logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
9902   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
7549   Zarządzenia Wójta z 2015 roku
5763   Zarządzenia Wójta z 2019 roku
5610   2015
5247   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
4909   Urząd Gminy Olszewo - Borki
4200   Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
3933   Wybory Samorządowe 2018
3786   Miejscowy Plan Zagospodarowania
3532   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo - Borki
3297   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej
3296   Zarządzenia Wójta z 2018 roku
2900   Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku na cele GOK-u
2898   Nabór na wolne stanowisko - referent ds kultury i turystyki
2835   Wójt Gminy Olszewo-Borki
2778   Zarządzenia Wójta z 2016 roku
2774   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds organizacyjnych
2767   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich
2620   Zarządzenia Wójta z 2012 roku
2591   Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
2582   Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy
2564   Zarządzenia Wójta z 2017 roku
2555   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2461   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej-
2450   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
2446   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum z salą sportową w Olszewie-Borkach
2341   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej
2314   Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w msc. Nożewo
2309   Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
2235   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
2214   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska
2125   Zarządzenia Wójta z 2010 roku
2107   Zarządzenia Wójta z 2011 roku
2100   Regulamin Urzędu
2078   Druki do pobrania
2064   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
2040   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds promocji i rozwoju gminy
2008   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych
1999   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
1987   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1985   Zarządzenia Wójta z 2014 roku
1983   Zarządzenia Wójta z 2007 roku
1950   Statut Gminy
1930   Zarządzenia Wójta z 2013 roku
1889   Zarządzenia Wójta z 2009 roku
1880   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
1876   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1830   Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach
1829   Zarządzenia Wójta z 2008 roku
1827   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s prowadzenia kasy i rozliczeń za wodę i kanalizację
1780   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1720   Struktura stanowisk
1718   Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę przyłączy w msc. Nowa Wieś
1705   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1700   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s promocji i rozwoju gminy
1694   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s funduszy strukturalnych
1664   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1619   Uchwąła w sprawie deklaracji na podatek od nieruchomości
1609   Położenie gminy mapa
1588   Uchwała Plan
1582   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
1562   Konta bankowe
1554   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds obsługi serwisu internetowego
1510   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Obywatelskich
1507   II Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006
1506   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s promocji i rozwoju gminy
1488   Uchwała - podatek od nieruchomości
1479   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1459   Komunikat - druki do pobrania
1454   Uchwała w sprawie podatku od środków transportu
1452   Budżet 2017
1444   Budżet na rok 2004
1429   2018
1424   Przetrag nieograniczony
1412   Opłata administracyjna
1411   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi - etap II
1405   XVI Sesja Rady Gminy z 23 lutego 2005 roku
1405   Rozbudowa, remont i wyposażenie kuchni i stołówki i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
1399   Samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
1392   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1375   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1374   Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
1362   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji
1333   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1331   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1322   Obwieszczenia
1317   Wójt Gminy Olszewo - Borki inż. Wiesław Opęchowski
1309   2017
1305   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1303   2016
1295   Zawiadomienia na sesje 2014 rok
1294   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1292   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1289   Modernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach
1287   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach
1287   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1287   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1286   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
1285   Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki
1284   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1284   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
1280   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1276   Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji w msc. Nowa Wieś
1273   Sekretarz Gminy
1266   Rok 2014 początek kadencji
1261   Sekretarz Gminy
1259   Adaptacja mostu towarzyszącego BLG-67 dla potrzeb budowanego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Omulew w msc. Białobrzeg Dalszy
1252   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach
1251   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1249   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1245   Przetarg nieograniczony
1240   Budżet 2010
1237   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1236   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1234   Oświadczenia Radnych Rady Gminy Olszewo -Borki
1232   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1224   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
1217   Załatwianie spraw
1214   Rok 2018
1212   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1212   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
1211   Przetarg nieograniczony
