logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9691   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
6717   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
5045   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4819   2015
4519   Urząd Gminy Olszewo - Borki
4184   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
3809   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3574   Wybory Samorządowe 2018
3543   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3327   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
3110   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2903   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2714   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2703   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2644   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2573   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2489   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2483   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2389   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2332   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
2330   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2327   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2273   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2254   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2127   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
2093   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
2084   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
2060   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2039   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1992   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1902   Regulamin Urzędu
1895   Druki do pobrania
1885   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1860   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1799   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1786   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1766   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1725   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1716   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1690   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1680   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1679   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1678   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1675   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1661   Statut Gminy
1656   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1630   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1615   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1568   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1534   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1521   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1518   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1516   Struktura stanowisk
1503   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1452   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1448   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1420   Konta bankowe
1419   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1412   Położenie gminy mapa
1408   Uchwała Plan
1376   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1369   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1360   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1329   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1327   Uchwała - podatek od nieruchomości
1322   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1316   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1313   Przetrag nieograniczony
1279   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1269   Komunikat - druki do pobrania
1268   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1257   Opłata administracyjna
1253   Budżet na rok 2004
1249   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1239   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1231   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1207   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1195   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1184   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1178   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1171   2018
1160   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1142   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1142   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1141   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1139   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1134   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
1127   Budżet 2017
1125   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1120   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1117   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
1109   Przetarg nieograniczony
1108   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
1105   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1101   Sekretarz Gminy
1098   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
1097   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1094   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
1094   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1089   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
1088   Sekretarz Gminy
1085   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1081   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1081   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
1080   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1076   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
1071   Nieograniczony przetarg pisemny
1071   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1069   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
1065   Przetarg nieograniczony
1058   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1056   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
1056   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1050   Budżet 2010
1049   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
1049   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
1048   Radca Prawny
1044   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
1043   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
1039   2017
1038   Obwieszczenia
1037   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1037   2016
1035   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
1027   Rok 2014 początek kadencji
1017   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
1016   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
1015   Przetarg nieograniczony
1013   Załatwianie spraw
1012   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
1012   Przetarg siec wodociągowa
1009   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1008   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
1007   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
1007   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1002   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
999   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
985   Przetrag nieograniczony
984   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
984   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
983   Budżet gminy na rok 2006
982   Przetarg nieograniczony
981   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
980   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
980   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
976   Przetrag nieograniczony
971   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
970   Przetarg nieograniczony
967   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
966   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
960   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
960   Rok 2011
960   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
953   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
953   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
952   Przetarg nieograniczony
951   Przetarg nieograniczony
950   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
950   Przetarg nieograniczony
948   Przetarg nieograniczony
948   Przetarg nieograniczony
948   Przetarg nieograniczony
948   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
946   Przetarg nieograniczony
945   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
942   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
938   Przetarg nieograniczony
938   Budżet 2011
937   Komunikat - druki do pobrania
936   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
932   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
930   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
928   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
928   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
924   Rok 2018
920   Przetarg nieograniczony
916   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
912   Rok 2007
907   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
904   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
903   Przetarg nieograniczony
901   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
898   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
898   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
896   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
894   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
893   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
893   Budżet 2013
887   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
886   Przetarg nieograniczony
885   Rok 2006
885   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
885   Przetarg nieograniczony
885   Uchwały podatkowe na 2013 rok
884   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
884   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
883   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
882   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
881   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
880   Przetarg nieograniczony
876   Przetarg nieograniczony
874   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
871   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
868   Rok 2014
868   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
865   Sekretarz Gminy
864   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
861   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
860   Budżet 2009
858   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
857   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
856   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
856   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
855   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
852   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
850   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
849   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
848   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
847   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
847   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
847   Przetarg nieograniczony
845   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
844   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
843   Przetarg nieograniczony
843   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
842   Budżet 2012
840   Rada Gminy Olszewo-Borki
840   Przetarg nieograniczony
839   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
839   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
838   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
838   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
835   Dyrektorzy Gimnazjów
835   Budżet 2008
834   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
833   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
832   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
831   Przetarg nieograniczony
830   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
829   Dyrektorzy Przedszkoli
827   Informacje
825   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
825   Przetarg nieograniczony
825   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
824   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
824   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
822   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
821   Przetarg nieograniczony
820   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
819   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
818   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
818   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
815   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
813   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
812   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
809   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
809   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
809   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
808   Rok 2017
808   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
808   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
807   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
807   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
805   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
805   Rok 2008
805   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
805   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
804   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
804   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
801   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
801   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
797   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
