logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9055   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5101   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4526   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3876   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3405   2015
3175   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3067   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3030   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
3002   Wybory Samorządowe 2018
2879   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2663   Dokumenty do pobrania
2404   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2393   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2358   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2320   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2118   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2107   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2103   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2053   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2031   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1993   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1971   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1931   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1850   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1787   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1777   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1760   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1698   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1650   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1615   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1594   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1544   Druki do pobrania
1511   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1444   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1417   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1402   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1388   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1387   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1386   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1349   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1338   Regulamin Urzędu
1297   Statut Gminy
1296   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1291   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1284   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1258   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1227   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1226   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1203   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1198   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1187   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1185   Struktura stanowisk
1180   Przetrag nieograniczony
1177   Uchwała Plan
1157   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1155   Konta bankowe
1152   Położenie gminy mapa
1122   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1121   Uchwała - podatek od nieruchomości
1117   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1096   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1065   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1046   Budżet na rok 2004
1045   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1035   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1019   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1015   Komunikat - druki do pobrania
1015   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1007   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1002   Opłata administracyjna
989   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
987   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
977   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
974   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
961   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
961   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
943   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
937   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
928   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
926   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
925   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
924   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
923   Przetarg nieograniczony
917   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
915   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
910   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
907   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
896   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
894   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
883   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
878   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
877   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
875   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
871   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
869   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
868   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
867   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
867   Przetarg nieograniczony
860   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
859   Sekretarz Gminy
858   Nieograniczony przetarg pisemny
842   Przetarg siec wodociągowa
836   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
834   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
831   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
827   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
827   Regulamin utrzymania czystości i porządku
826   Sekretarz Gminy
823   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
818   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
816   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
815   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
807   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
795   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
795   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
789   2018
787   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
787   Przetrag nieograniczony
786   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
784   Budżet gminy na rok 2006
783   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
783   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
781   Przetarg nieograniczony
781   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
781   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
774   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
772   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
771   Radca Prawny
770   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
768   Rok 2007
765   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
763   Przetarg nieograniczony
762   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
759   Przetarg nieograniczony
757   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
749   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
747   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
747   Komunikat - druki do pobrania
746   Przetarg nieograniczony
742   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
742   Przetarg nieograniczony
741   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
741   Przetarg nieograniczony
740   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
739   Załatwianie spraw
738   Przetarg nieograniczony
737   Przetarg nieograniczony
736   Przetrag nieograniczony
734   Budżet 2010
734   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
730   Budżet 2011
730   Przetarg nieograniczony
720   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
718   Przetarg nieograniczony
716   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
716   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
716   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
715   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
713   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
713   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
711   Przetarg nieograniczony
709   Przetarg nieograniczony
707   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
703   Rok 2006
703   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
700   Rada Gminy Olszewo-Borki
699   obwieszczenie o kandydatach na radnych
698   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
692   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
692   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
692   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
690   Rok 2014 początek kadencji
690   Przetarg nieograniczony
690   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
684   2016
683   Przetarg nieograniczony
683   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
681   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
681   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
671   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
670   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
670   2017
667   Rok 2011
666   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
664   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
662   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
661   Dyrektorzy Przedszkoli
661   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
661   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
660   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
660   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
660   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
660   Budżet 2012
658   Przetarg nieograniczony
658   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
657   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
656   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
655   Budżet 2013
655   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
654   Obwieszczenia
653   Przetarg nieograniczony
653   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
651   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
651   Przetarg nieograniczony
651   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
650   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
645   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
645   Uchwały podatkowe na 2013 rok
644   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
644   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
644   Sekretarz Gminy
643   Przetarg nieograniczony
643   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
639   Przetarg nieograniczony
638   Przetarg nieograniczony
636   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
635   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
634   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
633   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
633   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
631   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
629   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
629   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
629   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
628   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
628   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
626   Dyrektorzy Gimnazjów
623   Przetarg nieograniczony
623   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
620   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
618   GCI
617   obwieszczenie o kandydatach na wójta
617   Sekretarz Gminy
616   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
616   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
616   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
616   Przetarg nieograniczony
616   Sekretarz Gminy
614   Rok 2014
612   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