1210   XVII Sesja Rady Gminy z 7 kwietnia 2005 roku
1210   Rok 2018 - Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
1207   XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 roku
1202   Uchwała - umarzanie zaległości innych niż niepodatkow
1199   Uchwały zmieniające statut w roku 2007
1197   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1194   Regulamin utrzymania czystości i porządku
1193   Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi
1192   Radca Prawny
1192   Przetarg nieograniczony
1190   Przebudowa ciągów drogowych w Olszewie-Borkach
1187   pismo przewodnie oświadczenia radnych 2005
1185   UCHWAŁA Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2004 roku
1179   UCHWAŁA w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień
1179   Budżet gminy na rok 2006
1179   Nieograniczony przetarg pisemny
1170   XVIII Sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2005 roku
1170   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1167   WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
1165   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
1159   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1153   Rok 2011
1144   XXV Sesja Rady Gminy z 28 grudnia 2005 roku
1140   XXVI Sesja Rady Gminy z 15 lutego 2006 roku
1140   Przetarg nieograniczony
1137   Przetrag nieograniczony
1136   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1135   Informacja o składzie Gminej Komisji Wyborczej w Olszewo-Borkach
1134   Przetarg nieograniczony
1134   Przetarg siec wodociągowa
1132   XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z 8 marca 2006 roku
1132   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1131   XXIII Sesja Rady Gminy z 9 listopada 2005 roku
1129   Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu ratowniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Nowej Wsi
1126   Przetrag nieograniczony
1121   Przetarg nieograniczony na dostawę podstawowego sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP w Olszewie-Borkach
1120   Wyniki głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
1118   Budżet 2011
1116   Przetarg nieograniczony
1114   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1109   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1108   Przetarg nieograniczony
1107   XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku
1107   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1100   Przetarg nieograniczony
1099   Zagospodarowanie terenu przy ulicy Broniewskiego w Olszewie – Borkach
1099   Przetarg nieograniczony
1098   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 września 2007 roku
1098   Przetarg nieograniczony
1098   Przetarg nieograniczony
1096   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1092   UCHWAŁA Nr XXVII/177/06 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 marca 2006 roku
1091   Przetarg nieograniczony
1088   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rżaniec.
1086   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
1084   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1084   Program Rewitalizacji dla Gminy Olszewo Borki 2017-2023
1082   Przetarg nieograniczony
1081   Zakup i dostawa lamp oświetlenia ulicznego w celu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Olszewo-Borki
1075   XIX Sesja Rady Gminy z 1 czerwca 2005 roku
1074   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
1074   Przetarg nieograniczony
1072   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1070   Budżet 2013
1070   Rok 2014
1069   XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2006r.
1069   Przetarg nieograniczony
1065   Komunikat - druki do pobrania
1063   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1061   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
1061   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1058   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I kwartał 2006
1058   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1055   Sekretarz Gminy
1051   Przetarg nieograniczony
1048   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1047   Nabór na stanowisko: Psycholog w Dziennym Domu Senior+
1046   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
1045   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1045   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1045   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1043   Uchwały podatkowe na 2013 rok
1043   Rok 2015
1042   IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2006 roku
1041   VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 roku
1041   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1041   Budżet 2012
1039   I Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006r.
1037   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1037   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
1037   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
1035   Bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Olszewo-Borki
1032   XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2006 roku
1032   Budżet 2009
1032   Przetarg nieograniczony
1032   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds drogownictwa
1031   Uchwały zmieniające statut w roku 2005
1030   Budżet 2008
1029   Uchwały zmieniające statut w roku 2003
1029   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczna w msc. Rataje - Grabówek.
1026   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1025   2014
1024   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1024   Informacje
1023   Uchwały zmieniające statut w roku 2004
1021   Przetarg nieograniczony
1019   Rok 2006
1019   Zawiadomienia na komisje 2008 rok
1019   Budżet 2019
1015   Rok 2019
1014   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
1010   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
1008   Rok 2007
1007   II Sesja Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2006r.
1007   Dyrektorzy Gimnazjów
1006   I Kurpiowski Rodzinny Rajd Rowerowy
1006   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
1004   Budżet 2015
1002   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
1001   Przetarg nieograniczony
1000   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
998   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
997   XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 06 września 2006 roku
997   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
995   Przetarg nieograniczony
991   Wykaz jednostek zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych
990   Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych dla UG w Olszewie-Borkach
