logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
8989   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4494   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4378   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3665   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3006   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
2968   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2965   Miejscowy Plan Zagospodarowania
2893   2015
2834   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2575   Dokumenty do pobrania
2355   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2353   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2304   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2274   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2081   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2030   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
1945   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1945   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
1897   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1897   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1852   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1731   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1694   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1663   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1629   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1592   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1565   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1556   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1532   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1451   Druki do pobrania
1436   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1361   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1354   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1351   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1348   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1319   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1299   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1289   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1268   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1243   Regulamin Urzędu
1229   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1219   Statut Gminy
1205   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1179   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1169   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1161   Przetrag nieograniczony
1157   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1145   Uchwała Plan
1142   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1132   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1131   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1127   Położenie gminy mapa
1116   Struktura stanowisk
1096   Konta bankowe
1089   Uchwała - podatek od nieruchomości
1089   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1079   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1066   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1062   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1027   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1017   Budżet na rok 2004
1003   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1003   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
977   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
968   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
968   Opłata administracyjna
966   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
949   Komunikat - druki do pobrania
949   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
930   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
930   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
926   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
922   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
916   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
902   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
900   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
899   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
893   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
893   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
891   Przetarg nieograniczony
890   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
887   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
885   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
880   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
878   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
866   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
856   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
854   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
850   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
849   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
847   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
846   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
840   Przetarg nieograniczony
830   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
829   Nieograniczony przetarg pisemny
825   Sekretarz Gminy
822   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
820   Przetarg siec wodociągowa
816   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
815   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
811   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
799   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
798   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
794   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
793   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
793   Regulamin utrzymania czystości i porządku
789   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
789   Sekretarz Gminy
779   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
773   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
772   Przetrag nieograniczony
772   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
768   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
763   Budżet gminy na rok 2006
762   Przetarg nieograniczony
758   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
758   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
757   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
752   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
750   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
749   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
749   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
742   Przetarg nieograniczony
742   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
738   Rok 2007
735   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
733   Radca Prawny
731   Komunikat - druki do pobrania
729   Przetarg nieograniczony
727   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
725   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
723   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
722   Przetarg nieograniczony
722   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
720   Przetarg nieograniczony
720   Przetarg nieograniczony
719   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
718   Przetarg nieograniczony
717   Przetarg nieograniczony
716   Przetrag nieograniczony
716   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
712   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
705   Budżet 2011
703   Załatwianie spraw
699   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
698   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
696   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
693   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
691   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
690   Przetarg nieograniczony
690   Przetarg nieograniczony
689   Przetarg nieograniczony
689   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
688   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
686   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
686   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
684   Przetarg nieograniczony
682   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
679   Rada Gminy Olszewo-Borki
677   obwieszczenie o kandydatach na radnych
674   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
674   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
669   Przetarg nieograniczony
668   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
663   Budżet 2010
662   Przetarg nieograniczony
659   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
658   Rok 2006
652   2016
652   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
651   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
648   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
645   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
645   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
642   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
640   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
639   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
638   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
637   Przetarg nieograniczony
637   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
635   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
634   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
634   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
633   Rok 2011
633   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
633   Przetarg nieograniczony
632   Dyrektorzy Przedszkoli
631   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
630   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
628   Budżet 2012
628   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
627   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
627   Budżet 2013
627   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
627   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
626   Przetarg nieograniczony
622   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
621   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
620   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
620   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
618   Przetarg nieograniczony
616   Przetarg nieograniczony
616   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
612   Przetarg nieograniczony
612   Uchwały podatkowe na 2013 rok
612   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
611   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
611   2017
611   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
610   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
608   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
607   Rok 2014 początek kadencji
607   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
605   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
604   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
602   Sekretarz Gminy
601   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
599   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
598   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
595   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
595   Dyrektorzy Gimnazjów
594   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
593   Sekretarz Gminy
592   Przetarg nieograniczony
591   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
591   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
