602   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
599   Remonty bieżące dróg gminnych
599   Przetarg nieograniczony
598   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
596   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
595   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
594   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
594   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
594   Przetarg nieograniczony
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
593   Kontrole zarządcze
592   Konkurs wiedzy pożarniczej
592   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
592   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
591   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
591   Ogłoszenie o wyniku postępowania
591   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
591   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
591   Rok 2017
590   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
589   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
589   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
589   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
589   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
589   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
588   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
588   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
588   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
587   Przetarg nieograniczony
586   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
586   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
583   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
582   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
582   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
581   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
581   Przetarg nieograniczony
580   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
580   Przetarg nieograniczony
579   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
579   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
579   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
578   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
578   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
578   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
577   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
576   Dyrektor Biblioteki Gminnej
576   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
576   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
575   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
575   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
575   Budżet 2017
574   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
574   Ogłoszenie o wyniku postępowania
574   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
574   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
573   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
573   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
573   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
573   Budżet 2014
572   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
571   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
571   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
570   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
570   Uchwały podatkowe na 2012 rok
569   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
568   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
568   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   Przetarg nieograniczony
566   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
566   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
565   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
565   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
565   Rok 2015
564   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
563   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
563   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
562   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
562   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
562   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
561   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
561   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
561   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
561   2014
561   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
560   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
560   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
559   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
559   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
558   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
558   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Dyrektorzy Gimnazjów
557   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
556   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
556   Sekretarz Gminy
556   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
555   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
555   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
555   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
554   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
554   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
553   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
552   Rok 2015
552   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
551   Ogłoszenie o zawarciu umowy
551   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
551   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
550   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
550   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
550   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
549   Ogłoszenie o wyniku postępowania
548   Uchwały podatkowe na 2011 rok
548   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
548   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
547   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
547   Udzielenie kredytu długoterminowego
547   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
547   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
547   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
547   Sekretarz Gminy
547   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
546   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
546   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
545   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   Udzielenie kredytu długoterminowego
545   Przetarg nieograniczony
544   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
544   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
544   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
543   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
542   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
540   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
540   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
539   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
539   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
538   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
538   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
537   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
537   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
537   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
537   Dyrektorzy Przedszkoli
536   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
536   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
535   Dyrektorzy Przedszkoli
535   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
535   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
535   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
535   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
533   Udzielenie kredytu długoterminowego
533   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
533   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
532   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
532   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
532   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
530   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
530   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
528   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
527   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
527   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
527   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
526   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
526   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
525   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
523   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
523   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
523   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
522   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
522   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
522   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
522   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
522   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
521   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
521   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
521   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
521   Dyrektorzy Gimnazjów
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Uchwały podatkowe na 2016 rok
519   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
516   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
515   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
515   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
515   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
515   Ogłoszenie o wyniku postępowania
514   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
514   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
513   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
509   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
509   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
509   Budżet 2016
508   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
508   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
508   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
508   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
508   Rok 2016
507   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
507   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
506   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
505   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
503   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
503   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
503   Dyrektorzy Gimnazjów
502   Dyrektorzy Gimnazjów
502   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
502   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
499   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
499   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
496   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
496   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
496   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
495   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
494   Dyrektorzy Gimnazjów
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
494   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
493   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
492   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
491   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
