logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9074   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5274   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4586   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3949   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3546   2015
3251   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3118   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3066   Wybory Samorządowe 2018
3051   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2899   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2686   Dokumenty do pobrania
2419   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2413   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2380   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2370   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2335   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2147   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2133   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2109   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2067   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2019   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2001   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1938   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1887   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1861   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1796   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1782   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1729   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1692   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1633   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1617   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1570   Druki do pobrania
1535   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1474   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1439   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1433   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1425   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1413   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1399   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1377   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1366   Regulamin Urzędu
1324   Statut Gminy
1317   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1316   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1301   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1274   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1273   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1254   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1254   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1222   Struktura stanowisk
1215   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1204   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1190   Uchwała Plan
1188   Przetrag nieograniczony
1176   Konta bankowe
1166   Położenie gminy mapa
1166   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1141   Uchwała - podatek od nieruchomości
1133   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1132   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1109   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1080   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1059   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1055   Budżet na rok 2004
1048   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1038   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1037   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1036   Komunikat - druki do pobrania
1034   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1013   Opłata administracyjna
999   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
996   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
994   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
992   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
989   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
969   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
950   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
950   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
945   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
940   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
938   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
937   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
934   Przetarg nieograniczony
930   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
930   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
924   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
921   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
909   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
906   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
897   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
893   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
890   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
887   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
884   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
884   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
884   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
881   Przetarg nieograniczony
878   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
874   Nieograniczony przetarg pisemny
873   2018
873   Sekretarz Gminy
871   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
861   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
858   Przetarg siec wodociągowa
846   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
845   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
843   Sekretarz Gminy
843   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
842   Regulamin utrzymania czystości i porządku
837   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
835   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
833   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
828   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
817   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
809   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
805   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
800   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
800   Przetrag nieograniczony
797   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
797   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
796   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
795   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
795   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
795   Budżet gminy na rok 2006
793   Przetarg nieograniczony
792   Radca Prawny
789   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
782   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
780   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
778   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
774   Rok 2007
774   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
774   Przetarg nieograniczony
772   Przetarg nieograniczony
770   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
766   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
765   Przetarg nieograniczony
760   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
760   Komunikat - druki do pobrania
759   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
758   Przetarg nieograniczony
758   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
757   Budżet 2010
754   Załatwianie spraw
753   Przetarg nieograniczony
752   Przetarg nieograniczony
751   Przetarg nieograniczony
750   Przetrag nieograniczony
748   Przetarg nieograniczony
746   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
743   Budżet 2011
743   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
738   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
732   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
730   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
728   Przetarg nieograniczony
727   Przetarg nieograniczony
727   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
726   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
726   Przetarg nieograniczony
723   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
722   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
719   Rok 2006
719   Rok 2014 początek kadencji
716   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
716   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
712   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
708   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
708   Rada Gminy Olszewo-Borki
707   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
706   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
706   Przetarg nieograniczony
705   obwieszczenie o kandydatach na radnych
704   2016
699   Przetarg nieograniczony
699   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
698   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
694   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
693   2017
689   Obwieszczenia
688   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
684   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
682   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
679   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
677   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
675   Rok 2011
675   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
674   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
672   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
671   Dyrektorzy Przedszkoli
671   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
671   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
670   Budżet 2012
670   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
669   Przetarg nieograniczony
668   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
668   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
668   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
667   Przetarg nieograniczony
667   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
666   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
664   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
663   Budżet 2013
662   Przetarg nieograniczony
662   Sekretarz Gminy
662   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
661   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
661   Przetarg nieograniczony
657   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
656   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
656   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
655   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
655   Uchwały podatkowe na 2013 rok
655   Przetarg nieograniczony
654   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
651   Rok 2018
650   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
648   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
647   Przetarg nieograniczony
645   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
645   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
644   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
643   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
641   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
641   Przetarg nieograniczony
640   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
640   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
639   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
639   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
637   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
634   Dyrektorzy Gimnazjów
634   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
632   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
632   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
629   GCI
629   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
629   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
628   Sekretarz Gminy
626   obwieszczenie o kandydatach na wójta
