logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9026   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
4797   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
4453   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
3763   Urząd Gminy Olszewo - Borki
3148   2015
3091   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3009   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3003   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
2855   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
2616   Dokumenty do pobrania
2378   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2368   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2326   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2293   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2099   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2042   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2025   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
1965   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
1940   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
1936   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
1908   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
1772   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
1754   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
1723   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
1674   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
1657   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
1598   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
1593   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
1563   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
1507   Druki do pobrania
1475   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
1399   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1380   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1377   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1371   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1353   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1331   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1326   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1289   Regulamin Urzędu
1283   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1262   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1254   Statut Gminy
1239   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1229   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1194   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1189   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1185   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1175   Przetrag nieograniczony
1172   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1158   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
1157   Uchwała Plan
1148   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1142   Struktura stanowisk
1139   Położenie gminy mapa
1133   Konta bankowe
1114   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1111   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1102   Uchwała - podatek od nieruchomości
1096   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1078   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1048   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1030   Budżet na rok 2004
1020   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1020   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
994   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
984   Opłata administracyjna
980   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
978   Komunikat - druki do pobrania
978   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
966   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
962   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
960   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
959   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
940   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
935   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
932   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
922   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
917   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
911   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
910   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
909   Przetarg nieograniczony
907   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
907   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
906   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
899   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
892   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
881   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
869   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
868   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
868   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
864   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
863   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
860   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
859   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
854   Przetarg nieograniczony
848   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
847   Sekretarz Gminy
845   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
843   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
842   Nieograniczony przetarg pisemny
835   Przetarg siec wodociągowa
823   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
821   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
815   Regulamin utrzymania czystości i porządku
815   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
811   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
806   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
806   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
804   Sekretarz Gminy
803   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
798   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
793   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
787   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
782   Przetrag nieograniczony
779   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
775   Budżet gminy na rok 2006
774   Przetarg nieograniczony
773   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
771   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
770   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
769   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
769   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
763   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
763   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
755   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
754   Radca Prawny
753   Przetarg nieograniczony
751   Rok 2007
747   Przetarg nieograniczony
746   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
744   Komunikat - druki do pobrania
742   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
737   Przetarg nieograniczony
735   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
735   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
734   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
734   Przetarg nieograniczony
733   Przetarg nieograniczony
731   Przetarg nieograniczony
730   Przetarg nieograniczony
729   Przetrag nieograniczony
728   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
727   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
725   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
724   Załatwianie spraw
718   Budżet 2011
718   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
717   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
711   Przetarg nieograniczony
708   Przetarg nieograniczony
706   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
706   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
706   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
703   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
703   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
702   Przetarg nieograniczony
702   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
697   Przetarg nieograniczony
697   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
696   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
696   Budżet 2010
691   Rada Gminy Olszewo-Borki
690   obwieszczenie o kandydatach na radnych
684   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
683   Przetarg nieograniczony
681   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
681   Rok 2006
680   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
674   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
674   Przetarg nieograniczony
672   2016
671   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
669   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
669   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
667   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
665   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
662   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
660   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
656   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
653   Rok 2011
651   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
651   Dyrektorzy Przedszkoli
650   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
650   Przetarg nieograniczony
650   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
649   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
648   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
648   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
647   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
647   Budżet 2013
646   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
646   Budżet 2012
645   Rok 2014 początek kadencji
645   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
644   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
644   Przetarg nieograniczony
644   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
644   2017
643   Przetarg nieograniczony
642   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
639   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
637   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
637   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
636   Uchwały podatkowe na 2013 rok
634   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
633   Przetarg nieograniczony
632   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
631   Przetarg nieograniczony
630   Przetarg nieograniczony
630   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
625   Sekretarz Gminy
625   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
624   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
624   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
623   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
623   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
623   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
622   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
621   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
621   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
617   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
615   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
614   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
613   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
611   Dyrektorzy Gimnazjów
610   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
610   Przetarg nieograniczony
608   GCI
607   Sekretarz Gminy
606   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
605   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
604   Przetarg nieograniczony
602   Sekretarz Gminy
602   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
602   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
601   Przetarg nieograniczony
601   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
601   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
599   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
599   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
596   Budżet 2009
596   obwieszczenie o kandydatach na wójta
596   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
595   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
594   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
593   Rok 2014
