logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
8968   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4357   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4348   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3593   Urząd Gminy Olszewo - Borki
2960   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
2947   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2926   Miejscowy Plan Zagospodarowania
2810   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2778   2015
2545   Dokumenty do pobrania
2334   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2332   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2283   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2258   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2068   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2016   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
1921   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1904   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
1885   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1869   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1806   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1712   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1676   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1607   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1603   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1547   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1540   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1525   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1509   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1415   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1410   Druki do pobrania
1334   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1333   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1331   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1324   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1285   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1272   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1263   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1256   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1225   Regulamin Urzędu
1214   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1197   Statut Gminy
1188   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1156   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1148   Przetrag nieograniczony
1148   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1140   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1128   Uchwała Plan
1114   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1113   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1111   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1109   Położenie gminy mapa
1099   Struktura stanowisk
1078   Uchwała - podatek od nieruchomości
1075   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1072   Konta bankowe
1062   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1050   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1035   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1008   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1006   Budżet na rok 2004
989   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
983   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
965   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
957   Opłata administracyjna
952   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
949   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
931   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
929   Komunikat - druki do pobrania
914   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
912   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
910   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
907   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
903   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
887   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
886   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
885   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
878   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
877   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
875   Przetarg nieograniczony
874   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
871   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
871   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
866   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
860   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
853   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
844   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
843   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
838   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
834   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
834   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
827   Przetarg nieograniczony
820   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
812   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
812   Nieograniczony przetarg pisemny
811   Sekretarz Gminy
806   Przetarg siec wodociągowa
804   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
797   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
797   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
794   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
788   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
784   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
781   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
779   Regulamin utrzymania czystości i porządku
777   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
776   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
771   Sekretarz Gminy
765   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
758   Przetrag nieograniczony
758   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
753   Budżet gminy na rok 2006
751   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
750   Przetarg nieograniczony
747   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
746   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
744   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
741   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
736   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
736   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
733   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
730   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
728   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
726   Przetarg nieograniczony
721   Komunikat - druki do pobrania
720   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
719   Rok 2007
717   Przetarg nieograniczony
716   Radca Prawny
715   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
710   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
710   Przetarg nieograniczony
707   Przetarg nieograniczony
706   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
706   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
705   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
703   Przetarg nieograniczony
702   Przetarg nieograniczony
702   Przetrag nieograniczony
702   Przetarg nieograniczony
696   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
696   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
691   Budżet 2011
687   Załatwianie spraw
686   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
686   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
684   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
680   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
679   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
678   Przetarg nieograniczony
676   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
675   Przetarg nieograniczony
674   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
674   Przetarg nieograniczony
673   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
672   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
670   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
667   Rada Gminy Olszewo-Borki
667   Przetarg nieograniczony
665   obwieszczenie o kandydatach na radnych
663   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
658   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
653   Przetarg nieograniczony
653   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
648   Przetarg nieograniczony
645   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
640   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
639   Budżet 2010
637   Rok 2006
637   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
633   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
632   2016
630   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
628   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
628   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
627   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
624   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
623   Przetarg nieograniczony
623   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
622   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
621   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
621   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
621   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
618   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
618   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
617   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
617   Przetarg nieograniczony
617   Rok 2011
616   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
616   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
616   Budżet 2012
615   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
614   Dyrektorzy Przedszkoli
614   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
612   Budżet 2013
611   Przetarg nieograniczony
610   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
609   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
607   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
605   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
605   Przetarg nieograniczony
603   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
601   Przetarg nieograniczony
601   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
599   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
599   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
598   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
597   Przetarg nieograniczony
595   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
595   Uchwały podatkowe na 2013 rok
594   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
593   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
592   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
591   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
591   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
589   Sekretarz Gminy
589   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
585   Rok 2014 początek kadencji
584   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
582   2017
582   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
581   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
581   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
579   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
578   Przetarg nieograniczony
578   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
577   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
577   Dyrektorzy Gimnazjów
575   GCI
574   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
574   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
574   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
574   Sekretarz Gminy