797   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
797   Sekretarz Gminy
797   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
797   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
794   obwieszczenie o kandydatach na radnych
793   Rok 2010
793   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
793   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
792   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
791   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
790   Przetarg nieograniczony
787   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
785   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
784   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
783   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
783   Rok 2011
782   Budżet 2015
781   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
780   GCI
778   Rok 2009
778   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
778   Przetarg nieograniczony
777   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
777   Przewodniczący Rady Gminy
777   Przetarg nieograniczony
777   Przetarg nieograniczony
774   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
774   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
774   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
774   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
773   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
773   Sekretarz Gminy
772   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
772   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
772   Rok 2015
771   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
769   Ogłoszenie o zawarciu umowy
769   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
768   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
768   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
767   Przetrag nieograniczony
767   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
766   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
765   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
765   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
764   obwieszczenie o kandydatach na wójta
764   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
763   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
763   Sekretarz Gminy
763   Przetarg nieograniczony
763   Rok 2013
763   Rok 2019
762   Rok 2017
761   Kontrole zarządcze
761   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
760   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
760   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
759   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
758   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
758   Przetarg nieograniczony
758   Rok 2010 początek kadencji
758   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
757   Przetarg nieograniczony
757   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
757   Przetarg nieograniczony
757   2014
755   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
755   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
754   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
754   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
753   Sekretarz Gminy
752   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
752   Przetarg nieograniczony
752   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
751   Przetarg nieograniczony
751   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
750   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
749   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
748   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
748   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
747   Przetarg nieograniczony
745   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
744   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
744   Budżet 2014
743   Uchwały podatkowe na 2012 rok
743   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
743   Rok 2012
743   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
742   Ogłoszenie o wyniku postępowania
740   Dyrektor Biblioteki Gminnej
740   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
740   Konkurs wiedzy pożarniczej
740   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
740   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
739   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
738   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
738   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
738   Uchwały podatkowe na 2016 rok
737   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
737   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
737   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
736   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
736   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
734   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
734   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
733   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
732   Przetarg nieograniczony
732   Sekretarz Gminy
731   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
731   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
731   Ogłoszenie o wyniku postępowania
731   Rok 2015
730   Sekretarz Gminy
729   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
729   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
728   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
727   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
727   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
727   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
726   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
726   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
725   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
725   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
724   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
723   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
722   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
722   Przetarg nieograniczony
722   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
720   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
720   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
720   Rok 2016
718   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
718   Przetarg nieograniczony
718   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
718   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
718   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
718   Przetarg nieograniczony
717   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
717   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
717   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
714   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
714   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
714   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
713   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
713   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
712   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
712   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
709   Remonty bieżące dróg gminnych
709   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
708   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
708   Uchwały podatkowe na 2011 rok
708   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
707   Udzielenie kredytu długoterminowego
707   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
706   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
706   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
705   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
705   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
705   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
704   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
704   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
704   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
704   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
703   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
702   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
702   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
701   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
701   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
701   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
701   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
700   Dyrektorzy Przedszkoli
700   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
700   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
700   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
699   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
699   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
697   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
697   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
697   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
697   Budżet 2018
697   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
696   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
696   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
695   Dyrektorzy Gimnazjów
695   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
695   Rok 2017
694   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
694   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
693   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
693   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
693   Budżet 2016
692   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
692   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
692   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
692   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
692   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
691   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
688   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
688   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
687   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
687   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
687   Ogłoszenie zapytania ofertowego
686   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
686   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
686   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
685   Udzielenie kredytu długoterminowego
685   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
684   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
683   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
683   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
683   Ogłoszenie o wyniku postępowania
683   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
683   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
682   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
682   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
681   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
681   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
681   Dyrektorzy Przedszkoli
681   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
680   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
680   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
679   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
679   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
679   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
679   Sekretarz Gminy
678   Przetarg nieograniczony
678   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
677   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
677   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
676   Sekretarz Gminy
675   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
675   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
675   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
675   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
674   Ogłoszenie o zawarciu umowy
674   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
673   Dyrektorzy Gimnazjów
673   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
673   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
672   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
672   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
671   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
671   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
671   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
670   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
670   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
669   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
669   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
669   Budżet 2019
668   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
667   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
666   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
666   Dyrektorzy Gimnazjów
666   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
665   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
665   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
665   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
664   Udzielenie kredytu długoterminowego
664   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
663   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
663   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
663   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
662   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
661   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
661   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
660   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
660   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