593   Przetarg nieograniczony
593   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
592   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
592   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
592   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
592   Przetrag nieograniczony
591   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
588   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
587   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
586   Rok 2010
586   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
585   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
584   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
584   Obwieszczenia
583   Rok 2008
582   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
582   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
580   Budżet 2008
579   Przetarg nieograniczony
579   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
578   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
578   Rok 2010 początek kadencji
577   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
576   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
576   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
576   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
576   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
575   Rok 2011
572   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
571   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
570   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
568   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
567   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
567   Rok 2012
567   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
566   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
564   Przewodniczący Rady Gminy
562   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
561   Remonty bieżące dróg gminnych
561   Rok 2013
561   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
560   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
559   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
558   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
558   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
556   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
556   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
553   Przetarg nieograniczony
552   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
551   Przetarg nieograniczony
551   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
551   Sekretarz Gminy
551   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
551   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
551   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
551   Przetarg nieograniczony
550   Ogłoszenie o zawarciu umowy
550   Sekretarz Gminy
549   Rok 2009
548   Przetarg nieograniczony
548   Przetarg nieograniczony
547   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
546   Budżet 2015
546   Przetarg nieograniczony
546   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
546   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
546   Przetarg nieograniczony
545   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
545   Przetarg nieograniczony
545   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
544   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
544   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
544   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
543   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
543   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
542   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
542   Sekretarz Gminy
541   2018
540   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
539   Ogłoszenie o wyniku postępowania
537   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
536   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
536   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
536   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
536   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
536   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
535   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
535   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
534   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
534   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
534   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
533   Przetarg nieograniczony
532   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
531   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
530   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
530   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
529   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
528   Przetarg nieograniczony
528   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
527   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
527   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
526   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
526   Przetarg nieograniczony
526   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
525   Konkurs wiedzy pożarniczej
524   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
524   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
523   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
523   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
522   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
522   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
522   Rok 2017
521   Dyrektor Biblioteki Gminnej
520   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
520   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
520   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
520   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
519   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
519   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
518   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
516   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
516   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
516   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
516   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
515   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
515   Przetarg nieograniczony
515   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
513   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
513   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
513   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
512   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
512   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
512   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
512   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
511   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
510   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
509   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
508   Ogłoszenie o wyniku postępowania
508   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
507   Kontrole zarządcze
507   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
506   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
505   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
504   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
504   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
504   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
503   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
502   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
502   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
502   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
501   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
500   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
500   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
499   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
498   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
498   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
498   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
498   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
497   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
497   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
497   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
497   Ogłoszenie o zawarciu umowy
496   2014
495   Ogłoszenie o wyniku postępowania
495   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
495   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
495   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
494   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
494   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
494   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
493   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
493   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
493   Rok 2017
492   Rok 2015
492   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
492   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Udzielenie kredytu długoterminowego
491   Udzielenie kredytu długoterminowego
491   Przetarg nieograniczony
491   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
491   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
491   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
490   Sekretarz Gminy
490   Dyrektorzy Gimnazjów
490   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
490   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
489   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
489   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
489   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
488   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
486   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
485   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
485   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
485   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
484   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
484   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
484   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
484   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
483   Budżet 2014
482   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
482   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
481   Udzielenie kredytu długoterminowego
481   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
481   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
481   Dyrektorzy Przedszkoli
481   Uchwały podatkowe na 2012 rok
480   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
480   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
480   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
479   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
479   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
478   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
478   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
478   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
478   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
478   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
478   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
477   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
477   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
476   Dyrektorzy Przedszkoli
476   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
476   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
475   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
475   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
475   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
474   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
474   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
474   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
473   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
473   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
473   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
472   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
471   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
471   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
470   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
470   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
470   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