611   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
611   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
610   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
610   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
610   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
609   Przetarg nieograniczony
609   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
609   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
607   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
607   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
606   Budżet 2009
606   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
604   Przetrag nieograniczony
604   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
602   Rok 2010 początek kadencji
602   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
601   Rok 2008
601   Przetarg nieograniczony
601   Rok 2011
599   Rok 2010
598   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
597   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
597   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
596   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
596   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
596   Rok 2012
595   Rok 2018
593   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
593   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
592   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
591   Budżet 2008
588   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
587   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
586   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
586   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
586   Przetarg nieograniczony
585   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
584   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
583   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
583   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
583   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
583   Przewodniczący Rady Gminy
581   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
581   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
580   Rok 2013
573   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
573   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
572   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
570   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
570   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
569   Rok 2009
568   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
568   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
567   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
565   Remonty bieżące dróg gminnych
565   Sekretarz Gminy
564   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
562   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
562   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
562   Sekretarz Gminy
562   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
561   Przetarg nieograniczony
561   Przetarg nieograniczony
561   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
559   Przetarg nieograniczony
559   Przetarg nieograniczony
557   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
557   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
556   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
556   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
556   Przetarg nieograniczony
556   Ogłoszenie o zawarciu umowy
556   Sekretarz Gminy
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
555   Przetarg nieograniczony
555   Przetarg nieograniczony
555   Przetarg nieograniczony
555   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
555   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
554   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
554   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
554   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
553   Ogłoszenie o wyniku postępowania
553   Budżet 2015
553   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
552   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
551   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
551   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
550   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
550   Rok 2017
549   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
546   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
546   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
545   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
545   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
543   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
542   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
542   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
542   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
542   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
541   Konkurs wiedzy pożarniczej
541   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
540   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
540   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
540   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
539   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
538   Przetarg nieograniczony
538   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
537   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
537   Przetarg nieograniczony
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
536   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
536   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
535   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
534   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
534   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
534   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
533   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
533   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
532   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
531   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
531   Przetarg nieograniczony
531   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
530   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
530   Dyrektor Biblioteki Gminnej
528   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
527   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
526   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
526   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
526   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
525   Informacje
524   Przetarg nieograniczony
524   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
523   Kontrole zarządcze
523   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
522   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
522   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
522   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
520   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
518   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
517   Rok 2017
517   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
515   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
515   Ogłoszenie o wyniku postępowania
515   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
514   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
513   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
513   Sekretarz Gminy
512   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
512   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
512   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
511   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
511   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Dyrektorzy Gimnazjów
509   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
509   2014
509   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
509   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
507   Ogłoszenie o zawarciu umowy
507   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
507   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
507   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
506   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
506   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
505   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
504   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
504   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
504   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
504   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
504   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
503   Rok 2015
503   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
502   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
502   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
502   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
502   Ogłoszenie o wyniku postępowania
501   Budżet 2014
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
500   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
500   Udzielenie kredytu długoterminowego
500   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
500   Przetarg nieograniczony
499   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
499   Udzielenie kredytu długoterminowego
498   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
496   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
496   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
496   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
495   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
494   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
494   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
493   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
492   Dyrektorzy Przedszkoli
492   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
492   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
491   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
491   Uchwały podatkowe na 2012 rok
491   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
491   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
491   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Udzielenie kredytu długoterminowego
490   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
490   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
490   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
489   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
489   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
489   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
488   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
487   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
487   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
487   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
486   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
486   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
485   Dyrektorzy Przedszkoli
485   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
484   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
484   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
484   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
484   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
483   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
481   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
481   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
479   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
479   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
479   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
479   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
478   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
478   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
477   Dyrektorzy Gimnazjów
476   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
476   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
475   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