574   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
574   obwieszczenie o kandydatach na wójta
572   Przetarg nieograniczony
572   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
571   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
570   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
569   Sekretarz Gminy
569   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
568   Budżet 2009
568   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
568   Przetarg nieograniczony
566   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
564   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
563   Przetrag nieograniczony
563   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
563   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
562   Przetarg nieograniczony
561   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
560   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
560   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
559   Budżet 2008
558   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
558   Rok 2014
556   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
553   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
552   Rok 2010
551   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
550   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
549   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
548   Przetarg nieograniczony
547   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
547   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
547   Rok 2008
547   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
543   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
542   Rok 2010 początek kadencji
541   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
539   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
539   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
537   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
535   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
534   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
534   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
534   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
533   Remonty bieżące dróg gminnych
532   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
532   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
531   Przewodniczący Rady Gminy
530   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
529   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
528   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
528   Rok 2013
527   Rok 2011
527   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
526   Przetarg nieograniczony
526   Sekretarz Gminy
525   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
524   Rok 2012
524   Przetarg nieograniczony
524   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
523   Przetarg nieograniczony
522   Przetarg nieograniczony
521   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
520   Ogłoszenie o zawarciu umowy
520   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
519   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
518   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   Przetarg nieograniczony
518   Przetarg nieograniczony
518   Przetarg nieograniczony
517   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
517   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
516   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
515   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
515   Rok 2009
515   Przetarg nieograniczony
515   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
515   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
514   Sekretarz Gminy
514   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
514   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Sekretarz Gminy
511   Ogłoszenie o wyniku postępowania
510   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
510   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
509   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
509   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
509   Budżet 2015
508   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
507   Obwieszczenia
507   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
507   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
507   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
504   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
503   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
503   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
502   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
502   Przetarg nieograniczony
501   Przetarg nieograniczony
501   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
501   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
501   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
500   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
499   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
498   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
498   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
496   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
496   Przetarg nieograniczony
496   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
494   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
493   Konkurs wiedzy pożarniczej
492   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Dyrektor Biblioteki Gminnej
491   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
491   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
490   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
489   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
489   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
489   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
488   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
488   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
487   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
486   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
486   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
485   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
483   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
483   Przetarg nieograniczony
483   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
483   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
483   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
483   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
481   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
480   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
479   Ogłoszenie o wyniku postępowania
479   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
478   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
478   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
478   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
478   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
477   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
477   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
477   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
476   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
475   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
475   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
474   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
474   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
474   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
473   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
473   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
473   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
472   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
472   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
472   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
471   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
468   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
468   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
468   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
468   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
467   Ogłoszenie o zawarciu umowy
466   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   Udzielenie kredytu długoterminowego
466   Ogłoszenie o wyniku postępowania
466   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
466   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
465   Sekretarz Gminy
465   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
465   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
465   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
464   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
464   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
464   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
464   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
463   2014
463   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
462   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
462   Udzielenie kredytu długoterminowego
462   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
461   Przetarg nieograniczony
461   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
461   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
461   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
459   Rok 2015
459   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
459   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
458   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
458   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Uchwały podatkowe na 2012 rok
456   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
456   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
455   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
455   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
455   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
455   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
454   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
454   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
454   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
454   Kontrole zarządcze
454   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
454   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
453   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
452   Rok 2017
452   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
452   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
450   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
450   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
450   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
450   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
449   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
449   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
449   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
449   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
449   Dyrektorzy Przedszkoli
449   Budżet 2014
449   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
448   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
448   Udzielenie kredytu długoterminowego
448   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
448   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
447   Dyrektorzy Przedszkoli
447   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
447   Rok 2017
446   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
446   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
446   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
446   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
445   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
445   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
445   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