490   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
487   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
487   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
486   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   Dyrektorzy Przedszkoli
485   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
485   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
484   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
484   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
484   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
483   Wymagania dla przedsiębiorców
482   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
482   Ogłoszenie zapytania ofertowego
480   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
479   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
479   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
479   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
479   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
477   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
477   Przetarg nieograniczony
476   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
476   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
476   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
474   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
473   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
473   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
472   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
472   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
472   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
472   Sekretarz Gminy
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
467   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
466   Organizacje Pozarządowe
466   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
465   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
464   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
464   Dyrektorzy Przedszkoli
464   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
463   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
462   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
461   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
459   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
457   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
457   Dyrektorzy Przedszkoli
457   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
456   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
456   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
456   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
454   Dyrektorzy Przedszkoli
454   Dyrektorzy Gimnazjów
453   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
453   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
450   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
450   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
450   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
449   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
449   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
447   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
447   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
445   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
444   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
443   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
443   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
443   Rok 2017
442   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
441   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
440   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
440   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
440   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
440   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
438   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
438   Budżet 2018
433   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
433   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
433   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
432   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
431   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
431   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
430   2013
429   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
428   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
427   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
427   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
427   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
427   Dyrektorzy Przedszkoli
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
425  
425   Sekretarz Gminy
424   Urząd Gminy Olszewo-Borki
424   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
423   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
422   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
418   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
418   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
417   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   Rok 2016
412   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
409   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
409   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
409   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
408   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
407   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
407   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
407   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
406   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
406   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
406   Informacja z otwarcia ofert
405   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
405   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
404   Informacja z otwarcia ofert
403   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
403   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
403   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
403   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
402   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
401   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
401   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
400   Dyrektor Gimnazjum
400   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
399   Przetarg nieograniczony
398   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
397   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
397   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
397   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
396   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
395   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
394   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
394   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
394   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
394   Przetarg nieograniczony
393   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
392   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
392   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
392   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
391   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
391   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
391   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
391   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
391   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
390   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
388   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
388   Rok 2019
386   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
385   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
385   Dyrektorzy Gimnazjów
384   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
384   Przetarg nieograniczony
383   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
382   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
380   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
379   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
379   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   Referaty
378   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
377   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
377   Uchwały podatkowe na 2017 rok
375   Dyrektorzy Gimnazjów
374   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
372   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
372   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
372   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
371   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
369   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
368   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
367   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
366   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
363   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
363   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
361   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
361   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
360   Projekt budżetu na 2008 rok
360   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
359   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
358   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
355   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
355   2019
354   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
353   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
353   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
353   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
352   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
352   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
351   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
351   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
351   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
351   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
350   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
350   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
348   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
346   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
346   Dyrektorzy Przedszkoli
344   Dyrektorzy Przedszkoli
341   Rok 2013
341   Wnioski wpływające w 2016 roku
338   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
337   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
337   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
337   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
336   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
335   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
333   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
333   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
330   Informacja z otwarcia ofert
329   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
324   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
323   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
323   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
323   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
322   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
322   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
320   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
317   Petycje wpływające w 2016 roku
317   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
316   Tryb pozakonkursowy
315   Ogłoszenie o wyniku postepowania
