logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9091   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5397   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4641   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4001   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3642   2015
3304   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3155   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3110   Wybory Samorządowe 2018
3065   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2919   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2722   Dokumenty do pobrania
2460   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2439   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2436   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2403   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2364   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2180   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2163   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2141   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2075   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2034   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2033   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1944   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1934   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1933   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1821   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1799   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1757   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1727   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1648   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1644   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1605   Druki do pobrania
1557   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1498   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1488   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1453   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1445   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1438   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1408   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1400   Regulamin Urzędu
1396   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1357   Statut Gminy
1354   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1352   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1338   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1309   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1307   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1293   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1291   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1287   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
1284   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1255   Struktura stanowisk
1237   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1215   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1198   Uchwała Plan
1196   Konta bankowe
1195   Przetrag nieograniczony
1177   Położenie gminy mapa
1176   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1153   Uchwała - podatek od nieruchomości
1148   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1139   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1122   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1094   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1077   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1072   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1069   Budżet na rok 2004
1059   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1057   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1055   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1045   Komunikat - druki do pobrania
1033   Opłata administracyjna
1026   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1011   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1007   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1007   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1005   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
979   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
964   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
962   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
954   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
951   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
948   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
947   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
944   Przetarg nieograniczony
943   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
941   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
932   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
930   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
922   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
911   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
910   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
903   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
902   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
900   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
900   2018
899   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
897   Przetarg nieograniczony
897   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
895   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
885   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
885   Sekretarz Gminy
884   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
883   Nieograniczony przetarg pisemny
871   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
866   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
864   Przetarg siec wodociągowa
859   Sekretarz Gminy
858   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
857   Regulamin utrzymania czystości i porządku
856   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
852   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
849   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
844   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
841   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
829   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
819   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
818   Radca Prawny
816   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
815   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
812   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
809   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
808   Przetrag nieograniczony
807   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
806   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
805   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
805   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
803   Budżet gminy na rok 2006
802   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
800   Przetarg nieograniczony
794   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
793   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
788   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
788   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
785   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
784   Przetarg nieograniczony
783   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
782   Przetarg nieograniczony
782   Przetarg nieograniczony
781   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
780   Budżet 2010
780   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
778   Rok 2007
770   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
770   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
770   Komunikat - druki do pobrania
768   Przetarg nieograniczony
768   Przetarg nieograniczony
766   Przetarg nieograniczony
766   Załatwianie spraw
764   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
764   Przetarg nieograniczony
762   Przetarg nieograniczony
761   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
758   Przetrag nieograniczony
756   Budżet 2011
752   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
751   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
748   Rok 2014 początek kadencji
745   Przetarg nieograniczony
743   Przetarg nieograniczony
740   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
740   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
738   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
736   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
735   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
735   Przetarg nieograniczony
733   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
730   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
729   Obwieszczenia
728   Rok 2006
722   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
722   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
721   2016
720   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
720   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
717   2017
716   Rada Gminy Olszewo-Borki
715   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
714   Przetarg nieograniczony
714   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
710   Przetarg nieograniczony
710   obwieszczenie o kandydatach na radnych
706   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
705   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
695   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
695   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
694   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
693   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
690   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
687   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
687   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
685   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
685   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
683   Rok 2011
682   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
681   Dyrektorzy Przedszkoli
681   Uchwały podatkowe na 2013 rok
681   Budżet 2012
679   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
679   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
678   Przetarg nieograniczony
677   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
676   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
676   Sekretarz Gminy
676   Budżet 2013
676   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
675   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
675   Przetarg nieograniczony
675   Przetarg nieograniczony
674   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
673   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
673   Rok 2018
673   Przetarg nieograniczony
673   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
669   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
666   Przetarg nieograniczony
665   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
665   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
665   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
664   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
663   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
661   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
661   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
659   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
658   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
658   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
656   Przetarg nieograniczony
656   Przetarg nieograniczony
654   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
653   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
652   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
649   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
649   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
649   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
648   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
646   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
644   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
643   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
642   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