590   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
590   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
589   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
589   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
587   Przetarg nieograniczony
587   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
586   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
586   Sekretarz Gminy
585   obwieszczenie o kandydatach na wójta
585   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
585   GCI
584   Przetarg nieograniczony
583   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
582   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
582   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
582   Przetarg nieograniczony
582   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
579   Budżet 2009
579   Rok 2014
578   Przetrag nieograniczony
578   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
576   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
576   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
573   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
573   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
573   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
573   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
572   Rok 2010
571   Budżet 2008
570   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
569   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
569   Rok 2008
565   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
565   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
564   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
564   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
564   Rok 2010 początek kadencji
564   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
562   Przetarg nieograniczony
560   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
559   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
558   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
554   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
553   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
551   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
550   Przewodniczący Rady Gminy
548   Rok 2011
548   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
548   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
548   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
548   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
547   Rok 2013
546   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
546   Rok 2012
545   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
543   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
543   Remonty bieżące dróg gminnych
541   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
541   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   Przetarg nieograniczony
539   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
539   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
538   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
538   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
538   Obwieszczenia
538   Przetarg nieograniczony
537   Sekretarz Gminy
536   Przetarg nieograniczony
536   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
535   Sekretarz Gminy
535   Przetarg nieograniczony
535   Ogłoszenie o zawarciu umowy
534   Przetarg nieograniczony
534   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
534   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
534   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
534   Przetarg nieograniczony
533   Rok 2009
532   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Przetarg nieograniczony
530   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
529   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
529   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   Przetarg nieograniczony
529   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
528   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
528   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
527   Sekretarz Gminy
527   Budżet 2015
527   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
527   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
526   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
526   Ogłoszenie o wyniku postępowania
524   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
524   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
524   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
523   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
521   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
521   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
521   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
517   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
516   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
516   Przetarg nieograniczony
515   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
515   Przetarg nieograniczony
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
512   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
512   Konkurs wiedzy pożarniczej
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Przetarg nieograniczony
511   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
511   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
510   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
510   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
508   Dyrektor Biblioteki Gminnej
507   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
503   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
502   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
502   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
502   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
501   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
499   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
499   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
498   Przetarg nieograniczony
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
497   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
496   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
496   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
496   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
495   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
494   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
494   Ogłoszenie o wyniku postępowania
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
492   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
492   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
491   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
491   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
489   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
489   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
488   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
488   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
488   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
488   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
487   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
484   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
483   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
483   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
483   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
482   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
481   Udzielenie kredytu długoterminowego
481   Ogłoszenie o zawarciu umowy
480   Rok 2017
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Ogłoszenie o wyniku postępowania
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   2014
478   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
478   Udzielenie kredytu długoterminowego
478   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
477   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
477   Sekretarz Gminy
477   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
477   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
477   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
477   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
476   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
476   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
476   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
476   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
475   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
475   Kontrole zarządcze
475   Rok 2015
474   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
474   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
474   Przetarg nieograniczony
474   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
472   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
471   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
470   Uchwały podatkowe na 2012 rok
470   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
469   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
469   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
468   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
467   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
467   Dyrektorzy Przedszkoli
467   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
467   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
466   Rok 2017
466   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
466   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
466   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
465   Dyrektorzy Przedszkoli
465   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
464   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
464   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
463   Udzielenie kredytu długoterminowego
463   Dyrektorzy Gimnazjów
463   Budżet 2014
463   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
463   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
463   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
463   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
462   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
462   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
462   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
462   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
462   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
461   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
461   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
460   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
460   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
460   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
459   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
459   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
459   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
458   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
458   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
458   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
457   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
457   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
456   Dyrektorzy Gimnazjów
456   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
455   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
455   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
454   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