990   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
988   Nabór na stanowisko: Rehabilitanta - Fizjoterapeuty w Dziennym Domu
986   Rada Gminy Olszewo-Borki
986   Przetarg nieograniczony
980   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
979   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
979   Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
979   Rok 2017
978   III Sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2006r.
978   XXX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 marca 2009 roku
975   Rok 2015
974   Przetarg nieograniczony
974   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
973   Oświadczenie majatkowe Wójta Gminy
972   Sekretarz Gminy
970   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
968   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
968   Dyrektorzy Przedszkoli
968   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
967   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
963   Przetarg nieograniczony
962   Przewozy szkolne uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Olszewie Borkach.
958   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
955   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
954   Wyniki ponownego głosowania na Wójta Gminy Olszewo-Borki
952   Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
951   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 7 lutego 2007 roku
951   Przetarg nieograniczony
951   XXXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 2 grudnia 2009 roku
949   OGŁOSZENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.00 EURO
949   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011 roku
949   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
949   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
947   Rok 2017
946   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2007 roku
946   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
945   Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
943   Przewodniczący Rady Gminy
942   Rok 2017
941   Rok 2008
941   2019
939   Konkurs wiedzy pożarniczej
938   Przetarg nieograniczony
935   Kadencja Rady Gminy Olszewo-Borki 2006-2010
935   Przetarg nieograniczony
935   Sekretarz Gminy
935   Rok 2016
934   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
933   LII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 27 paźdzernika 2010 roku
932   Budżet 2014
931   Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - budowa gimnazjum z salą gimnastyczną
931   Wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2007r
930   Budżet 2018
929   Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Olszewo – Borki
929   Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
929   Przetarg nieograniczony
926   GCI
926   Rok 2010
926   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
926   Kontrole zarządcze
926   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
925   Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
924   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2009r
924   XL Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 roku
923   Przetarg nieograniczony
922   Przetarg nieograniczony
922   Przetarg nieograniczony
921   Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy
921   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
921   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
920   VII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 kwietnia 2007 roku
920   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
919   Przetrag nieograniczony
917   III Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 grudnia 2010 roku
916   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
916   Przetarg nieograniczony
916   Uchwały podatkowe na 2012 rok
915   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 września 2007r
915   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
915   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
914   XXIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 28 stycznia 2009 roku
914   Rok 2009
914   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
913   Rok 2011
913   Uchwały podatkowe na 2016 rok
912   Ogłoszenie o zawarciu umowy
912   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
911   Przetarg nieograniczony
911   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
911   Przetarg nieograniczony
910   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
910   Sekretarz Gminy
910   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
908   Zawiadomienia na komisje 2009 rok
906   Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
906   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 grudnia 2011 roku
906   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
906   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki
905   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2012 r.
904   XXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 26 listopada 2008 roku
903   Przebudowa drogi gminnej Kruki - Łazy w km 0+000 do km 1+100
901   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO
900   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
900   Przetarg nieograniczony
900   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
899   Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok
899   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 5 grudnia 2007 roku
899   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 23 kwietnia 2008 roku
899   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
898   LI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 8 września 2010 roku
897   UCHWAŁA Nr III/6/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2006 rok
897   Sekretarz Gminy
897   Przetarg nieograniczony
897   Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Dziennym Domu Senior+
896   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
895   Dyrektor Biblioteki Gminnej
894   XXXII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2009 roku
894   Rok 2013
894   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
894   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
892   XLIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 kwietnia 2010 roku
891   Zawiadomienieo uniewaznieniu przetargu na kredyt bankowy
891   Przetarg nieograniczony
891   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
890   Wykaz Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odroczeń, umorzeń lub roz. spłatę na raty na 2006r
889   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
888   Ogłoszenie o wyniku postępowania
887   X Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2007 roku
885   Rok 2010 początek kadencji
885   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
883   Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dal Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrołęce
882   obwieszczenie o kandydatach na radnych
882   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
882   Przetarg nieograniczony
882   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
881   Ogłoszenie poniżej 60.00 EURO
881   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
881   Pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki
880   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
878   Ogłoszenie o wyniku postępowania
878   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
878   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie o cenę
877   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
877   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
877   Sekretarz Gminy
876   obwieszczenie o kandydatach na wójta
876   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
875   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
874   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
873   Budżet 2016
872   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
872   Przetarg nieograniczony
871   Uchwały podatkowe na 2011 rok
871   Rok 2012
870   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
870   XLVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 maja 2010 roku
870   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
869   Zawiadomienia na komisje 2007 rok
869   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016 r.