469   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
468   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
468   Dyrektorzy Gimnazjów
468   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
467   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
467   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
467   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
466   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
466   Ogłoszenie o wyniku postępowania
466   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
465   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
465   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
464   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
464   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
463   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
462   Informacje
461   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
461   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
461   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
460   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
459   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
459   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
457   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
457   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
457   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
457   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
455   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
455   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
454   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
454   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
453   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
453   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
453   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
452   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
452   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
450   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
450   Uchwały podatkowe na 2011 rok
450   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
446   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
444   Rok 2015
443   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
443   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
443   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
442   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
442   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
442   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
441   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
440   Dyrektorzy Gimnazjów
440   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
440   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
438   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
437   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
437   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
437   Dyrektorzy Gimnazjów
437   Dyrektorzy Gimnazjów
437   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
436   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
435   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
435   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
433   Budżet 2016
432   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
432   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
432   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
432   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
431   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
431   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
430   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
429   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
428   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
427   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
425   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
425   Przetarg nieograniczony
424   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
423   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
422   Dyrektorzy Przedszkoli
422   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
422   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
421   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
420   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
420   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
419   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
419   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
419   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
418   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
418   Rok 2018
417   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
416   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
416   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
416   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
414   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
413   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
412   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
412   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
411   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
411   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
410   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
409   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
408   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
407   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
407   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
406   Dyrektorzy Przedszkoli
406   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
405   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
405   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
405   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
404   Dyrektorzy Gimnazjów
404   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
404   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
403   Dyrektorzy Przedszkoli
403   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
403   Dyrektorzy Przedszkoli
401   Wymagania dla przedsiębiorców
400   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
399   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
399   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
397   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
397   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
396   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
395   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
395   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
391   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
391   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
391   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
391   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
390   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
390   Sekretarz Gminy
389   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
389   Lista sołectw
389   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
386   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
386   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
384   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
384   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
383   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
383   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
383   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
382   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
382   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
381   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
381   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
381   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
381   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
380   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
380   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
380   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
380   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
379   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
379   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
379   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
378   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
377   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
377   Uchwały podatkowe na 2016 rok
377   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
377  
377   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
376   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
375   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
375   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
375   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
374   Organizacje Pozarządowe
373   Urząd Gminy Olszewo-Borki
373   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
372   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
372   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
372   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
371   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
371   Komisje Rady Gminy
370   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
370   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
368   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
368   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
367   Dyrektorzy Przedszkoli
367   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
366   2013
365   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
364   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
364   Rok 2016
363   Budżet 2017
363   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
361   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
359   Dyrektor Gimnazjum
359   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
355   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
354   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
353   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
351   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
351   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
351   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
347   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
346   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
346   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
344   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
343   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
342   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
341   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
340   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
339   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
338   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
337   Referaty
336   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
336   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
336   Rok 2016
336   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
336   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
336   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
335   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
334   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
334   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
334   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
334   Dyrektorzy Gimnazjów
333   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
333   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
330   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
328   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
327   Ogłoszenie zapytania ofertowego
327   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
324   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
323   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
322   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
322   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
322   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
322   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
320   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
320   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
319   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
317   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
312   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
