logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
5983   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4866   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4267   Urząd Gminy Olszewo - Borki
4126   2015
3826   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
3564   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3365   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3311   Wybory Samorządowe 2018
3195   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2993   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2691   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2560   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2533   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2531   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2457   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2331   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2303   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2250   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2171   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2154   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2143   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2139   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
2130   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2012   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1935   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1914   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1891   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1854   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1807   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1750   Druki do pobrania
1749   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1734   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1670   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1620   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1607   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1562   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1560   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1555   Regulamin Urzędu
1546   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1528   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1512   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1509   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1503   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1499   Statut Gminy
1491   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1474   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1459   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1433   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1395   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1389   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1388   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1379   Struktura stanowisk
1345   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1335   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1304   Konta bankowe
1290   Uchwała Plan
1280   Położenie gminy mapa
1275   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1241   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1235   Przetrag nieograniczony
1235   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1217   Uchwała - podatek od nieruchomości
1217   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1201   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1199   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1187   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1164   Komunikat - druki do pobrania
1155   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1141   Opłata administracyjna
1136   Budżet na rok 2004
1136   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1135   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1110   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1096   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1079   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1073   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1067   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1042   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1035   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1033   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1032   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1029   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1027   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1026   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1020   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
1020   2018
1018   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1005   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
1005   Przetarg nieograniczony
993   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
992   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
981   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
977   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
977   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
976   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
975   Nieograniczony przetarg pisemny
973   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
973   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
972   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
967   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
966   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
966   Sekretarz Gminy
960   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
955   Przetarg nieograniczony
953   Sekretarz Gminy
952   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
948   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
939   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
938   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
938   Radca Prawny
932   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
931   Regulamin utrzymania czystości i porządku
930   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
929   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
921   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
920   Budżet 2010
918   Przetarg siec wodociągowa
912   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
909   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
902   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
902   Obwieszczenia
898   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
896   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
895   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
893   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
893   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
891   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
891   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
882   Przetarg nieograniczony
881   Przetrag nieograniczony
879   Rok 2014 początek kadencji
877   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
877   Budżet gminy na rok 2006
877   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
877   Załatwianie spraw
875   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
874   2016
872   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
872   Przetarg nieograniczony
868   Przetrag nieograniczony
867   Przetarg nieograniczony
866   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
861   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
860   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
859   Przetarg nieograniczony
858   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
857   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
857   Przetarg nieograniczony
857   2017
854   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
853   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
851   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
850   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
846   Komunikat - druki do pobrania
843   Przetarg nieograniczony
842   Przetarg nieograniczony
837   Przetarg nieograniczony
835   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
835   Przetarg nieograniczony
832   Rok 2007
830   Przetarg nieograniczony
829   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
825   Przetarg nieograniczony
823   Budżet 2011
823   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
819   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
818   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
817   Przetarg nieograniczony
816   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
810   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
809   Rok 2011
807   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
800   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
796   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
795   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
793   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
792   Przetarg nieograniczony
792   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
791   Rok 2006
788   Rok 2018
785   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
784   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
783   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
782   Przetarg nieograniczony
781   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
778   Przetarg nieograniczony
775   Uchwały podatkowe na 2013 rok
774   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
772   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
767   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
766   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
764   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
764   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
763   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
762   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
762   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
762   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
761   Rada Gminy Olszewo-Borki
760   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
759   Sekretarz Gminy
757   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
756   Budżet 2013
755   Przetarg nieograniczony
751   Przetarg nieograniczony
750   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
750   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
749   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
749   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
745   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
744   Przetarg nieograniczony
743   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
743   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
742   Przetarg nieograniczony
741   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
741   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
739   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
739   Dyrektorzy Przedszkoli
738   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
738   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
737   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
737   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
737   Rok 2014
737   Przetarg nieograniczony
736   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
735   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
735   Przetarg nieograniczony
735   Budżet 2012
733   obwieszczenie o kandydatach na radnych
733   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
730   Przetarg nieograniczony
728   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
726   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
726   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
722   Dyrektorzy Gimnazjów
722   Budżet 2009
721   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
720   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
720   Przetarg nieograniczony
719   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
719   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
716   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
715   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
713   Budżet 2008
713   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
710   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
708   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
708   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
708   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
707   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
706   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
706   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
706   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
706   Informacje
706   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
705   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
705   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
704   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
704   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
703   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
701   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
701   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
700   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
700   Sekretarz Gminy
699   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
699   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
697   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
696   Rok 2008
696   Rok 2011
694   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