626   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
625   Sekretarz Gminy
624   Przetarg nieograniczony
623   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
623   Budżet 2009
623   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
623   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
622   Przetarg nieograniczony
622   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
622   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
621   Rok 2014
621   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
619   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
619   Rok 2010
619   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
617   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
616   Przetrag nieograniczony
616   Rok 2011
616   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
616   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
612   Rok 2008
611   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
611   Rok 2010 początek kadencji
610   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
610   Przetarg nieograniczony
608   Rok 2012
608   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
608   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
607   Budżet 2008
605   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
602   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
601   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
601   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
601   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
600   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
600   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
600   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
597   Przetarg nieograniczony
597   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
597   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
596   Rok 2013
594   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
592   Przewodniczący Rady Gminy
592   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
590   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
590   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
590   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
589   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
588   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
585   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
584   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
583   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
583   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
581   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
579   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
578   Rok 2009
577   Remonty bieżące dróg gminnych
577   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
577   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
576   Przetarg nieograniczony
576   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
576   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
574   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
574   Sekretarz Gminy
573   Przetarg nieograniczony
572   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
572   Przetarg nieograniczony
572   Sekretarz Gminy
572   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
571   Przetarg nieograniczony
570   Rok 2017
570   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
570   Przetarg nieograniczony
569   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
568   Sekretarz Gminy
568   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   Ogłoszenie o zawarciu umowy
567   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
566   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
566   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
565   Przetarg nieograniczony
565   Przetarg nieograniczony
565   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
565   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
565   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
564   Przetarg nieograniczony
563   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
563   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
563   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
563   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
563   Budżet 2015
562   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
562   Ogłoszenie o wyniku postępowania
562   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
561   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
561   Informacje
559   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
558   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
556   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
555   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
555   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
554   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
554   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
552   Konkurs wiedzy pożarniczej
552   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
552   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
550   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
550   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
550   Przetarg nieograniczony
550   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
550   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
550   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
549   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
549   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
548   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
548   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
547   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
547   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
546   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
546   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
545   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
545   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
545   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
545   Przetarg nieograniczony
544   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
544   Przetarg nieograniczony
543   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
543   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
543   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
542   Kontrole zarządcze
542   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
541   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
540   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
537   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
537   Dyrektor Biblioteki Gminnej
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   Rok 2017
535   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
535   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
534   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
534   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
534   Przetarg nieograniczony
534   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
533   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
530   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
530   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
529   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
528   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
527   Ogłoszenie o wyniku postępowania
526   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
525   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
524   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
524   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
524   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
523   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
523   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
523   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
523   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
522   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
522   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
522   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
521   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
521   Sekretarz Gminy
521   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
521   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
521   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Dyrektorzy Gimnazjów
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Lista sołectw
519   Ogłoszenie o wyniku postępowania
518   Ogłoszenie o zawarciu umowy
518   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   2014
517   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
517   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
517   Budżet 2014
516   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
516   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
515   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
515   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
515   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
514   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
514   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
514   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
513   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
513   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
513   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
513   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
512   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
512   Udzielenie kredytu długoterminowego
511   Przetarg nieograniczony
511   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Udzielenie kredytu długoterminowego
510   Rok 2015
509   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
508   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
508   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
507   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
507   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
506   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
506   Uchwały podatkowe na 2012 rok
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
504   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
504   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
503   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
503   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
502   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
501   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
501   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
501   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
500   Udzielenie kredytu długoterminowego
500   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
499   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
499   Dyrektorzy Przedszkoli
498   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
498   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
498   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
498   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
498   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
498   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
497   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
497   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
496   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
495   Dyrektorzy Przedszkoli
495   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
495   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
495   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
494   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
493   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
492   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
491   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
491   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
491   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
491   Rok 2015
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