475   Ogłoszenie o wyniku postępowania
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
474   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
474   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
474   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
473   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
472   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
471   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
471   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
471   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
471   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
469   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
469   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
467   Uchwały podatkowe na 2011 rok
466   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Rok 2015
465   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
464   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
462   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
461   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
461   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
461   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
461   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
460   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
460   Lista sołectw
459   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
459   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
458   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
456   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
455   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
455   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
455   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
454   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
454   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
454   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
453   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
453   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
452   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
451   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
451   Dyrektorzy Gimnazjów
451   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
451   Dyrektorzy Gimnazjów
449   Budżet 2016
449   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
447   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
445   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
444   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
444   Dyrektorzy Gimnazjów
443   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
443   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
442   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
439   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
439   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
439   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
439   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
437   Przetarg nieograniczony
437   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
436   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
433   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
433   Wymagania dla przedsiębiorców
433   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
433   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
432   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
432   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
431   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
431   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
431   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
430   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
429   Dyrektorzy Przedszkoli
429   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
428   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
426   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
425   Budżet 2017
425   Przetarg nieograniczony
425   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
424   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
424   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
424   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
423   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
422   Dyrektorzy Przedszkoli
421   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
420   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
420   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
419   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
419   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
419   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
419   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
418   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
417   Dyrektorzy Przedszkoli
416   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
415   Dyrektorzy Przedszkoli
414   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
413   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
412   Sekretarz Gminy
412   Dyrektorzy Gimnazjów
411   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
411   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
410   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
407   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
407   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
406   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
406   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
406   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
405   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
403   Rok 2016
403   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
402   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
402   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
401   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
400   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
399   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
397   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
397   Uchwały podatkowe na 2016 rok
396   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
396   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
396   Organizacje Pozarządowe
396   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
395   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
395   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
395   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
394   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
393   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
392   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
392   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
392   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
391   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
391   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
390   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
389  
389   Urząd Gminy Olszewo-Borki
389   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
388   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
388   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
388   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
388   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
387   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
387   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
387   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
385   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
385   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
385   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
384   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
383   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
383   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
382   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
379   Dyrektorzy Przedszkoli
379   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
379   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
378   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
377   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
376   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
376   2013
374   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
373   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
371   Ogłoszenie zapytania ofertowego
367   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
367   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
367   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
366   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
365   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
364   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
362   Dyrektor Gimnazjum
362   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
361   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
360   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
360   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
358   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
357   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
355   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
353   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
353   Rok 2016
352   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
352   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
351   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
351   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
351   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
350   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
348   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
348   Referaty
347   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
346   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
346   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
345   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
345   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
343   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
342   Dyrektorzy Gimnazjów
342   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
342   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
342   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
341   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
340   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
340   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
339   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
339   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
339   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
336   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
335   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
335   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
335   Sekretarz Gminy
334   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
333   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
333   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
333   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
330   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
327   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
326   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
326   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
325   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
323   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
321   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
321   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
320   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
320   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
317   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
317   Rok 2017
316   Informacja z otwarcia ofert
315   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
315   Dyrektorzy Przedszkoli
315   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
315   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