454   Ogłoszenie o wyniku postępowania
454   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
454   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
453   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
453   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
453   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
452   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
452   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
452   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
452   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
447   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
446   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
445   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
444   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
444   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
444   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
443   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
441   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
440   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
440   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
440   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
439   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
439   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
439   Uchwały podatkowe na 2011 rok
438   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
438   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
434   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
431   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
431   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
430   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
430   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
428   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
428   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
428   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
428   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
427   Dyrektorzy Gimnazjów
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
425   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
425   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
425   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
424   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
424   Rok 2015
424   Dyrektorzy Gimnazjów
423   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
423   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
422   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
422   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
422   Informacje
421   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
420   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
420   Dyrektorzy Gimnazjów
419   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
417   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
417   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
416   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
415   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
415   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
414   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Przetarg nieograniczony
412   Dyrektorzy Przedszkoli
410   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
410   Budżet 2016
409   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
408   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
407   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
406   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
404   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
404   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
404   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
404   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
403   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
402   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
401   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
400   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
400   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
400   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
399   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
398   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
398   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
397   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
397   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
397   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
395   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
394   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
393   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
393   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
393   Dyrektorzy Przedszkoli
392   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
392   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
391   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
391   Dyrektorzy Gimnazjów
391   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
390   Dyrektorzy Przedszkoli
389   Wymagania dla przedsiębiorców
388   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
387   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
387   Dyrektorzy Przedszkoli
385   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
384   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
384   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
383   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
383   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
383   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
382   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
380   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
380   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
380   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
378   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
377   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
372   Sekretarz Gminy
372   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
372   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
372   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
372   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
371   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
370   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
370   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
369   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
368   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
367   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
367   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
366   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
366   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
365   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
365   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
364   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
364   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
364   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
364   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
363   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
363   Urząd Gminy Olszewo-Borki
363   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
363   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
363   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
362   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
362   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
361   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
361   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
360  
357   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
357   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
357   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
357   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
357   Komisje Rady Gminy
356   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
356   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
355   2013
355   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
354   Uchwały podatkowe na 2016 rok
353   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
353   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
352   Dyrektorzy Przedszkoli
351   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
350   Lista sołectw
350   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
349   Dyrektor Gimnazjum
349   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
349   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
341   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
341   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
340   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
338   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
337   Organizacje Pozarządowe
336   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
335   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
334   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
334   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
334   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
334   Rok 2016
332   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
329   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
329   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
327   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
327   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
326   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
326   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
325   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
325   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
324   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
323   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
323   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
322   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
322   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
322   Referaty
321   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
320   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
320   Rok 2016
319   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
319   Dyrektorzy Gimnazjów
316   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
315   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
311   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
311   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
310   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
309   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
308   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
306   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
304   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
304   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
302   Budżet 2017
301   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
301   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
298   Projekt budżetu na 2008 rok
296   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
296   Dyrektorzy Przedszkoli
294   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
292   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
292   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
290   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
290   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