488   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
488   Dyrektorzy Gimnazjów
487   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
486   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
485   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
485   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
484   Ogłoszenie o wyniku postępowania
484   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
483   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
483   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
482   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
482   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
481   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
481   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
481   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
481   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
480   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
479   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
478   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
477   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
477   Przetarg nieograniczony
477   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
477   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
476   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
476   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
476   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
475   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
475   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
475   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
474   Uchwały podatkowe na 2011 rok
473   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
471   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
469   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
469   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
468   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
467   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
466   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
466   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
465   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
465   Dyrektorzy Gimnazjów
465   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
464   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
462   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
461   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
461   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
461   Dyrektorzy Gimnazjów
461   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
461   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
460   Budżet 2016
460   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
460   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
459   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
459   Dyrektorzy Gimnazjów
458   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
458   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
455   Budżet 2017
453   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
453   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
453   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
453   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
450   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
450   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
449   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
447   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Przetarg nieograniczony
445   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
445   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
444   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
444   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
442   Wymagania dla przedsiębiorców
442   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
441   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
441   Dyrektorzy Przedszkoli
441   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
441   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
440   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
438   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
437   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
436   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
435   Sekretarz Gminy
435   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
434   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
433   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
432   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
431   Dyrektorzy Przedszkoli
431   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
429   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
428   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
428   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
428   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
427   Dyrektorzy Gimnazjów
427   Rok 2016
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   Uchwały podatkowe na 2016 rok
426   Dyrektorzy Przedszkoli
424   Dyrektorzy Przedszkoli
424   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
424   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
423   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
421   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
418   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
417   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
417   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
415   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
415   Organizacje Pozarządowe
415   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
414   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
413   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
412   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
411   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
411   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
410   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
410   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
408   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
407   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
407   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
407   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
406   Sekretarz Gminy
406   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
406   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
405   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
405   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
404   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
403   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
402   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
401   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
401   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
401   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
401   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
399  
398   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
398   Urząd Gminy Olszewo-Borki
397   Ogłoszenie zapytania ofertowego
397   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
397   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
395   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
395   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
395   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
394   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
394   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
394   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
394   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
393   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
392   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
391   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
390   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
390   Dyrektorzy Przedszkoli
389   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
389   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
388   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
388   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
387   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
386   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
383   2013
381   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
380   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
380   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
376   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
375   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
374   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
373   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
372   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
371   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
371   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
371   Dyrektor Gimnazjum
369   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
368   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
367   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
366   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
366   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
365   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
365   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
365   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
364   Rok 2016
364   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
364   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
363   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
363   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
360   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
360   Sekretarz Gminy
359   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
358   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
358   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
357   Dyrektorzy Gimnazjów
356   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
356   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
356   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
356   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
355   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
355   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
354   Referaty
353   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
353   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
352   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
352   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
351   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
350   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
349   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
348   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
347   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
346   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
346   Rok 2017
345   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
344   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
342   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
341   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
341   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
341   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
337   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
337   Informacja z otwarcia ofert
337   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
336   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
335   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
333   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
332   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
331   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
331   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
331   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
330   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
326   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
326   Projekt budżetu na 2008 rok