314   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
314   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
313   Projekt budżetu na 2008 rok
312   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
311   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
311   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
310   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
310   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
310   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
310   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
307   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
306   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
306   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
305   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
305   Informacja z otwarcia ofert
304   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
304   Dyrektorzy Gimnazjów
303   Dyrektorzy Przedszkoli
303   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
300   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
299   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
297   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
297   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
295   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
295   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
294   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
293   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
293   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
291   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
290   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
290   Rok 2013
287   Uchwały podatkowe na 2017 rok
285   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
284   Przetarg nieograniczony
283   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
283   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
282   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
282   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
280   Ogłoszenie o wyniku postepowania
280   Sekretarz Gminy
279   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
278   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
277   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
276   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
276   Przetarg nieograniczony
275   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
274   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
272   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
272   Budżet 2018
270   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
263   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
262   Dyrektorzy Gimnazjów
262   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
261   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
261   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
260   Wnioski wpływające w 2016 roku
258   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
256   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
256   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
256   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
256   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
252   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
250   Przetarg nieograniczony
250   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
248   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
246   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
246   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
245   Petycje wpływające w 2016 roku
244   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
240   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
240   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
237   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
236   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
234   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
233   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
226   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
225   Ocena jakości wody
220   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
219   Tryb pozakonkursowy
219   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
218   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
218   Informacja z otwarcia ofert
216   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
216   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
215   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
214   Dyrektorzy Przedszkoli
210   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
208   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
203   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
202   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
201   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
199   Informacja z otwarcia ofert
198   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
198   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
198   Informacja z otwarcia ofert
197   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
194   Informacja z otwarcia ofert
194   Dyrektorzy Przedszkoli
194   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
193   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
193   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
190   Rejestry zamówień publicznych
190   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
188   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
182   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
181   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
179   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
178   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
178   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
177   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
176   Dyrektorzy Gimnazjów
174   Przetarg nieograniczony
174   Plany Odnowy Miejscowości
173   Informacja z otwarcia ofert
172   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
172   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
169   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
168   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
168   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
167   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
166   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
165   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
165   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
165   Petycje wpływające w 2017 roku
162   Informacja z otwarcia ofert
161   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
160   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
159   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
158   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
155   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
155   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
154   Rok 2018
152   Informacja z otwarcia ofert
151   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
150   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
147   Informacja z otwarcia ofert
146   Urząd Stanu Cywilnego
145   Rok 2018
142   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
141   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
140   Uchwały podatkowe na 2018 rok
138   Jednostki organizacyjne
135   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
133   Kadencja 1990-1994
132   Informacja z otwarcia ofert
131   Informacja z otwarcia ofert
130   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
130   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
127   Kadencja 2010-2014
125   Kadencja 1998-2002
123   Kadencja 2002-2006
123   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
123   Kadencja 2006-2010
120   Kadencja 1994-1998
119   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
117   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
117   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
117   Referat Budżetu i Finansów
116   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
116   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
116   Referat Oświaty i Sportu
115   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
113   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
111   Informacja z otwarcia ofert
108   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
108   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
108   Referat Organizacyjny
107   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
105   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
101   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
97   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
95   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
95   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
95   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
93   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
86   Dyrektorzy Przedszkoli
84   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
83   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
82   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
80   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
80   Dyrektorzy Gimnazjów
78   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
74   Lokalny Program Rewitalizacji
64   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
62   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
51   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
51   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
41   Kadencja 2014-2018
37   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
34   Petycje wpływające w 2018 roku
31   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
30   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
28   Budżet 2019
20   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
19   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
19   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
17   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
16   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
5   Komisje Rady Gminy
2   Urząd Gminy Olszewo-Borki

 Liczba   Kategoria
190509   Przetargi
78102   Inne zamówienia
23480   Oferty pracy
19985   Zamówienia publiczne
15910   Zarządzenia Wójta
13622   Uchwały Rady
7335   Zapytania ofertowe
7082   Ogłoszenia
6031   Budżet
5925   Dane teleadresowe
5684   Rada Gminy
5367   Zawiadomienia
5199   Podatki i opłaty
4681   Dokumenty Strategiczne
4596   Lista sołectw
4384   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4379   Statut Gminy
4343   Pracownicy Urzędu Gminy
4231   Regulamin organizacyjny
4027   Wzory dokumentów do pobrania
3945   Obwieszczenia
3916   Skład osobowy Rady
3834   Referaty
3756   Załatwianie spraw
3682   Tryb działania Rady
3627   Pozostałe
3475   Rejestry, ewidencje i archiwa
3394   Informacje ogólne
3264   Rok 2015
3218   Komisje Rady
3189   Ławnicy
3137   Samodzielne stanowiska pracy
3093   Rok 2014
3021   Rok 2010
2985   Rok 2007
2874   Rada gminy
2865   Rok 2012
2841   Rok 2008
2826   Rok 2011
2761   Podstawa prawna działania
2699   WYBORY SAMORZĄDOWE
2676   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2647   Prawo miejscowe
2622   Rok 2009
2533   Druki
2480   Finanse
2452   Oświadczenia majątkowe
2450   Odpady komunalne
2413   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2387   Rok 2013
2356   Rok 2016
2300   Materiały do pobrania
2289   Konta bankowe
2255   Rok 2006
2209   Ochrona Środowiska
1938   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1891   Sprawozdania
1859   Rok 2017
1740   Inwestycje w trakcie realizacji
1501   Dokumenty
1404   Rok 2018
1361   Inwestycje zrealizowane
1341   Praktyki studenckie
1138   Rewitalizacja
1135   Kontrole
1063   Sprawozdania
972   Plan Zamówień Publicznych
523   Petycje
510   Informacja publiczna
473   Oświata
424   Wnioski o dotacje NGO
42   Interpelacje
licznik odwiedzin: 825640