869   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
868   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 sierpnia 2007 roku
868   Przetarg nieograniczony
866   Sekretarz Gminy
866   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości budżetowej
866   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
865   Dyrektorzy Przedszkoli
865   Zawiadomienia na komisje 2011 rok
864   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
864   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
863   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 17 marca 2008 roku
863   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
863   Ogłoszenie zapytania ofertowego
862   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo - Borki za III kwartał 2007r.
862   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
862   XLII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 lutego 2010 roku
861   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 28 maja 2008 roku
861   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
860   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
860   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
859   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Grabniku, Gmina Olszewo-Borki-etap I
859   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 13 lutego 2008 roku
859   Zawiadomienia na sesje 2012 rok
859   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
859   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i kospodarki komunalnej
858   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za III kwartał 2007 roku
858   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
858   Udzielenie kredytu długoterminowego
858   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
855   Wójt Gminy Olszewo-Borki i Przewdoniczący Rady
854   Sprawozdania z działalości Komisji za 2007 rok
854   XII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011 roku
853   XVI Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 grudnia 2007 roku
853   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2008r
853   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
853   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
853   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
852   Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę dachu w msc. Nowa Wieś
852   Sekretarz Gminy
851   Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
851   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2007 roku
850   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
850   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
850   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
850   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
850   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
849   XXXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 czerwca 2009 roku
849   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
848   IV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 stycznia 2011 roku
847   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
846   XXIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 24 września 2008 roku
846   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
845   Ogłoszenie o wyniku postępowania
844   Wymagania dla przedsiębiorców
844   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
844   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
844   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
843   Udzielenie kredytu długoterminowego
843   Przetarg nieograniczony
843   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
843   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
842   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy olszewo-Borki za I półrocze 2007 roku
842   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2012 r.
842   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
841   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
841   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
841   Punkty zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
841   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
841   Zawiadomienia na komisje 2017 rok
840   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
840   Zawiadomienia na sesje 2017 rok
839   Zespół Obsługi Szkół i Przedszoli
838   Remonty bieżące dróg gminnych
838   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
838   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
838   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
838   Informacja z otwarcia ofert
836   Uchwała GKW o ponownym głosowaniu
836   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
836   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
835   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
835   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
835   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r.
834   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
833   Dyrektorzy Gimnazjów
833   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
833   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
833   Dyrektorzy Gimnazjów
832   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
832   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
831   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
831   Dyrektorzy Przedszkoli
831   XLVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 czerwca 2010 roku
831   Zawiadomienia na sesje 2011 rok
831   Organizacje Pozarządowe
830   Kształtowanie Centrum Wsi Antonie poprzez budowę oświetlenia głównych ulic : Szkolnej i Mazurskiej
830   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
829   Uchwała Nr X/44/07 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku
829   XLVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 23 lipca 2010 roku
829   XLIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 18 sierpnia 2010 roku
829   L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 25 sierpnia 2010 roku
828   Ogłoszenie o zawarciu umowy
828   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
827   Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszewo-Borki za II kwartał 2009 r.
826   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
825   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 16 stycznia 2008 roku