444   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
444   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
444   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
444   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
444   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
443   Dyrektorzy Gimnazjów
442   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
442   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
442   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
441   Ogłoszenie o wyniku postępowania
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
440   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
438   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
438   Dyrektorzy Gimnazjów
437   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
436   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
436   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
435   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
435   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
434   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
434   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
434   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
433   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
433   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
432   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
432   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
429   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
429   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
429   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
429   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
427   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
427   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
427   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
426   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
426   Uchwały podatkowe na 2011 rok
425   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
424   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
424   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
423   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
423   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
422   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
421   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
420   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
420   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
418   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
418   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
417   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
416   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   Dyrektorzy Gimnazjów
411   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
411   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
411   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
411   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
410   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
409   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
409   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
409   Dyrektorzy Gimnazjów
408   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
408   Dyrektorzy Gimnazjów
407   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
405   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
404   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
404   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
403   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
403   Informacje
403   Rok 2015
403   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
401   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
400   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
399   Dyrektorzy Przedszkoli
399   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
398   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
397   Przetarg nieograniczony
396   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
396   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
395   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
394   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
394   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
394   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
393   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
392   Budżet 2016
390   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
390   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
389   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
388   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
388   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
388   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
387   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
386   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
385   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
385   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
385   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
384   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
384   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
384   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
380   Dyrektorzy Przedszkoli
379   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
379   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
379   Dyrektorzy Gimnazjów
379   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
378   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
377   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
377   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
377   Dyrektorzy Przedszkoli
376   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
376   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
376   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
374   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
374   Dyrektorzy Przedszkoli
373   Wymagania dla przedsiębiorców
371   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
371   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
370   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
370   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
370   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
369   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
369   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
368   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
366   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
365   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
364   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
363   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
363   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
361   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
359   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
358   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
358   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
358   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
357   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
356   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
356   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
356   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
354   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
354   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
353   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
353   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
353   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
353   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
353   Sekretarz Gminy
353   Urząd Gminy Olszewo-Borki
353   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
352   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
352   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
351   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
351   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
350   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
350   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
349   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
349   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
348   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
348   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
347   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
346   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
345   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
345   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
344   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
343   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
342   Komisje Rady Gminy
340   2013
340   Dyrektorzy Przedszkoli
340   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
340  
340   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
339   Dyrektor Gimnazjum
339   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
336   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
336   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
336   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
336   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
335   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
333   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
331   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
331   Uchwały podatkowe na 2016 rok
325   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
324   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
324   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
324   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
323   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
322   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
321   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
320   Organizacje Pozarządowe
320   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
319   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
318   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
317   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
314   Referaty
313   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
312   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
311   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
311   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
311   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
310   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
310   Dyrektorzy Gimnazjów
310   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
309   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
309   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
308   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
307   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
306   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
304   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
304   Rok 2016
303   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
301   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
301   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
301   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
300   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
297   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
297   Lista sołectw
296   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
295   Rok 2016
295   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
293   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
293   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
292   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
291   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