642   Dyrektorzy Gimnazjów
641   Budżet 2009
640   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
640   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
638   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
638   Sekretarz Gminy
637   GCI
637   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
635   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
633   Przetarg nieograniczony
633   Przetarg nieograniczony
632   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
632   Rok 2010
632   obwieszczenie o kandydatach na wójta
632   Sekretarz Gminy
631   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
631   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
631   Rok 2014
630   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
629   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
629   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
628   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
626   Rok 2011
624   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
624   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
623   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
623   Przetrag nieograniczony
622   Budżet 2008
621   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
621   Rok 2010 początek kadencji
620   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
620   Rok 2008
619   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
618   Przetarg nieograniczony
618   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
617   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
617   Rok 2012
616   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
615   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
614   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
611   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
610   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
609   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
608   Rok 2013
608   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
607   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
607   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
606   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
605   Przetarg nieograniczony
605   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
604   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
601   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
600   Przewodniczący Rady Gminy
600   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
598   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
598   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
598   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
598   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
597   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
596   Rok 2017
593   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
592   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
592   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
591   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
589   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
588   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
587   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
587   Rok 2009
586   Remonty bieżące dróg gminnych
586   Przetarg nieograniczony
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
586   Informacje
585   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
585   Przetarg nieograniczony
584   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
582   Sekretarz Gminy
582   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
582   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
582   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
582   Przetarg nieograniczony
581   Przetarg nieograniczony
580   Przetarg nieograniczony
580   Sekretarz Gminy
579   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
578   Ogłoszenie o zawarciu umowy
577   Budżet 2015
577   Sekretarz Gminy
577   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
575   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
575   Przetarg nieograniczony
575   Przetarg nieograniczony
574   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
574   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
574   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
574   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
573   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
572   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
572   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
572   Przetarg nieograniczony
570   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
569   Ogłoszenie o wyniku postępowania
569   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
569   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
568   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
567   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
567   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
566   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
565   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
565   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
564   Przetarg nieograniczony
564   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
563   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
563   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
563   Konkurs wiedzy pożarniczej
562   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
562   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
561   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
560   Kontrole zarządcze
560   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
560   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
559   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
559   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
559   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
559   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
558   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
558   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
558   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
557   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
556   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
555   Rok 2017
555   Przetarg nieograniczony
555   Przetarg nieograniczony
555   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
553   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
553   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
552   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
552   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
551   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
550   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
550   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
550   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
548   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
548   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
548   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
545   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
544   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
544   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
543   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
543   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
543   Dyrektor Biblioteki Gminnej
542   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
542   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
542   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
541   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
541   Przetarg nieograniczony
541   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
540   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
540   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
539   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
539   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
539   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
537   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
536   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
535   Przetarg nieograniczony
535   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
535   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
535   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
535   Ogłoszenie o wyniku postępowania
535   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
533   Budżet 2014
533   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
532   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
532   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
531   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
530   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
530   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
530   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
529   2014
529   Ogłoszenie o wyniku postępowania
529   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
528   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
527   Dyrektorzy Gimnazjów
527   Sekretarz Gminy
527   Ogłoszenie o zawarciu umowy
527   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
527   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
526   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
526   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
525   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
524   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
524   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
524   Uchwały podatkowe na 2012 rok
523   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
523   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
523   Udzielenie kredytu długoterminowego
523   Rok 2015
522   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
522   Przetarg nieograniczony
521   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Udzielenie kredytu długoterminowego
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
519   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
519   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
518   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
517   Rok 2015
517   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
517   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
517   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
516   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
515   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
514   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
513   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
513   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
513   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
511   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
508   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
508   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
508   Udzielenie kredytu długoterminowego
508   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
508   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
508   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
508   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
508   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
507   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
507   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
506   Budżet 2017
506   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
506   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
506   Dyrektorzy Przedszkoli
506   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
506   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
505   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
505   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
505   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
505   Dyrektorzy Przedszkoli
504   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
504   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
504   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
503   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
503   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