824   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
823   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
823   XXXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 maja 2009 roku
823   Dyrektorzy Gimnazjów
823   VIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011 roku
823   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
823   Rok 2016
823   Przetarg nieograniczony
822   Budowa Gimnazjum z salą sportową w Olszewie – Borkach
822   Zawiadomienia na sesje 2008 rok
822   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
822   Zawiadomienia na sesje 2010 rok
822   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
821   Przetarg nieograniczony
820   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
819   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
819   XXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 17 grudnia 2008 roku
819   Zawiadomienia na komisje 2010 rok
819   XLV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 29 kwietnia 2010 roku
819   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
819   XXX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 r.
818   XV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 listopada 2011 roku
816   2013
815   XXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 31 grudnia 2008 roku
815   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
814   Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
814   Przetarg nieograniczony
813   Zawiadomienia na komisje 2012 rok
813   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
812   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
812   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
812   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
811   XLIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 24 marca 2010 roku
810   Wykaz Osób prawnych i fiz. oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udziel. ulg, odr., umorzeń lub roz. spłatę na raty za I kwartał 2007r
809   Udzielenie kredytu długoterminowego
809   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 3 kwietnia 2009 roku
808   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I pólrocze 2008 roku
806   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną od drogi krajowej nr 61 Wa-wa – Augustów do ul. Średniej w msc. Olszewo-Borki
806   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007 roku
806   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 r.
804   Dyrektorzy Przedszkoli
804   XIX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 marca 2012 roku
804   Sekretarz Gminy
803   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
802   Informacja o skałdach obwodowych komisji wyborczych
802   Zawiadomienia na sesje 2007 rok
801   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
801   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
800   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
800   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
800   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
800   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
799   Dyrektorzy Gimnazjów
798   Petycje wpływające w 2016 roku
797   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
797   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
797   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
796   Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
796   Dyrektorzy Przedszkoli
795   SIEĆ WODOCIĄGOWA W GM. OLSZEWO BORKI w miejsc. ZABRODZIE , ANTONIE
795   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
794   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 14 listopada 2007 roku
792   XXXVI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 16 września 2009 roku
792   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
792   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
791   IX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011 roku
791   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
790   Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
789   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
788   XXXV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 26 sierpnia 2009 roku
788   Przetarg nieograniczony
787   ogłoszenie przetarg nieograniczony sprzedaż nieruchomości gruntowych
785   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
784   VI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 marca 2011 roku
783   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
782   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r.
781   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
781   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
779   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
778   Budowa chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Centrum Wsi Olszewo-Borki przy ulicy 3 Maja
778   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
778   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 listopada 2015 r.
778   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
777   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
777   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
777   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
775   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
775   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
775   XXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 r.
774   XXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2016 r.
773   I Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 1 grudnia 2010 roku
773   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2013 r.
772   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w msc.Grabnik – Nowa Wieś w km od 0+000 do km 1+073
772   Zawiadomienia na sesje 2009 rok
772   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
772   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
772   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
772   Kadencja 2018-2023
772   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
771   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
771   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
771   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
770   V Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku
770   XIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011 roku
770   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
769   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r.
768   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
767   Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej w GOPS
767   XXIII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 2 lipca 2008 roku
767   Dyrektorzy Gimnazjów
767   VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 04 kwietnia 2011 roku
767   XXI Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012 roku
767   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
767   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
767   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
767   Zastępca Wójta
766   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Olszewo-Borki ul. Lelewela
766   XXXVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 września 2009 roku
766   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010
766   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 r.
766   Wójt Gminy Olszewo-Borki
765   XXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 stycznia 2017 r.
764   Ogłoszenie o wyniku postępowania
764   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2013 r.
764   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
763   Przetarg nieograniczony
762   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
762   Sekretarz Gminy
760   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
759   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 4 listopada 2009 roku
759   XVII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 stycznia 2012 roku
759   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
758   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędznicze - głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
758   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś
758   Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach
758   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
757   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
756   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
755   Remonty bieżące dróg gminnych wraz z plantowaniem na terenie Gminy Olszewo - Borki oraz równanie dróg
755   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
755   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
755   Rok 2018 początek kadencji
754   Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
754   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
754   Informacja z otwarcia ofert
753   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
752   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żebry Żabin w km od 0+430 do km 1+290 dł. 860 mb
751   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
751   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
750   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
750   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
749   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
748   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
748   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2014 r.
747   Zagospodarowanie placu zieleni w Centrum wsi Olszewo-Borki u zbiegu ulic Średniej i Matejki
747   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
747   Rok 2019
746   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabrodzie ul. Kowalska w km od 0+000 do km 0+430
745   Dyrektorzy Przedszkoli
744   Sekretarz Gminy
743   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
742   Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
742   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
741   XIV Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011 roku
741   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
741   Zawiadomienia na sesje 2013 rok
741   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
741   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
741   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 października 2017 r.