290   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
288   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
287   Projekt budżetu na 2008 rok
284   Dyrektorzy Przedszkoli
282   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
278   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
276   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
276   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
275   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
275   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
275   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
275   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
274   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
274   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
273   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
273   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
270   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
267   Dyrektorzy Przedszkoli
267   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
265   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
265   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
265   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
264   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
264   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
263   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
262   Budżet 2017
262   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
262   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
260   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
259   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
259   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
259   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
258   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
258   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
258   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
258   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
256   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
255   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
251   Rok 2013
248   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
247   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
246   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
246   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
246   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
243   Ogłoszenie o wyniku postepowania
241   Dyrektorzy Gimnazjów
240   Ogłoszenie zapytania ofertowego
240   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
239   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
239   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
238   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
234   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
232   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
230   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
229   Informacja z otwarcia ofert
228   Dyrektorzy Gimnazjów
228   Informacja z otwarcia ofert
227   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
224   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
221   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
221   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
219   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
214   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
214   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
213   Uchwały podatkowe na 2017 rok
213   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
211   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
209   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
208   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
207   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
206   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
203   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
199   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
197   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
196   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
196   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
196   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
196   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
192   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
191   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
191   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
190   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
189   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
185   Petycje wpływające w 2016 roku
182   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
180   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
180   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
179   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
175   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
174   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
171   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
170   Ocena jakości wody
170   Wnioski wpływające w 2016 roku
168   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
161   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
156   Dyrektorzy Przedszkoli
153   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
152   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
151   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
150   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
149   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
145   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
140   Sekretarz Gminy
139   Rok 2017
139   Informacja z otwarcia ofert
137   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
136   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
135   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
134   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
133   Informacja z otwarcia ofert
132   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
131   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
130   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
128   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
125   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
125   Tryb pozakonkursowy
124   Informacja z otwarcia ofert
122   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
121   Urząd Stanu Cywilnego
117   Informacja z otwarcia ofert
116   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
116   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
115   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
114   Informacja z otwarcia ofert
112   Rejestry zamówień publicznych
110   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
109   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
108   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
106   Dyrektorzy Przedszkoli
106   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
104   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
104   2018
104   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
98   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
97   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
95   Plany Odnowy Miejscowości
94   Petycje wpływające w 2017 roku
93   Informacja z otwarcia ofert
93   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
92   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
91   Dyrektorzy Gimnazjów
90   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
87   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
86   Informacja z otwarcia ofert
82   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
80   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
80   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
79   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
79   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
79   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
73   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
72   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
71   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
67   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
67   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
66   Informacja z otwarcia ofert
66   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
66   Rok 2018
65   Informacja z otwarcia ofert
65   Informacja z otwarcia ofert
64   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
61   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
61   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
61   Jednostki organizacyjne
58   Kadencja 1990-1994
58   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
57   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
56   Informacja z otwarcia ofert
56   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
54   Kadencja 1998-2002
54   Kadencja 1994-1998
53   Budżet 2018
52   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
52   Kadencja 2002-2006
52   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
51   Kadencja 2006-2010
49   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
48   Kadencja 2010-2014
48   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
47   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
46   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
43   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
40   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
31   Referat Oświaty i Sportu
27   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
27   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
26   Uchwały podatkowe na 2018 rok
25   Referat Budżetu i Finansów
24   Referat Organizacyjny
23   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
23   Rok 2018
19   Urząd Gminy Olszewo-Borki
17   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
12   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
9   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
6   Zawiadomienia na komisje 2018 rok

 Liczba   Kategoria
180053   Przetargi
72993   Inne zamówienia
21972   Oferty pracy
19780   Zamówienia publiczne
13973   Zarządzenia Wójta
12502   Uchwały Rady
6265   Ogłoszenia
5687   Dane teleadresowe
5630   Budżet
5057   Rada Gminy
4910   Podatki i opłaty
4469   Dokumenty Strategiczne
4333   Lista sołectw
4153   Zawiadomienia
4120   Statut Gminy
4109   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4042   Regulamin organizacyjny
3970   Pracownicy Urzędu Gminy
3764   Wzory dokumentów do pobrania
3685   Skład osobowy Rady
3596   Załatwianie spraw
3574   Referaty
3498   Tryb działania Rady
3400   Pozostałe
3332   Rejestry, ewidencje i archiwa
3204   Informacje ogólne
3108   Rok 2015
3086   Obwieszczenia
3051   Komisje Rady
3005   Ławnicy
2951   Samodzielne stanowiska pracy
2904   Rok 2014
2839   Rok 2010
2808   Rok 2007
2777   Zapytania ofertowe
2743   Rada gminy
2715   Rok 2012
2703   Rok 2011
2691   Rok 2008
2585   Podstawa prawna działania
2555   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2540   Prawo miejscowe
2471   Rok 2009
2446   WYBORY SAMORZĄDOWE
2377   Finanse
2309   Druki
2279   Odpady komunalne
2247   Rok 2013
2212   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2126   Konta bankowe
2125   Oświadczenia majątkowe
2118   Materiały do pobrania
2100   Rok 2016
2042   Ochrona Środowiska
2030   Rok 2006
1813   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1711   Sprawozdania
1711   Inwestycje w trakcie realizacji
1326   Inwestycje zrealizowane
1170   Praktyki studenckie
1085   Rok 2017
1054   Dokumenty
964   Kontrole
872   Sprawozdania
672   Plan Zamówień Publicznych
543   Rewitalizacja
369   Petycje
300   Informacja publiczna
275   Oświata
263   Wnioski o dotacje NGO
licznik odwiedzin: 763748