325   Informacja z otwarcia ofert
325   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
325   Dyrektorzy Gimnazjów
325   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
324   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
323   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
323   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
323   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
322   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
322   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
321   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
320   Dyrektorzy Przedszkoli
318   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
318   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
316   Dyrektorzy Przedszkoli
316   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
315   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
312   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
311   Uchwały podatkowe na 2017 rok
308   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
308   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
308   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
308   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
308   Przetarg nieograniczony
307   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
307   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
306   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
306   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
305   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
305   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
304   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
304   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
302   Budżet 2018
299   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
298   Rok 2013
298   Przetarg nieograniczony
298   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
297   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
296   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
293   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
290   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
289   Ogłoszenie o wyniku postepowania
288   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
285   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
284   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
283   Przetarg nieograniczony
283   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
281   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
280   Wnioski wpływające w 2016 roku
278   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
276   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
275   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
275   Dyrektorzy Gimnazjów
271   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
270   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
270   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
268   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
268   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
267   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
265   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
264   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
263   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
262   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
259   Petycje wpływające w 2016 roku
255   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
250   Tryb pozakonkursowy
250   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
249   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
248   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
248   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
247   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
247   Ocena jakości wody
244   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
243   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
240   Informacja z otwarcia ofert
239   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
234   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
234   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
233   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
230   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
230   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
226   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
226   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
225   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
225   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
224   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
222   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
221   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
221   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
221   Dyrektorzy Przedszkoli
218   Informacja z otwarcia ofert
217   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
217   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
215   Informacja z otwarcia ofert
213   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
212   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
211   Informacja z otwarcia ofert
210   Rok 2018
208   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
207   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
207   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
207   Rejestry zamówień publicznych
204   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
203   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
202   Dyrektorzy Przedszkoli
197   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
197   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
197   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
196   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
196   Przetarg nieograniczony
195   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
194   Dyrektorzy Gimnazjów
193   Rok 2018
191   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
187   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
186   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
186   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
186   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
185   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
184   Informacja z otwarcia ofert
183   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
180   Informacja z otwarcia ofert
179   Plany Odnowy Miejscowości
178   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
176   Informacja z otwarcia ofert
176   Petycje wpływające w 2017 roku
176   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
173   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
170   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
166   Uchwały podatkowe na 2018 rok
164   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
161   Informacja z otwarcia ofert
161   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
161   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
160   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
158   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
158   Jednostki organizacyjne
156   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
153   Urząd Stanu Cywilnego
152   Referat Budżetu i Finansów
150   Kadencja 1990-1994
148   Informacja z otwarcia ofert
147   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
146   Informacja z otwarcia ofert
146   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
143   Kadencja 2006-2010
141   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
139   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
139   Referat Organizacyjny
138   Kadencja 2002-2006
138   Kadencja 1998-2002
137   Kadencja 2010-2014
137   Referat Oświaty i Sportu
135   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
134   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
134   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
133   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
133   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
130   Dyrektorzy Przedszkoli
130   Kadencja 1994-1998
129   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
129   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
126   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
123   Informacja z otwarcia ofert
121   Dyrektorzy Gimnazjów
119   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
118   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
118   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
117   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
116   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
113   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
112   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
110   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
102   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
99   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
98   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
95   Budżet 2019
93   Rok 2018 początek kadencji
87   Lokalny Program Rewitalizacji
84   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
80   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
75   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
75   Rok 2019
73   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
73   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
65   Kadencja 2014-2018
64   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
63   Petycje wpływające w 2018 roku
61   Uchwały podatkowe na 2019 rok
54   2019
51   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
44   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
44   Rok 2019
37   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
34   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
33   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
33   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
33   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
26   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
23   Komisje Rady Gminy
22   Kadencja 2018-2023
19   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
17   Urząd Gminy Olszewo-Borki
15   Zawiadomienia na sesje 2019 rok

 Liczba   Kategoria
192788   Przetargi
79199   Inne zamówienia
25191   Oferty pracy
20042   Zamówienia publiczne
16718   Zarządzenia Wójta
13925   Uchwały Rady
8305   Zapytania ofertowe
7295   Ogłoszenia
6145   Budżet
5989   Dane teleadresowe
5918   Rada Gminy
5646   Zawiadomienia
5340   Podatki i opłaty
4732   Dokumenty Strategiczne
4705   Lista sołectw
4485   Pracownicy Urzędu Gminy
4460   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4460   Statut Gminy
4289   Regulamin organizacyjny
4114   Wzory dokumentów do pobrania
4106   Obwieszczenia
3975   Skład osobowy Rady
3915   Referaty
3806   Załatwianie spraw
3734   Pozostałe
3734   Tryb działania Rady
3524   Rejestry, ewidencje i archiwa
3448   Informacje ogólne
3299   Rok 2015
3279   Komisje Rady
3238   Ławnicy
3203   Samodzielne stanowiska pracy
3129   Rok 2014
3057   Rok 2010
3031   Rok 2007
2916   Rada gminy
2900   Rok 2012
2880   Rok 2008
2855   Rok 2011
2820   Podstawa prawna działania
2777   WYBORY SAMORZĄDOWE
2708   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2676   Prawo miejscowe
2664   Rok 2009
2587   Oświadczenia majątkowe
2586   Druki
2514   Finanse
2498   Odpady komunalne
2468   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2414   Rok 2013
2402   Rok 2016
2354   Materiały do pobrania
2333   Konta bankowe
2313   Rok 2006
2254   Ochrona Środowiska
1971   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1964   Rok 2018
1943   Rok 2017
1942   Sprawozdania
1796   Dokumenty
1753   Inwestycje w trakcie realizacji
1406   Praktyki studenckie
1368   Inwestycje zrealizowane
1311   Rewitalizacja
1181   Kontrole
1114   Plan Zamówień Publicznych
1113   Sprawozdania
564   Petycje
556   Informacja publiczna
536   Oświata
469   Wnioski o dotacje NGO
99   Interpelacje
licznik odwiedzin: 845841