313   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
313   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
309   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
308   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
307   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
305   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
305   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
305   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
304   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
304   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
303   Dyrektorzy Gimnazjów
303   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
302   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
302   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
302   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
301   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
299   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
298   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
297   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
297   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
296   Ocena jakości wody
295   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
295   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
293   Informacja z otwarcia ofert
291   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
289   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
288   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
287   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
285   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
282   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
281   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
280   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
280   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
277   Rok 2018
275   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
275   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
274   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
274   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
273   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
270   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
270   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
269   Przetarg nieograniczony
264   Informacja z otwarcia ofert
264   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
264   Rok 2018 początek kadencji
263   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
263   Rok 2019
262   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
262   Informacja z otwarcia ofert
259   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
258   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
258   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
257   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
257   Budżet 2019
256   Rok 2018
255   Rejestry zamówień publicznych
254   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
254   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
253   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
252   Dyrektorzy Przedszkoli
252   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
252   Kadencja 2018-2023
249   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
248   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
243   Zastępca Wójta
237   Informacja z otwarcia ofert
236   Jednostki organizacyjne
236   Informacja z otwarcia ofert
235   Informacja z otwarcia ofert
234   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
233   Plany Odnowy Miejscowości
232   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
232   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
231   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
230   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
230   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
228   Dyrektorzy Gimnazjów
227   Petycje wpływające w 2017 roku
227   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
225   Dyrektorzy Przedszkoli
224   Dyrektorzy Gimnazjów
221   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
221   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
220   Dyrektorzy Przedszkoli
219   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
218   Referat Budżetu i Finansów
216   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
216   Uchwały podatkowe na 2018 rok
214   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
214   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
213   Informacje, Obwieszczenia
210   Kadencja 1990-1994
210   Informacja z otwarcia ofert
208   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
207   Referat Organizacyjny
202   Referat Oświaty i Sportu
202   Sekretarz Gminy
201   Informacja z otwarcia ofert
199   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
198   Kadencja 2006-2010
198   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
198   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
196   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
195   Informacja z otwarcia ofert
194   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
193   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
191   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
190   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
187   Uchwały podatkowe na 2019 rok
186   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
184   Urząd Stanu Cywilnego
184   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
184   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
183   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
182   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
182   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
181   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
179   Kadencja 2002-2006
177   Kadencja 1998-2002
173   Kadencja 2010-2014
172   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
170   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
169   Informacja z otwarcia ofert
169   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
169   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
167   Kadencja 1994-1998
164   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
163   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
162   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
159   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
158   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
154   Dzienny Dom Senior+
152   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
149   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
149   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
145   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
145   Lokalny Program Rewitalizacji
132   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
130   Dyrektorzy Przedszkoli
129   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
128   Petycje wpływające w 2018 roku
126   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
125   Zastępca Wójta
121   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
121   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
120   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
119   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
117   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
115   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
110   Kadencja 2014-2018
110   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
109   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
108   Dyrektorzy Gimnazjów
107   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
97   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
97   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
96   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
94   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
93   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
92   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
92   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
89   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
88   Wójt Gminy Olszewo-Borki
85   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
84   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
80   Urząd Gminy Olszewo-Borki
74   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
73   Petycje wpływające w 2019 roku
71   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
67   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
59   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
58   Lista sołectw
57   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
48   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
48   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
48   Rok 2019
44   Konsultacje Społeczne
44   Rejestr działalności regulowanej
40   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
40   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
33   Informacje, Obwieszczenia
31   Dzienny Dom Senior+
31   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
31   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
30   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
29   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
29   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
28   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
28   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
27   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
27   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
27   Rok 2018
26   Szkoła Podstawowa w Przystani
25   Szkoła Podstawowa w Grabówku
22   Kadencja 2018-2023
10   Kadencja 2014-2018
4   Komisje Rady Gminy
3   Informacje, Obwieszczenia
2   Kadencja 2018-2023

 Liczba   Kategoria
201165   Przetargi
82162   Inne zamówienia
28970   Oferty pracy
20246   Zamówienia publiczne
18978   Zarządzenia Wójta
14668   Uchwały Rady
11247   Zapytania ofertowe
7829   Ogłoszenia
6516   Budżet
6331   Rada Gminy
6274   Zawiadomienia
6196   Dane teleadresowe
5613   Podatki i opłaty
4943   Lista sołectw
4877   Dokumenty Strategiczne
4794   Pracownicy Urzędu Gminy
4694   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4665   Statut Gminy
4572   Obwieszczenia
4476   Regulamin organizacyjny
4340   Wzory dokumentów do pobrania
4157   Skład osobowy Rady
4132   Referaty
4024   Pozostałe
3943   Załatwianie spraw
3885   Tryb działania Rady
3645   Rejestry, ewidencje i archiwa
3594   Informacje ogólne
3422   Komisje Rady
3417   Ławnicy
3415   Rok 2015
3411   Samodzielne stanowiska pracy
3246   Rok 2014
3022   Rada gminy
2989   Podstawa prawna działania
2975   Oświadczenia majątkowe
2883   WYBORY SAMORZĄDOWE
2820   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2776   Prawo miejscowe
2738   Druki
2690   Odpady komunalne
2686   Rok 2018
2660   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2611   Finanse
2507   Rok 2016
2507   Materiały do pobrania
2460   Konta bankowe
2392   Ochrona Środowiska
2151   Rok 2017
2108   Sprawozdania
2066   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1978   Dokumenty
1816   Rewitalizacja
1786   Inwestycje w trakcie realizacji
1623   Praktyki studenckie
1436   Rok 2019
1431   Plan Zamówień Publicznych
1392   Inwestycje zrealizowane
1319   Sprawozdania
1296   Kontrole
840   Oświata
712   Informacja publiczna
704   Petycje
591   Wnioski o dotacje NGO
363   Interpelacje
74   Wybory
74   Sprawozdania Finansowe
71   Rok 2018
60   Raport o stanie Gminy
11   Zapytania
8   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
licznik odwiedzin: 917526