740   SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
739   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 stycznia 2016 r.
739   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 r.
738   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
738   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
738   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
738   Statut Gminy obowiązujący od 2013 roku
738   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
737   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
736   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
734   XXII Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 25 czerwca 2008 roku
734   XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 15 lipiec 2011 roku
732   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 EURO
732   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
731   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
731   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 kwietnia 2012 roku
731   XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012 oku
731   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
730   XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie - Borkach z 19 listopada 2008 roku
730   Uchwały podatkowe na 2017 rok
729   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
729   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
728   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
728   XLI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014 r.
728   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015 r
728   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
727   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zabiele-Piliki w km 0+00 do km 1+960
727   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 20 stycznia 2010 roku
726   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2013 r.
725   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
725   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
723   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
722   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA 2005
722   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
721   Dyrektorzy Gimnazjów
721   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
721   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
719   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015 r
718   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
717   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
715   Dyrektorzy Przedszkoli
715   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
714   Informacja z otwarcia ofert
713   XXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
713   Nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu Senior+
712   Wnioski wpływające w 2016 roku
711   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r.
711   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
710   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
709   Dostawa węgla do placówek oświatowych na terenie Gminy Olszewo - Borki
709   Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
707   Ogłoszenie o unieważnieniu części III postępowania
706   ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2006 roku
706   XX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 r.
705   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
704   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
704   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
703   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
703   XXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 wrześnie 2016 r.
702   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015 r
702   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
701   Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt przeznaczony na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy
700   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 października 2016 r.
699   Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
699   Dyrektorzy Przedszkoli
698   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
698   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
697   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
697   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
696   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
695   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 lutego 2016 r.
694   Informacja z otwarcia ofert
693   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015 r.
692   XXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 września 2012 r.
692   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
691   Rok 2013
691   Przetarg nieograniczony
689   Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Stepna Michałki w km od 0+000 do km 0+810 dł. 810 mb
689   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
688   XXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2012 r.
688   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
687   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
686   Remont i adaptacja wolnostojącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przebieralnię i łazienki służące obsłudze boisk sportowych w Olszewie-Borkach.
686   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
684   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014 r.
683   Petycje wpływające w 2017 roku
682   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
682   Ocena jakości wody
681   Dożywianie i działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
681   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
681   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
681   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r.
681   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
681   Rok 2018
680   Zawiadomienia na komisje 2013 rok
680   XXXI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 lutego 2013 r.
680   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 lipca 2013 r.
679   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
679   XXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 wrześnie 2016 r.
677   Dyrektorzy Gimnazjów
675   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
675   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
673   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referenta ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej
673   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
672  
668   Zawiadomienia na sesje 2015 rok
667   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
666   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
665   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
665   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2014 r.
665   Zawiadomienia na komisje 2015 rok
663   Dyrektorzy Gimnazjów
663   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
663   Tryb pozakonkursowy
661   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2014 r.
660   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012 roku
659   Urząd Gminy Olszewo-Borki
659   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
659   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015 r.
658   Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Dojazdowej w CENTRUM wsi Olszewo-Borki
658   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
658   XIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016 r.
658   XXXII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2017 r.
657   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2013 r.
657   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015 r
657   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
656   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
656   Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2030
655   Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki
654   XLIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014 r.
654   Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku
652   Dyrektorzy Szkól Podstawowych
651   Zawiadomienia na komisje 2014 rok
651   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
650   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 października 2017 r.
649   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
649   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015 r
648   XXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 grudnia 2016 r.
647   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
647   Dyrektorzy Przedszkoli
647   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
645   XX Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 kwietnia 2012 roku
644   Dowóz pospółki żwirowej w ramach remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych oraz profilowanie dróg gminnych równarką
644   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
644   XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 02 sierpnia 2017 r.
643   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
642   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014 r.
641   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 stycznia 2018 r.