694   GCI
694   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
694   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
694   Przetarg nieograniczony
692   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
692   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
690   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
689   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
689   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
688   Rok 2010
687   Przetarg nieograniczony
686   Rok 2017
685   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
684   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
684   Sekretarz Gminy
681   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
680   Rok 2010 początek kadencji
679   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
679   Przetrag nieograniczony
678   obwieszczenie o kandydatach na wójta
676   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
675   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
674   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
672   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
672   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
672   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
671   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
671   Przetarg nieograniczony
670   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
670   Przetarg nieograniczony
669   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
669   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
668   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
667   Przetarg nieograniczony
667   Rok 2013
666   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
665   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
665   Rok 2009
664   Budżet 2017
663   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
662   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
662   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
662   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
661   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
660   Przewodniczący Rady Gminy
660   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
660   Rok 2012
659   Ogłoszenie o zawarciu umowy
659   Przetarg nieograniczony
658   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
658   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
658   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
657   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
657   Sekretarz Gminy
657   Przetarg nieograniczony
655   Budżet 2015
654   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
653   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
653   Przetarg nieograniczony
652   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
651   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
651   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
649   Przetarg nieograniczony
647   Przetarg nieograniczony
647   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
646   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
645   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
644   Sekretarz Gminy
644   Kontrole zarządcze
643   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
643   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
643   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
642   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
642   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
642   Rok 2017
640   Konkurs wiedzy pożarniczej
640   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
638   Uchwały podatkowe na 2012 rok
638   Sekretarz Gminy
638   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
637   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
636   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
634   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
633   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
633   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
633   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
632   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
632   Przetarg nieograniczony
631   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
631   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
630   Przetarg nieograniczony
630   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
630   Budżet 2014
629   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
629   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
629   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
628   Ogłoszenie o wyniku postępowania
628   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
628   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
627   Remonty bieżące dróg gminnych
627   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
626   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
626   Przetarg nieograniczony
626   Rok 2015
626   Sekretarz Gminy
625   Dyrektor Biblioteki Gminnej
625   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
625   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
624   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
624   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
624   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
624   2014
624   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
623   Ogłoszenie o wyniku postępowania
622   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
622   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
621   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
619   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
619   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
618   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
618   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
618   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
617   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
617   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
616   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
616   Przetarg nieograniczony
616   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
615   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
615   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
614   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
614   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
613   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
613   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
613   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
613   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
613   Przetarg nieograniczony
613   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
613   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
612   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
612   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
612   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
611   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
610   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
610   Uchwały podatkowe na 2016 rok
607   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
607   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
607   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
607   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
606   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
606   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
606   Uchwały podatkowe na 2011 rok
606   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
606   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
605   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
605   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
605   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
605   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
605   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
604   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
603   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
602   Rok 2015
601   Dyrektorzy Gimnazjów
601   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
600   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
600   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
600   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
600   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
599   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
599   Udzielenie kredytu długoterminowego
599   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
599   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
598   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
596   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
596   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
595   Ogłoszenie o zawarciu umowy
595   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
594   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o wyniku postępowania
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
593   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
592   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
592   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
591   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
590   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
590   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
590   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
590   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
590   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
590   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
589   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
589   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
588   Dyrektorzy Przedszkoli
587   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
586   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
586   Przetarg nieograniczony
586   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
586   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
585   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
585   Dyrektorzy Przedszkoli
585   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
584   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
584   Udzielenie kredytu długoterminowego
584   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
583   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
583   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
583   Sekretarz Gminy
582   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
581   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
580   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
579   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
579   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
578   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
578   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
578   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
577   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
577   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
576   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
575   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
575   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
575   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
575   Rok 2016
574   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
574   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
574   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
574   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
573   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
573   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
572   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
571   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
571   Dyrektorzy Gimnazjów
570   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
569   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
569   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
569   Rok 2019
568   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
568   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
567   Udzielenie kredytu długoterminowego
567   Budżet 2016
566   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
566   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
566   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
566   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
565   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
565   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
563   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
563   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
561   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
561   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
561   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
560   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
560   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
560   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
560   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
560   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
559   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
559   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
559   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
558   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
558   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
558   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