503   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
502   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
502   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
501   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
500   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
500   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
497   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
497   Uchwały podatkowe na 2011 rok
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
496   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
496   Dyrektorzy Gimnazjów
495   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
495   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
494   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
493   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Ogłoszenie o wyniku postępowania
491   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
489   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
488   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
488   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
486   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
486   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
484   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
484   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
484   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
483   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
483   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
482   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
482   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
479   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
478   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
478   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
478   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
477   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
477   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
477   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
477   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
476   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
476   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
475   Budżet 2016
474   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
474   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
473   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
472   Dyrektorzy Gimnazjów
472   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
472   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Dyrektorzy Gimnazjów
469   Sekretarz Gminy
469   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
469   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
468   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
468   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
467   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
467   Dyrektorzy Gimnazjów
466   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
466   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
465   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
463   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
459   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
459   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
457   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
457   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
457   Przetarg nieograniczony
456   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
455   Uchwały podatkowe na 2016 rok
454   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
454   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
452   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
452   Dyrektorzy Przedszkoli
451   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
451   Rok 2016
451   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   Wymagania dla przedsiębiorców
450   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
449   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
449   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
448   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
448   Sekretarz Gminy
447   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
447   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
446   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
443   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
441   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
440   Dyrektorzy Przedszkoli
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
438   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
438   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
438   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
438   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
437   Dyrektorzy Przedszkoli
437   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
435   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
434   Dyrektorzy Gimnazjów
434   Organizacje Pozarządowe
434   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
434   Dyrektorzy Przedszkoli
433   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
433   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
433   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
429   Ogłoszenie zapytania ofertowego
429   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
428   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
426   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
426   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
426   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
425   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
425   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
424   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
424   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
423   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
422   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
422   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
421   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
421   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
419   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
419   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
416   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
415   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
415   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
415   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
414   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
413   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
413   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
412   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
411   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
410   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
408  
408   Urząd Gminy Olszewo-Borki
407   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
406   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
406   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
405   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
404   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
404   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
404   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
404   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
403   Dyrektorzy Przedszkoli
402   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
402   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
401   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
400   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
400   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
399   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
399   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
398   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
398   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
398   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
395   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
394   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
393   2013
392   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
392   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
392   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
385   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
383   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
382   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
382   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
380   Dyrektor Gimnazjum
380   Sekretarz Gminy
379   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
379   Rok 2017
379   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
378   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
377   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
375   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
375   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
374   Rok 2016
374   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
374   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
374   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
373   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
373   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
373   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
372   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
372   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
370   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
370   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
370   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
369   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
369   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
367   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
366   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
366   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
366   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
365   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
365   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
364   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
364   Dyrektorzy Gimnazjów
364   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
363   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
362   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
361   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
360   Referaty
359   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
358   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
357   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
357   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
355   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
355   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
355   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
354   Budżet 2018
353   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
352   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
352   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
351   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
348   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
347   Informacja z otwarcia ofert
347   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
347   Informacja z otwarcia ofert
344   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
344   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
343   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
343   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
343   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
341   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
341   Dyrektorzy Gimnazjów
341   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
337   Uchwały podatkowe na 2017 rok
335   Projekt budżetu na 2008 rok
335   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
335   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
334   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
333   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
331   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
331   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