641   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
640   Zawiadomienia na komisje 2016 rok
640   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
639   Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2014
639   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
639   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
638   Informacja z otwarcia ofert
637   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
636   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
635   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
635   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
635   XLII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 11 listopada 2017 r.
633   XVIII Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 lutego 2012 roku
632   XXXV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2013 r.
632   Rok 2019
631   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 maja 2013 r.
630   XLV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2014 r.
630   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
629   Budowa ciągów drogowych w msc. Olszewo-Borki
628   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014 r.
628   Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
628   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
627   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015 r
627   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
627   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
627   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 r.
626   LII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 05 października 2018 r.
624   XLVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r.
624   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
623   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
623   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
622   Informacja z otwarcia ofert
621   Jednostki organizacyjne
621   XXXIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2017 r.
621   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
620   Dyrektor Gimnazjum
620   Dyrektorzy Przedszkoli
618   Sprawozdania z działalości Komisji za 2012 rok
617   Plany Odnowy Miejscowości
616   XL Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2013 r.
616   Dzienny Dom Senior+
614   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
612   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2015 r.
611   XLIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
610   Uchwały podatkowe na 2019 rok
608   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki
607   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
607   XXXIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 01 czerwca 2017 r.
606   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
605   Rok 2018
604   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
599   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
598   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
597   Referaty
597   Dyrektorzy Gimnazjów
595   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
594   Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
593   Dyrektorzy Przedszkoli
592   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
590   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
590   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
588   Dyrektorzy Szkół Podstawowych
587   Dyrektorzy Gimnazjów
585   Informacja z otwarcia ofert
584   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
584   Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
580   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
580   Informacja z otwarcia ofert
580   XLVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r.
579   Dyrektorzy Przedszkoli
577   XXXVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2017 r.
577   XXXIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2017 r.
577   II Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r.
575   XXXVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2017 r.
575   XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
573   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
572   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
571   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
569   Zawiadomienia na sesje 2016 rok
568   Informacja z otwarcia ofert
567   Informacja z otwarcia ofert
567   Petycje wpływające w 2019 roku
566   XLIX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r.
565   Informacja z otwarcia ofert
564   Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
564   LIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 października 2018 r.
563   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2015 r.
563   Referat Budżetu i Finansów
561   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
560   Dyrektorzy Przedszkoli
558   Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008.
557   Skład Rady Gminy w Olszewie-Borkach
554   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
553   Informacje, Obwieszczenia
550   Rejestry zamówień publicznych
550   Uchwały podatkowe na 2018 rok
549   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
549   GOPS - ogłoszenie o naborze fizjoterapeuty
547   Projekt budżetu na 2008 rok
547   Uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. wprow. zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
547   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
546   V Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 marca 2019 r.
546   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
545   Referat Organizacyjny
545   Dyrektorzy Gimnazjów
543   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
543   Informacja z otwarcia ofert
542   Zawiadomienia na komisje 2018 rok
539   Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
536   Zawiadomienia na sesje 2018 rok
535   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
534   Lista sołectw
533   Dyrektorzy Gimnazjów
532   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
527   Referat Oświaty i Sportu
526   Program Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki do roku 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
524   Gminny Program Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2023
523   Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Olszewo-Borki na lata 2017