558   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
556   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
555   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
555   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
555   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
554   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
553   Dyrektorzy Gimnazjów
553   Ogłoszenie zapytania ofertowego
551   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
551   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
549   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
548   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
547   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
547   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
547   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
546   Ogłoszenie o wyniku postępowania
546   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
546   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
545   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
545   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
545   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545   Dyrektorzy Gimnazjów
545   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
545   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
545   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
544   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
544   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
544   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
543   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
543   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
542   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
542   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
542   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
541   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
541   Rok 2017
539   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
538   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
538   Dyrektorzy Przedszkoli
538   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
537   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
537   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
535   Dyrektorzy Gimnazjów
535   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
534   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
534   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
533   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
533   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
532   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
532   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
531   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
531   Wymagania dla przedsiębiorców
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Budżet 2018
530   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
529   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
528   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
528   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
528   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
528   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
528   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
527   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
525   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
525   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
524   Organizacje Pozarządowe
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
522   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
521   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
519   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
518   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
518   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
516   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
515   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
514   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
514   Przetarg nieograniczony
514   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
513   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
512   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
512   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
512   Dyrektorzy Przedszkoli
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
510   Sekretarz Gminy
509   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
509   Sekretarz Gminy
508   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
507   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
507   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
506   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
505   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
503   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
503   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
503   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
502   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
502   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
501   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
498   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
498   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
497   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
497   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
497   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
496   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
495   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
495   Dyrektorzy Przedszkoli
495   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
494   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
494   Dyrektorzy Gimnazjów
494   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   2019
492   Dyrektorzy Przedszkoli
492   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
491   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
490   2013
489   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
489   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
488   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
488   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
488   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
487   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
487   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
486   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
484   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
484   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
484   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
483   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
483   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
482   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
481   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
480   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
480   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
480   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
478   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
477   Rok 2016
475   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
475   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
475   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
474   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
473   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
472   Dyrektorzy Przedszkoli
471   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
470   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
470   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
469   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
469   Informacja z otwarcia ofert
468   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
468   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
468   Przetarg nieograniczony
467   Przetarg nieograniczony
464   Urząd Gminy Olszewo-Borki
464   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
463   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
461   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
460   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
459  
459   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
459   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
459   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
458   Informacja z otwarcia ofert
458   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
458   Budżet 2019
457   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
457   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
456   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
456   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
455   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
453   Przetarg nieograniczony
452   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
452   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
451   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
447   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
446   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
445   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
444   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
443   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
443   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
442   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
442   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
442   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
442   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
442   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
442   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
441   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
441   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
441   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
440   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
439   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
438   Dyrektor Gimnazjum
437   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
436   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
436   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
436   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
435   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
435   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
434   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
434   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
433   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
433   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
431   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
430   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
430   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
430   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
429   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
429   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
429   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
428   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
427   Dyrektorzy Gimnazjów
426   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
425   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
425   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
425   Uchwały podatkowe na 2017 rok
424   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
424   Dyrektorzy Gimnazjów
423   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
422   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
422   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
422   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
421   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
420   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
419   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
419   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
419   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
419   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
418   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
417   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
416   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
416   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
415   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
415   Rok 2019
414   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
413   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   Referaty
412   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
412   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
410   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
409   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
406   Informacja z otwarcia ofert
405   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
402   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
401   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
399   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
399   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
398   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
398   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
396   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
395   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
395   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
395   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
393   Projekt budżetu na 2008 rok
392   Rok 2013
392   Petycje wpływające w 2016 roku