660   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
659   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
659   Dyrektorzy Przedszkoli
659   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
659   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
658   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
658   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
657   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
656   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
656   Wymagania dla przedsiębiorców
655   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
654   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
653   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
653   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
652   Dyrektorzy Gimnazjów
651   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
651   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
651   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
651   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
651   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
651   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
650   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
649   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
647   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
647   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
646   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
646   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
645   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
645   2019
644   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
644   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
644   Organizacje Pozarządowe
643   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
643   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
641   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
641   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
641   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
641   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
641   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
639   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
639   Dyrektorzy Gimnazjów
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
639   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
639   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
639   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
639   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
638   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
636   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
635   Dyrektorzy Przedszkoli
635   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
634   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
634   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
633   Rok 2016
633   Informacja z otwarcia ofert
632   Ogłoszenie o wyniku postępowania
631   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
631   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
631   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
630   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
630   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
630   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
630   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
630   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
629   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
629   2013
629   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
628   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
628   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
627   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
627   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
627   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
626   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
626   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
626   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
625   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
625   Przetarg nieograniczony
624   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
624   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
623   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
623   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
623   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
623   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
623   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
623   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
622   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
621   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
621   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
619   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
619   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
618   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
617   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
617   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
616   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
615   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
615   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
615   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
614   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
613   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
613   Sekretarz Gminy
613   Przetarg nieograniczony
612   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
612   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
612   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
612   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
611   Przetarg nieograniczony
611   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
610   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
608   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
607   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
606   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
605   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
605   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
605   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
605   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
605   Przetarg nieograniczony
604   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
604   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
603   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
603   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
602   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
602   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
602   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
602   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
601   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
600   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
600   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
598   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
597   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
596   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
596   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
594   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
593   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
593   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
591   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
591   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
590   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
589   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
589   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
589   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
588   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
587   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
586   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
585   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
584   Dyrektorzy Gimnazjów
584   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
584   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
584   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
583   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
583   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
582   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
581   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
580   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
580   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
580   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
580   Informacja z otwarcia ofert
580   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
578   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
578   Dyrektorzy Przedszkoli
577   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
575   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
575   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
574   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
574   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
574   Dyrektorzy Przedszkoli
574   Dyrektorzy Przedszkoli
574   Rok 2019
573   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
572   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
572   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
572   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
570   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
568   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
568   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
567   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
566   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
566   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
566   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
566   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
565   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
562   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
562   Petycje wpływające w 2016 roku
562   Uchwały podatkowe na 2017 rok
561   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
561   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
561   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
561   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
559   Zastępca Wójta
558   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
558   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
555   Urząd Gminy Olszewo-Borki
553   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
553   Kadencja 2018-2023
552   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
551   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
551   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
549   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
547   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
547   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
547   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
545  
545   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
544   Informacja z otwarcia ofert
543   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
543   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
542   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
542   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
541   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
540   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
540   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
539   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
539   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
539   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
539   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
539   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
538   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
536   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
535   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
534   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
534   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
534   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
531   Dyrektorzy Gimnazjów
529   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
528   Sekretarz Gminy
527   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
527   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
526   Dyrektorzy Gimnazjów
525   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
524   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
524   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
523   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
522   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
521   Dyrektor Gimnazjum
521   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
521   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
520   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
520   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
520   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
518   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
518   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
517   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
517   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
517   Wnioski wpływające w 2016 roku
516   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
516   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
513   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
513   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
513   Rok 2018 początek kadencji
513   Wójt Gminy Olszewo-Borki
512   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
511   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
511   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