523   Petycje wpływające w 2018 roku
521   Ogłoszenie o wyniku postepowania
521   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
519   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
518   Oświadczenie majątkowe dwa miesiące przed końcem kadencji
509   Dyrektorzy Przedszkoli
508   Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
506   Sprawozdania z działalości Komisji za 2009 rok
504   Kadencja 2006-2010
501   Sprawozdania z działalości Komisji za 2017 rok
500   Kadencja 1990-1994
494   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
494   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
493   LI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
491   Kadencja 1998-2002
491   Zastępca Wójta
489   Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
487   L Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 lipca 2018 r.
485   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
482   Sprawozdania z działalości Komisji za 2011 rok
482   I Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r.
480   II Sesja Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 6 grudnia 2010 roku
480   Sprawozdania z działalości Komisji za 2015 rok
478   Informacja z otwarcia ofert
478   IX Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 czerwca 2019 r.
476   Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
474   Kadencja 2002-2006
473   Kadencja 1994-1998
471   PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2017-2032
469   Zawiadomienia na komisje 2019 rok
469   III Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r.
466   Sprawozdania z działalości Komisji za 2016 rok
464   Kadencja 2010-2014
464   GOPS - ogłoszenie o naborze psychologa
463   Lokalny Program Rewitalizacji
463   VIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 maja 2019 r.
460   Zawiadomienia na sesje 2019 rok
460   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
456   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
455   Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016
454   Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031
454   IV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 lutego 2019 r.
451   Sprawozdania z działalości Komisji za 2013 rok
446   VII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
435   Sprawozdania z działalości Komisji za 2008 rok
425   XI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r.
424   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok
424   VI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 kwietnia 2019 r.
424   GOPS - ogłoszenie o naborze logopedy
423   REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
422   Urząd Gminy Olszewo-Borki
419   Kadencja 2014-2018
419   X Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r.
418   Informacje, Obwieszczenia
413   Urząd Stanu Cywilnego
413   Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Olszewie-Borkach
412   Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
412   Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
411   Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
405   Konsultacje Społeczne
404   Rejestr działalności regulowanej
403   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
400   Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi
400   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
397   Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
396   XII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r.
382   Szkoła Podstawowa w Przystani
382   Budżet 2020
381   Informacje o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu
381   Dzienny Dom Senior+
378   Szkoła Podstawowa w Grabówku
377   Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Antoniach
375   Informacje dotyczące miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
374   Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
373   XVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 grudnia 2019 r.
365   XVI Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r.
364   XV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2019 r.
357   XIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2019 r.
347   XIV Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2019 r.
341   Kadencja 2018-2023
340   Wnioski wpływające w 2019 roku
336   Raport za lata 2015 - 2018
334   XVII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 r.
300   Komisje Rady Gminy
287   Kadencja 2014-2018
279   Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
278   Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023
276   Informacje, Obwieszczenia
272   Plany polowań zbiorowych
267   Kadencja 2018-2023
239   Rok 2018

 Liczba   Kategoria
222582   Przetargi
92547   Inne zamówienia
34283   Oferty pracy
20976   Zarządzenia Wójta
20962   Zamówienia publiczne
19873   Zapytania ofertowe
16154   Uchwały Rady
10018   Ogłoszenia
8465   Zawiadomienia
7668   Budżet
7443   Rada Gminy
7138   Dane teleadresowe
6713   Podatki i opłaty
5736   Pracownicy Urzędu Gminy
5698   Lista sołectw
5618   Dokumenty Strategiczne
5509   Miejscowy Plan Zagospodarowania
5388   Statut Gminy
5328   Obwieszczenia
5177   Regulamin organizacyjny
5131   Wzory dokumentów do pobrania
4867   Referaty
4788   Pozostałe
4777   Skład osobowy Rady
4659   Załatwianie spraw
4572   Tryb działania Rady
4420   Oświadczenia majątkowe
4296   Rejestry, ewidencje i archiwa
4287   Informacje ogólne
4088   Komisje Rady
4086   Samodzielne stanowiska pracy
4074   Rok 2015
4037   Ławnicy
3901   Rok 2014
3686   Rok 2019
3577   Podstawa prawna działania
3554   Rada gminy
3539   Rewitalizacja
3517   Rok 2018
3499   Odpady komunalne
3465   WYBORY SAMORZĄDOWE
3376   Druki
3337   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3318   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
3296   Prawo miejscowe
3151   Materiały do pobrania
3145   Finanse
3084   Rok 2016
3077   Konta bankowe
3060   Ochrona Środowiska
2835   Rok 2017
2743   Sprawozdania
2642   Regulamin utrzymania czystości i porządku
2642   Dokumenty
2326   Plan Zamówień Publicznych
2268   Praktyki studenckie
2045   Sprawozdania
2036   Inwestycje w trakcie realizacji
1843   Kontrole
1646   Inwestycje zrealizowane
1551   Oświata
1369   Petycje
1369   Informacja publiczna
1134   Wnioski o dotacje NGO
1055   Interpelacje
744   Sprawozdania Finansowe
718   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz
709   Rok 2018
593   Wybory
558   Raport o stanie Gminy
543   Raport o stanie Gminy
523   Zapytania
licznik odwiedzin: 1325847