391   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
391   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
391   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
391   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
390   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
390   Wnioski wpływające w 2016 roku
389   Dyrektorzy Przedszkoli
389   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
388   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
387   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
387   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
386   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
386   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
385   Tryb pozakonkursowy
381   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
380   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
379   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
378   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
377   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
377   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
376   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
375   Dyrektorzy Przedszkoli
372   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
371   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
370   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
369   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
369   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
368   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
364   Zastępca Wójta
359   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
358   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
357   Kadencja 2018-2023
356   Ocena jakości wody
356   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
354   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
354   Informacja z otwarcia ofert
353   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
353   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
353   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
350   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
348   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
348   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
345   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
345   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
344   Ogłoszenie o wyniku postepowania
344   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
343   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
342   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
341   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
341   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
341   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
341   Rok 2018 początek kadencji
339   Dyrektorzy Gimnazjów
335   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
335   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
335   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
334   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
334   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
333   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
330   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
330   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
328   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
328   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
328   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
328   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
327   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
327   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
326   Sekretarz Gminy
325   Przetarg nieograniczony
321   Rok 2018
321   Rok 2018
318   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
318   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
318   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
317   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
316   Informacja z otwarcia ofert
316   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
315   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
315   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
313   Informacja z otwarcia ofert
311   Petycje wpływające w 2017 roku
311   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
307   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
306   Informacja z otwarcia ofert
306   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
301   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
300   Jednostki organizacyjne
298   Rejestry zamówień publicznych
296   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
295   Dyrektorzy Przedszkoli
292   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
291   Informacja z otwarcia ofert
289   Plany Odnowy Miejscowości
288   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
287   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
285   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
284   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
284   Informacja z otwarcia ofert
283   Dyrektorzy Gimnazjów
279   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
279   Dyrektorzy Przedszkoli
278   Informacja z otwarcia ofert
278   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
275   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
274   Dyrektorzy Gimnazjów
273   Referat Budżetu i Finansów
272   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
271   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
270   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
270   Dyrektorzy Przedszkoli
270   Referat Organizacyjny
269   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
269   Uchwały podatkowe na 2018 rok
266   Uchwały podatkowe na 2019 rok
265   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
264   Informacje, Obwieszczenia
263   Informacja z otwarcia ofert
262   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
258   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
254   Kadencja 1990-1994
254   Referat Oświaty i Sportu
254   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
252   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
251   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
249   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
249   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
248   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
245   Informacja z otwarcia ofert
245   Wójt Gminy Olszewo-Borki
244   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
244   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
241   Kadencja 2006-2010
241   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
241   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
238   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
235   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
232   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
231   Dzienny Dom Senior+
230   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
229   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
229   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
229   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
228   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
228   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
225   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
225   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
225   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
224   Kadencja 2002-2006
224   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
217   Dyrektorzy Przedszkoli
216   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
215   Urząd Stanu Cywilnego
215   Kadencja 1994-1998
215   Kadencja 1998-2002
215   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
215   Informacje, Obwieszczenia
214   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
211   Kadencja 2010-2014
211   Informacja z otwarcia ofert
209   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
201   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
195   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
194   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
191   Petycje wpływające w 2018 roku
189   Petycje wpływające w 2019 roku
189   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
188   Dyrektorzy Gimnazjów
187   Zastępca Wójta
186   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
185   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
185   Lokalny Program Rewitalizacji
181   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
180   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
178   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
178   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
168   Rok 2019
168   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
167   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
163   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
163   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
161   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
160   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
156   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
156   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
155   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
151   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
150   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
149   Kadencja 2014-2018
147   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
144   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
143   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
143   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
140   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
134   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
128   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
128   Urząd Gminy Olszewo-Borki
121   Lista sołectw
118   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
104   Rejestr działalności regulowanej
104   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
104   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
103   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
102   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
101   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
95   Konsultacje Społeczne
95   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
92   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
91   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
90   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
88   Dzienny Dom Senior+
83   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
83   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
80   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
78   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
73   Kadencja 2018-2023
72   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
71   Szkoła Podstawowa w Grabówku
71   Szkoła Podstawowa w Przystani
70   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
69   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
67   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.
63   Informacje, Obwieszczenia
58   Rok 2018
56   Kadencja 2018-2023
55   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2019 r.
45   Komisje Rady Gminy
42   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2019 r.
40   Kadencja 2014-2018
39   Raport za lata 2015 - 2018
34   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2019 r.
31   Budżet 2020
17   Wnioski wpływające w 2019 roku
14   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r.

 Liczba   Kategoria
206279   Przetargi
83906   Inne zamówienia
30746   Oferty pracy
20348   Zamówienia publiczne
20136   Zarządzenia Wójta
15123   Uchwały Rady
12783   Zapytania ofertowe
8186   Ogłoszenia
6812   Budżet
6682   Zawiadomienia
6566   Rada Gminy
6364   Dane teleadresowe
5839   Podatki i opłaty
5078   Lista sołectw
4988   Dokumenty Strategiczne
4972   Pracownicy Urzędu Gminy
4845   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4780   Statut Gminy
4755   Obwieszczenia
4582   Regulamin organizacyjny
4455   Wzory dokumentów do pobrania
4271   Referaty
4258   Skład osobowy Rady
4162   Pozostałe
4041   Załatwianie spraw
4014   Tryb działania Rady
3740   Rejestry, ewidencje i archiwa
3686   Informacje ogólne
3535   Samodzielne stanowiska pracy
3513   Komisje Rady
3508   Ławnicy
3494   Rok 2015
3340   Rok 2014
3182   Oświadczenia majątkowe
3102   Rada gminy
3086   Podstawa prawna działania
2975   WYBORY SAMORZĄDOWE
2882   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2873   Rok 2018
2857   Prawo miejscowe
2823   Odpady komunalne
2821   Druki
2768   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2693   Finanse
2606   Materiały do pobrania
2590   Rok 2016
2557   Konta bankowe
2487   Ochrona Środowiska
2261   Rok 2017
2243   Rok 2019
2237   Sprawozdania
2138   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2106   Dokumenty
2091   Rewitalizacja
1821   Inwestycje w trakcie realizacji
1728   Praktyki studenckie
1646   Plan Zamówień Publicznych
1434   Sprawozdania
1421   Inwestycje zrealizowane
1369   Kontrole
976   Oświata
833   Petycje
802   Informacja publiczna
672   Wnioski o dotacje NGO
475   Interpelacje
286   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
208   Sprawozdania Finansowe
203   Rok 2018
166   Wybory
138   Raport o stanie Gminy
112   Zapytania
59   Raport o stanie Gminy
licznik odwiedzin: 984367