290   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
290   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
290   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
289   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
288   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
287   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
285   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
285   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
283   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
282   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
282   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
282   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
282   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
280   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
279   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
278   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
277   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
276   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
276   Dyrektorzy Przedszkoli
275   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
275   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
274   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
271   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
270   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
269   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
269   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
269   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
267   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
266   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
265   Ogłoszenie zapytania ofertowego
264   Rok 2013
263   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
262   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
261   Dyrektorzy Gimnazjów
260   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
260   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
258   2018
255   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
254   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
254   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
253   Ogłoszenie o wyniku postepowania
253   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
250   Informacja z otwarcia ofert
246   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
246   Informacja z otwarcia ofert
243   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
242   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
239   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
239   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
239   Dyrektorzy Gimnazjów
238   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
237   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
233   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
232   Uchwały podatkowe na 2017 rok
232   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
231   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
231   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
229   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
229   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
227   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
221   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
221   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
221   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
221   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
216   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
214   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
214   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
213   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
211   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
210   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
210   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
209   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
208   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
207   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
207   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
203   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
202   Petycje wpływające w 2016 roku
201   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
200   Wnioski wpływające w 2016 roku
199   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
198   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
196   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
188   Ocena jakości wody
187   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
183   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
183   Rok 2017
181   Rok 2018
180   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
177   Dyrektorzy Przedszkoli
173   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
172   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
172   Sekretarz Gminy
171   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
171   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
167   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
162   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
161   Informacja z otwarcia ofert
161   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
159   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
156   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
155   Tryb pozakonkursowy
154   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
150   Informacja z otwarcia ofert
150   Informacja z otwarcia ofert
148   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
146   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
144   Informacja z otwarcia ofert
143   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
142   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
140   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
140   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
137   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
135   Rejestry zamówień publicznych
135   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
132   Informacja z otwarcia ofert
131   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
130   Urząd Stanu Cywilnego
128   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
127   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
127   Dyrektorzy Przedszkoli
124   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
123   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
121   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
116   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
115   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
114   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
113   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
112   Petycje wpływające w 2017 roku
110   Dyrektorzy Gimnazjów
110   Plany Odnowy Miejscowości
110   Informacja z otwarcia ofert
109   Informacja z otwarcia ofert
109   Informacja z otwarcia ofert
108   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
107   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
104   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
104   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
103   Budżet 2018
103   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
103   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
103   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
103   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
102   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
100   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
100   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
98   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
97   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
89   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
88   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
86   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
86   Informacja z otwarcia ofert
86   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
84   Informacja z otwarcia ofert
84   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
79   Jednostki organizacyjne
78   Kadencja 1990-1994
78   Informacja z otwarcia ofert
77   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
75   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
75   Kadencja 1998-2002
73   Kadencja 2002-2006
73   Kadencja 1994-1998
73   Kadencja 2006-2010
71   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
69   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
68   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
67   Kadencja 2010-2014
66   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
64   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
63   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
62   Rok 2018
60   Uchwały podatkowe na 2018 rok
58   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
50   Referat Budżetu i Finansów
50   Referat Oświaty i Sportu
48   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
46   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
43   Referat Organizacyjny
42   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
40   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
38   Urząd Gminy Olszewo-Borki
37   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
37   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
37   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
23   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
23   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
14   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok

 Liczba   Kategoria
181999   Przetargi
73861   Inne zamówienia
22255   Oferty pracy
19835   Zamówienia publiczne
14308   Zarządzenia Wójta
12742   Uchwały Rady
6414   Ogłoszenia
5749   Dane teleadresowe
5712   Budżet
5138   Rada Gminy
4980   Podatki i opłaty
4515   Dokumenty Strategiczne
4401   Lista sołectw
4399   Zawiadomienia
4181   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4171   Statut Gminy
4088   Regulamin organizacyjny
4052   Pracownicy Urzędu Gminy
3818   Wzory dokumentów do pobrania
3727   Skład osobowy Rady
3638   Załatwianie spraw
3632   Referaty
3552   Tryb działania Rady
3523   Zapytania ofertowe
3456   Pozostałe
3378   Rejestry, ewidencje i archiwa
3286   Obwieszczenia
3254   Informacje ogólne
3154   Rok 2015
3086   Komisje Rady
3053   Ławnicy
2996   Samodzielne stanowiska pracy
2954   Rok 2014
2890   Rok 2010
2863   Rok 2007
2779   Rada gminy
2773   Rok 2012
2749   Rok 2011
2743   Rok 2008
2623   Podstawa prawna działania
2592   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2570   Prawo miejscowe
2525   Rok 2009
2482   WYBORY SAMORZĄDOWE
2410   Finanse
2361   Druki
2326   Odpady komunalne
2302   Rok 2013
2261   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2201   Oświadczenia majątkowe
2178   Konta bankowe
2163   Rok 2016
2161   Materiały do pobrania
2091   Ochrona Środowiska
2083   Rok 2006
1847   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1751   Sprawozdania
1720   Inwestycje w trakcie realizacji
1335   Inwestycje zrealizowane
1265   Rok 2017
1226   Praktyki studenckie
1101   Dokumenty
1010   Kontrole
919   Sprawozdania
749   Plan Zamówień Publicznych
676   Rewitalizacja
408   Petycje
369   Informacja publiczna
329   Oświata
310   Wnioski o dotacje NGO
licznik odwiedzin: 775116