312   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
312   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
311   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
310   Dyrektorzy Przedszkoli
310   Projekt budżetu na 2008 rok
309   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
309   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
308   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
308   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
307   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
307   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
306   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
304   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
302   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
299   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
299   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
298   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
298   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
296   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
295   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
294   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
293   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
293   Informacja z otwarcia ofert
293   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
292   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
292   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
291   Dyrektorzy Przedszkoli
290   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
288   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
286   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
286   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
285   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
285   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
284   Dyrektorzy Gimnazjów
282   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
278   Informacja z otwarcia ofert
278   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
278   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
278   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
276   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
276   Rok 2013
274   Ogłoszenie o wyniku postepowania
274   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
272   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
272   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
271   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
269   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
265   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
265   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
264   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
263   Uchwały podatkowe na 2017 rok
262   Rok 2017
262   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
261   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
260   Sekretarz Gminy
258   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
258   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
256   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
255   Dyrektorzy Gimnazjów
255   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
254   Przetarg nieograniczony
252   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
252   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
245   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
245   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
244   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
244   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
243   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
242   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
241   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
241   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
240   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
239   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
239   Wnioski wpływające w 2016 roku
236   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
236   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
235   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
231   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
229   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
229   Przetarg nieograniczony
227   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
226   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
225   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
223   Petycje wpływające w 2016 roku
222   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
213   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
211   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
210   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
205   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
204   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
203   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
203   Ocena jakości wody
199   Dyrektorzy Przedszkoli
196   Tryb pozakonkursowy
196   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
190   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
189   Przetarg nieograniczony
188   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
186   Informacja z otwarcia ofert
185   Informacja z otwarcia ofert
182   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
179   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
179   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
178   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
177   Informacja z otwarcia ofert
177   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
176   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
175   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
175   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
175   Informacja z otwarcia ofert
173   Budżet 2018
173   Dyrektorzy Przedszkoli
173   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
172   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
169   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
169   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
164   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
163   Przetarg nieograniczony
161   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
161   Rejestry zamówień publicznych
160   Informacja z otwarcia ofert
160   Plany Odnowy Miejscowości
154   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
154   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
150   Dyrektorzy Gimnazjów
150   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
149   Petycje wpływające w 2017 roku
148   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
146   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
146   Przetarg nieograniczony
146   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
145   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
143   Informacja z otwarcia ofert
142   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
142   Urząd Stanu Cywilnego
142   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
141   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
140   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
137   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
137   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
136   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
136   Informacja z otwarcia ofert
135   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
133   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
132   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
132   Informacja z otwarcia ofert
131   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
128   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
122   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
122   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
121   Rok 2018
117   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
115   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
114   Informacja z otwarcia ofert
112   Informacja z otwarcia ofert
111   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
110   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
107   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
104   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
104   Kadencja 1990-1994
103   Kadencja 1998-2002
102   Jednostki organizacyjne
99   Informacja z otwarcia ofert
99   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
98   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
98   Uchwały podatkowe na 2018 rok
98   Kadencja 2002-2006
97   Kadencja 1994-1998
95   Kadencja 2006-2010
93   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
92   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
92   Kadencja 2010-2014
91   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
90   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
90   Referat Budżetu i Finansów
88   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
85   Referat Oświaty i Sportu
83   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
79   Referat Organizacyjny
76   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
73   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
70   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
69   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
64   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
63   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
63   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
59   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
58   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
57   Lokalny Program Rewitalizacji
56   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
54   Urząd Gminy Olszewo-Borki
44   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
39   Sekretarz Gminy
36   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
30   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
29   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
22   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
21   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
18   Rok 2018
17   Dyrektorzy Gimnazjów
16   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
16   Dyrektorzy Przedszkoli
13   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
8   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
7   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
4   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
4   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
4   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

 Liczba   Kategoria
186256   Przetargi
76034   Inne zamówienia
22766   Oferty pracy
19920   Zamówienia publiczne
14897   Zarządzenia Wójta
13149   Uchwały Rady
6737   Ogłoszenia
5846   Budżet
5834   Dane teleadresowe
5516   Zapytania ofertowe
5311   Rada Gminy
5089   Podatki i opłaty
4904   Zawiadomienia
4603   Dokumenty Strategiczne
4481   Lista sołectw
4266   Miejscowy Plan Zagospodarowania
4244   Statut Gminy
4157   Regulamin organizacyjny
4149   Pracownicy Urzędu Gminy
3923   Wzory dokumentów do pobrania
3796   Skład osobowy Rady
3721   Referaty
3695   Załatwianie spraw
3625   Obwieszczenia
3614   Tryb działania Rady
3529   Pozostałe
3424   Rejestry, ewidencje i archiwa
3317   Informacje ogólne
3214   Rok 2015
3133   Komisje Rady
3111   Ławnicy
3064   Samodzielne stanowiska pracy
3004   Rok 2014
2950   Rok 2010
2918   Rok 2007
2827   Rada gminy
2822   Rok 2012
2799   Rok 2008
2787   Rok 2011
2679   Podstawa prawna działania
2636   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2615   Prawo miejscowe
2580   Rok 2009
2551   WYBORY SAMORZĄDOWE
2453   Finanse
2440   Druki
2388   Odpady komunalne
2345   Rok 2013
2338   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2300   Oświadczenia majątkowe
2244   Rok 2016
2233   Konta bankowe
2225   Materiały do pobrania
2150   Ochrona Środowiska
2148   Rok 2006
1897   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1812   Sprawozdania
1729   Inwestycje w trakcie realizacji
1648   Rok 2017
1348   Inwestycje zrealizowane
1285   Praktyki studenckie
1185   Dokumenty
1069   Kontrole
980   Sprawozdania
886   Rewitalizacja
868   Plan Zamówień Publicznych
467   Petycje
438   Informacja publiczna
404   Oświata
371   Wnioski o dotacje NGO
251   Rok 2018
licznik odwiedzin: 798155