331   Przetarg nieograniczony
330   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
330   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
330   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
329   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
328   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
328   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
327   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
327   Dyrektorzy Przedszkoli
327   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
327   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
327   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
325   Dyrektorzy Przedszkoli
325   Przetarg nieograniczony
324   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
322   Przetarg nieograniczony
322   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
322   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
320   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
320   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
319   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
318   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
318   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
317   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
316   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
315   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
315   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
309   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
309   Rok 2013
304   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
303   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
300   Wnioski wpływające w 2016 roku
299   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
298   Ogłoszenie o wyniku postepowania
297   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
296   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
296   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
294   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
293   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
290   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
286   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
283   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
283   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
282   Dyrektorzy Gimnazjów
281   Tryb pozakonkursowy
281   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
280   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
279   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
279   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
279   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
276   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
276   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
275   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
273   Petycje wpływające w 2016 roku
273   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
273   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
272   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
270   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
268   Informacja z otwarcia ofert
267   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
267   Ocena jakości wody
263   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
262   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
262   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
261   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
259   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
258   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
256   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
255   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
250   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
245   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
243   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
242   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
241   Rok 2018
239   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
239   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
239   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
238   Informacja z otwarcia ofert
237   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
236   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
234   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
234   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
234   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
233   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
233   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
232   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
231   Informacja z otwarcia ofert
230   Dyrektorzy Przedszkoli
228   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
227   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
226   Rejestry zamówień publicznych
223   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
223   Informacja z otwarcia ofert
222   Przetarg nieograniczony
220   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
219   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
216   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
216   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
216   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
213   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
212   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
211   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
211   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
209   Dyrektorzy Przedszkoli
208   Dyrektorzy Gimnazjów
206   Rok 2019
206   Rok 2018
204   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
203   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
202   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
199   Informacja z otwarcia ofert
199   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
196   Informacja z otwarcia ofert
196   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
195   Informacja z otwarcia ofert
191   Plany Odnowy Miejscowości
190   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
189   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
188   Jednostki organizacyjne
185   Petycje wpływające w 2017 roku
184   Uchwały podatkowe na 2018 rok
183   2019
183   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
179   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
178   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
175   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
174   Referat Budżetu i Finansów
172   Informacja z otwarcia ofert
172   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
170   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
169   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
169   Kadencja 1990-1994
169   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
167   Informacja z otwarcia ofert
164   Kadencja 2006-2010
164   Referat Organizacyjny
162   Dyrektorzy Przedszkoli
162   Rok 2018 początek kadencji
160   Urząd Stanu Cywilnego
159   Referat Oświaty i Sportu
158   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
157   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
156   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
156   Budżet 2019
155   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
153   Informacja z otwarcia ofert
152   Dyrektorzy Gimnazjów
151   Kadencja 2002-2006
151   Kadencja 1998-2002
151   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
151   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
150   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
150   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
146   Kadencja 2010-2014
143   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
142   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
140   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
140   Rok 2019
139   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
139   Kadencja 1994-1998
138   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
136   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
134   Informacja z otwarcia ofert
134   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
126   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
124   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
122   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
122   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
117   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
114   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
110   Uchwały podatkowe na 2019 rok
110   Lokalny Program Rewitalizacji
106   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
96   Kadencja 2018-2023
94   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
92   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
91   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
91   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
87   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
86   Petycje wpływające w 2018 roku
80   Kadencja 2014-2018
78   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
73   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
61   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
57   Zastępca Wójta
56   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
55   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
52   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
49   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
48   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
45   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
44   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
43   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
43   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
38   Komisje Rady Gminy
35   Urząd Gminy Olszewo-Borki
33   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
28   Zastępca Wójta
27   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
22   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
19   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
16   Sekretarz Gminy
16   Dzienny Dom Senior+
14   Konsultacje Społeczne
12   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
9   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
8   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7   Dyrektorzy Przedszkoli
6   Dyrektorzy Gimnazjów
5   Lista sołectw
1   Informacje, Obwieszczenia

 Liczba   Kategoria
195557   Przetargi
80221   Inne zamówienia
27021   Oferty pracy
20111   Zamówienia publiczne
17519   Zarządzenia Wójta
14225   Uchwały Rady
9326   Zapytania ofertowe
7497   Ogłoszenia
6303   Budżet
6076   Rada Gminy
6056   Dane teleadresowe
5896   Zawiadomienia
5436   Podatki i opłaty
4805   Lista sołectw
4787   Dokumenty Strategiczne
4618   Pracownicy Urzędu Gminy
4550   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4545   Statut Gminy
4361   Regulamin organizacyjny
4304   Obwieszczenia
4198   Wzory dokumentów do pobrania
4033   Skład osobowy Rady
4000   Referaty
3858   Załatwianie spraw
3834   Pozostałe
3791   Tryb działania Rady
3577   Rejestry, ewidencje i archiwa
3510   Informacje ogólne
3346   Rok 2015
3332   Komisje Rady
3294   Samodzielne stanowiska pracy
3294   Ławnicy
3172   Rok 2014
2957   Rada gminy
2881   Podstawa prawna działania
2811   WYBORY SAMORZĄDOWE
2753   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2717   Prawo miejscowe
2716   Oświadczenia majątkowe
2646   Druki
2550   Odpady komunalne
2549   Finanse
2543   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2447   Rok 2016
2407   Materiały do pobrania
2386   Konta bankowe
2314   Rok 2018
2309   Ochrona Środowiska
2029   Rok 2017
2008   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2008   Sprawozdania
1864   Dokumenty
1766   Inwestycje w trakcie realizacji
1546   Rewitalizacja
1494   Praktyki studenckie
1375   Inwestycje zrealizowane
1255   Plan Zamówień Publicznych
1229   Kontrole
1198   Sprawozdania
617   Informacja publiczna
614   Petycje
603   Oświata
523   Wnioski o dotacje NGO
192   Interpelacje
150   Rok 2019
3   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
1   Wybory
licznik odwiedzin: 865678