511   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
511   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
510   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
510   Rok 2013
509   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
508   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
506   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
505   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
505   Informacja z otwarcia ofert
504   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
500   Referaty
499   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
498   Tryb pozakonkursowy
497   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
496   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
496   Dyrektorzy Przedszkoli
493   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
490   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
490   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
489   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
489   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
489   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
489   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
489   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
488   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
487   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
487   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
485   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
483   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
482   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
482   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
481   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
481   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
481   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
480   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
480   Przetarg nieograniczony
479   Ocena jakości wody
478   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
478   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
478   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
474   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
474   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   Petycje wpływające w 2017 roku
471   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
469   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
466   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
465   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
464   Projekt budżetu na 2008 rok
464   Dyrektorzy Przedszkoli
464   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
463   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
463   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
462   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
459   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
459   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
458   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
456   Rok 2018
456   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
454   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
453   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
450   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
448   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
448   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
447   Informacja z otwarcia ofert
444   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
444   Informacja z otwarcia ofert
443   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
443   Dyrektorzy Gimnazjów
442   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
441   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
441   Rok 2018
440   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
440   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
438   Plany Odnowy Miejscowości
436   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
436   Jednostki organizacyjne
435   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
435   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
434   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
433   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
433   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
431   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
430   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
430   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
429   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
429   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
426   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
425   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
424   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
423   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
421   Informacja z otwarcia ofert
419   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
416   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
415   Ogłoszenie o wyniku postepowania
414   Dyrektorzy Przedszkoli
413   Uchwały podatkowe na 2019 rok
412   Dzienny Dom Senior+
410   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
409   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
408   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
408   Informacja z otwarcia ofert
408   Informacja z otwarcia ofert
407   Dyrektorzy Gimnazjów
406   Dyrektorzy Przedszkoli
404   Informacja z otwarcia ofert
401   Dyrektorzy Przedszkoli
400   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
400   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
398   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
397   Rejestry zamówień publicznych
396   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
396   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
395   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
395   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
394   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
390   Referat Organizacyjny
389   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
388   Informacja z otwarcia ofert
388   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
385   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
385   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
384   Uchwały podatkowe na 2018 rok
382   Informacje, Obwieszczenia
381   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
381   Referat Budżetu i Finansów
379   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
376   Referat Oświaty i Sportu
375   Dyrektorzy Gimnazjów
375   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
372   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
368   Informacja z otwarcia ofert
366   Dyrektorzy Przedszkoli
365   Rok 2019
364   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
363   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
363   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
363   Petycje wpływające w 2019 roku
362   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
361   Kadencja 1990-1994
361   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
355   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
350   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
350   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
346   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
343   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
342   Kadencja 2006-2010
342   Petycje wpływające w 2018 roku
341   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
340   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
336   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
334   Kadencja 2002-2006
334   Dyrektorzy Gimnazjów
333   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
330   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
329   Informacja z otwarcia ofert
326   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
325   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
320   Kadencja 1994-1998
319   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
319   Zastępca Wójta
318   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
318   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
318   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
316   Kadencja 1998-2002
315   Kadencja 2010-2014
314   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
307   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
304   Informacje, Obwieszczenia
303   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
302   Urząd Stanu Cywilnego
302   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
300   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
298   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
295   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
293   Lokalny Program Rewitalizacji
292   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
291   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
290   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
286   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
286   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
284   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
283   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
281   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
279   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
278   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
277   Lista sołectw
274   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
273   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
272   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
268   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
264   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
257   Kadencja 2014-2018
248   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
246   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
244   Urząd Gminy Olszewo-Borki
243   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
240   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
238   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
234   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
229   Rejestr działalności regulowanej
229   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
224   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
222   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
222   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
221   Konsultacje Społeczne
218   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
215   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.
214   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
213   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
211   Dzienny Dom Senior+
211   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
210   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
209   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
201   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
196   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
195   Szkoła Podstawowa w Grabówku
192   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2019 r.
191   Szkoła Podstawowa w Przystani
189   Budżet 2020
189   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r.
188   Kadencja 2018-2023
188   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 grudnia 2019 r.
187   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2019 r.
184   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
176   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2019 r.
169   Raport za lata 2015 - 2018
156   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 r.
155   Komisje Rady Gminy
152   Informacje, Obwieszczenia
151   Kadencja 2018-2023
150   Wnioski wpływające w 2019 roku
146   Kadencja 2014-2018
135   Rok 2018
105   Plany polowań zbiorowych
105   Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023

 Liczba   Kategoria
213538   Przetargi
86995   Inne zamówienia
32415   Oferty pracy
20626   Zamówienia publiczne
20585   Zarządzenia Wójta
15571   Uchwały Rady
15305   Zapytania ofertowe
9042   Ogłoszenia
7491   Zawiadomienia
7151   Budżet
6942   Rada Gminy
6671   Dane teleadresowe
6207   Podatki i opłaty
5316   Lista sołectw
5302   Pracownicy Urzędu Gminy
5217   Dokumenty Strategiczne
5120   Miejscowy Plan Zagospodarowania
5036   Statut Gminy
4980   Obwieszczenia
4817   Regulamin organizacyjny
4716   Wzory dokumentów do pobrania
4506   Referaty
4460   Skład osobowy Rady
4438   Pozostałe
4301   Załatwianie spraw
4203   Tryb działania Rady
3960   Rejestry, ewidencje i archiwa
3898   Informacje ogólne
3746   Samodzielne stanowiska pracy
3728   Komisje Rady
3720   Rok 2015
3698   Ławnicy
3691   Oświadczenia majątkowe
3554   Rok 2014
3282   Rada gminy
3264   Podstawa prawna działania
3177   WYBORY SAMORZĄDOWE
3130   Rok 2018
3122   Odpady komunalne
3044   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
3030   Druki
3022   Prawo miejscowe
3017   Rok 2019
2998   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2869   Finanse
2816   Materiały do pobrania
2774   Konta bankowe
2772   Rok 2016
2701   Ochrona Środowiska
2570   Rewitalizacja
2481   Rok 2017
2441   Sprawozdania
2333   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2326   Dokumenty
1961   Plan Zamówień Publicznych
1947   Praktyki studenckie
1914   Inwestycje w trakcie realizacji
1679   Sprawozdania
1545   Kontrole
1510   Inwestycje zrealizowane
1220   Oświata
1054   Petycje
1017   Informacja publiczna
856   Wnioski o dotacje NGO
713   Interpelacje
451   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
426   Sprawozdania Finansowe
402   Rok 2018
340   Wybory
294   Raport o stanie Gminy
277   Zapytania
242   Raport o stanie Gminy
licznik odwiedzin: 1109572